Nikea

Biskopane som kom saman i Nikea på forsommaren 325, hadde nok mykje å snakka om! For ei kjensle av fridom dei må ha kjent på! For første gong kunne leiarane for dei kristne kyrkjelydane rundt i Romarriket samlast ope, og det til og med på invitasjon frå keisaren! Kristendomen var på dette tidspunktet nyleg blittLes meir «Nikea»

Jesu morsmål

Dei fleste er klar over at NT eigentleg var skrive på gresk (dvs koinégresk). Gresk var på den tida det internasjonale språket i Romarriket. Posisjonen som dette språket hadde, kan kanskje best samanliknast med engelsk sin posisjon i vårt samfunn. Men kva språk snakka eigentleg Jesus? Jesu morsmål var arameisk. Nokre få stadar i NTLes meir «Jesu morsmål»

Såmannssøndagen 2006

Informasjon frå Det Norske Bibelselskap: «På Bibeldagen 2006 vender vi blikket mot dei to gamle misjonslanda Etiopia og Kamerun. Begge desse landa har eit stort tal språkgrupper og vesentlege delar av befolkningane kan ikkje lese og skrive. Behovet for omsetjingar av Bibelen og bibeldelar til nye språk er stort. Dette viktige og langsiktige arbeidet vilLes meir «Såmannssøndagen 2006»

Positiv vurdering av internett

Ei amerikansk undersøking (2006) har konkludert med at aktivt bruk av internett styrkjer, og ikkje svekkjer, dei sosiale banda me har elles i livet. Ikkje verst! Kven har ikkje høyrt folk snakka om kor forferdeleg usosialt det er å sitja framfor skjermen? Men husk: statistikk kan lyga. Poenget er jo nettopp at du ikkje svekkjerLes meir «Positiv vurdering av internett»

Samefolket sin dag

Gratulerer med dagen! I dag (06.02.2006) er det samefolket sin dag. Dette er ein felles nasjonaldag for samane over heile Nordkalotten. Dagen har vore markert sidan 1993, og har sidan 2004 vore offisiell flaggdag i Norge. Her er sametingspresident Aili Keskitalo si helsing på dagen: Dette fellesskapet er en trygghet vi skal bygge framtida på.Les meir «Samefolket sin dag»