Frå Egypt kalla eg son min

Notat til dagens tekst: Matt 2,13-18 Matteusevangeliet fortel at Josef og Maria flykta med barnet Jesus til Egypt. Denne teksten har alltid vore svært viktig for dei koptiske (egyptiske) kristne. Det betyr mykje for deira identitet at Jesus var i Egypt som barn. Det er ein vanleg tankegang blant kristne i Egypt at landet gjennom JesuLes meir «Frå Egypt kalla eg son min»

Segl frå Det andre tempelet

Arkeologar har i dag kunngjort eit funn som blir knytt til tempeltenesta i Jerusalem i det første hundreåret. Det dreier seg om ein gjenstand som kan vera eit segl som markerte at noko var rituelt reint. Funnet er gjort ved det sørvestre hjørnet av tempelplassen, der det er grave ut ein veg frå herodiansk tidLes meir «Segl frå Det andre tempelet»

Betlehem

Kom, bli med meg til byen der Jesus blei født. Les artikkelen Å kom, bli med til Davids by: Å kom, blir med til Davids by, del 1 om Hyrdemarkene Å kom, blir med til Davids by, del 2 om Fødselskyrkja Å kom, blir med til Davids by, del 3 om kristne palestinarar i dag

Jes 9,6

Mi julehelsing dette året er eit vers frå ein av dei flotte Messiasprofetiane hos profeten Jesaia: For eit barn er oss fødd, ein son er oss gjeven. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått namnet Underfull rådgjevar, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. Eg ønskjer alle lesarane av bloggen ei velsigna julehøgtid!

Språkleg sannare

Sylfest Lomheim om juleevangeliet Den tidlegare direktøren i Språkrådet har vore med som norskkonsulent i arbeidet med Bibel 2011. Aftenbladet har bede han skriva om bibelomsetjinga og han har kvittert med å skrive om kva som skjedde med juleevangeliet (papirutgåva 22.12.2011). Her er eit lite utdrag: I 2011 er frelsaren i Davids by «Messias, Herren».Les meir «Språkleg sannare»

Smaken av Guds ord

Munk i særklasse skriv om bok i særklasse (…) Lanseringa av ei ny bibelomsetjing bør difor ikkje bli berre ein serie med festtalar, men ein provokasjon. Når alle orda har lagt seg, burde smaken av Guds Ord kjennast att. Slik avsluttar Arnfinn Haram sitt essay om Bibelen i Bokvennen 4 – 2011 etter å haLes meir «Smaken av Guds ord»

Chanukka, jødisk lysfest

Feiringa av den jødiske lysfesten Chanukka starta i går kveld (20.12.2011). I år fell altså denne feiringa i tid meir eller mindre saman med den kristne julefeiringa. Les om Chanukka-feiringa her. På Jesu tid var denne feiringa relativt ny. Den er ikkje nemnt i GT. Men festen er nemnt i Johannesevangeliet: Så kom den festenLes meir «Chanukka, jødisk lysfest»

Apostelen Filips grav

NRK sendte i går eit interessant program i serien Schrödingers katt om funnet av apostelen Filips grav i Hierapolis i Tyrkia. Eg var i Hierapolis i 2005 og såg då ruinane etter Martyrion (biletet), pilegrimskyrkja som skal ha stått der Filip blei korsfesta. Nå er det like nedanfor Martyrion funne ein kyrkjeruin som er bygdLes meir «Apostelen Filips grav»

Røykjelse og myrra

Bibelen fortel om vismenn som etter Jesu fødsel kom «frå Austerland» til Jerusalem og som hadde gåver med seg: gull, røykjelse og myrra (Matt 2,11). Gull veit me ein del om i vår del av verda. Røykjelse og myrra har me ikkje det same forholdet til. Ferrell Jenkins har skrive eit interessant notat om røykjelseLes meir «Røykjelse og myrra»

Stikkpengar

Eg skreiv for eit par år sidan om kor vanskeleg det var for Bibelselskapet å finna eit godt nynorsk ord som kunne tilsvara bokmålsordet bestikkelser i arbeidet med Bibel 2011, sjå notatet Muter. Notatet inneheld også ein lang og interessant kommentar frå bibelomsetjar Anders Aschim. Nå er den nye Bibelen komen. Bibelselskapet har funne eit brukbartLes meir «Stikkpengar»

Tre V-ar i Jerusalem

Det er nyleg gjort eit uforklarleg arkeologisk funn i den eldste delen av Jerusalem. Arkeologar har funn tre 50 cm lange merke forma som V i eit golv på grunnfjellsnivå. Funnet er gjort nær Gihonkjelda. Det er visstnok foreløpig ingen teori blant fagfolka om kva dette kan vera restar etter. Archaeologists stumped by ancient markingsLes meir «Tre V-ar i Jerusalem»

Caspari center 12/2011

Caspari center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for desember. Her er senteret sin eigen presentasjon av nyheitsbrevet, henta frå mailen eg fekk om det i dag: Kjære venn av Caspari Center, Her kommer desemberutgaven av vårt nyhetsbrev. Nylig kunne vi se en annonse i Jerusalem Post med overskriften: «JaLes meir «Caspari center 12/2011»

Nye gudstenestefellesskap

Halvårsskrift for praktisk teologi 2-2011 kom i postkassa i dag. Eg har skrive ein av artiklane: Éin kyrkjelyd med fleire gudstenestefellesskap? Ei drøfting av forholdet mellom tradisjonell tenking omkring gudstenesta sin samlande funksjon i kyrkjelyden og nyare misjonal kyrkjeforståing. Frå samandraget av artikkelen: Artikkelen drøftar spørsmålsstillingar knytt til utviklinga av nye gudstenestefellesskap og kyrkjelydsformer innanfor DenLes meir «Nye gudstenestefellesskap»

Besøk i Nazareth Village

Skribenten Wayne Stiles skriv i Jerusalem Post i dag om eit besøk i Nazareth Village. Dette er ein rekonstruert landsby som skal visa oss koss Nasaret kan ha sett ut på Jesu tid. Sights and Insights: A surprising visit to Nazareth Dr. Wayne Stiles was skeptical about the Nazareth Village, but it turned out toLes meir «Besøk i Nazareth Village»

Unearthing Jerusalem

Det har kome ei ny fagbok om Jerusalems arkeologi. Boka ser ut til å vera av høg kvalitet. Eg har fått informasjonen via BiblePlaces Blog, der Todd Bolen har tatt seg bryet med å setja opp ei fullstendig innhaldsliste over boka. Sjå her. Her er fakta frå forlaget: Unearthing Jerusalem 150 Years of Archaeological Research inLes meir «Unearthing Jerusalem»

NT med jødiske kommentarar

The Jewish Annotated New Testament er eit NT gjeve ut av amerikanske jødiske forskarar som ønskjer at NT skal bli betre kjent blant jødar, men då med kommentarar ut frå jødisk tenkning. Boka er, i følgje forlaget (Oxford University Press), også av interesse for slike som meg, som ut frå kristen teologi er opptatt avLes meir «NT med jødiske kommentarar»