Ord

31/08/2007

"- Det er ingen som skriv som Heidi!"

Det var konklusjonen her i stova då Inger og eg las hennar siste innlegg på Andedräkt. Og det er vel nettopp derfor Heidi er henta inn som språkleg medarbeidar i gudstenestereforma i kyrkja.

Eg tillet meg å sitera noko av det ho skriv:

Nå sit eg her og prøvar å laga liturgiske bøner. Det er vanskeleg og arbeidskrevjande. Eg filer på orda. Eg stryk ut og skriv på ny. Eg flytter på eit ord og les det hundre gonger før eg skiftar det ut med eit heilt anna ord.

Orda blir så tunge når dei skal stå i ein slik samanhang. Dei blir så annleis enn dei fjørlette orda eg slynger ut frå andedrakt i store mengdar i løpet av nokre minutt.

Ord som skal talast på vegne av mange andre, og vurderast eitt for eitt av ein gjeng eksperter. Det er litt skremmande. Samtidig som det er heilt ufarleg for ord er jo til sjuande og sist ikkje meir enn ord. Og får eg ikkje til det eg prøver å få til så har eg likevel prøvd og lært… (les meir)


Graving på Tempelplassen

29/08/2007

"Dei skulle brukt tannbørste, ikkje bulldosar". Det er den israelske arkeologen Gabriel Barkay som er oppbrakt og som i dag seier dette til BBC om muslimane si graving på Tempelplassen i Jerusalem (les meir).

Enda ein gong har det altså blitt uro omkring forvaltninga av denne viktige staden. Nå er det israelske arkeologar som reagerer på at muslimane graver ein grøft for å leggja ned nye straumledningar. Sist eg skreiv om slik uro, var det muslimar som reagerte på israelske arbeid i samband med bygging av ny gangbru opp til plassen (sjå her og her).

Sjølv om det først og fremst er jødane og muslimane som kjem opp i slike konfrontasjonar, er Tempelplassen svært viktig også i ein kristen samanheng. Både pga staden sin sentrale posisjon i GT og pga at Jesus var svært knytt til denne staden. I følgje NT var det først og fremst her han oppheldt seg når han var i Jerusalem. Mange tekstar i evangelia fortel om kva Jesus gjorde og sa på Tempelplassen.

Reuters skriv også om saka i dag. Her er eit utdrag:

It is appalling that in one of the most important archaeological sites in the country, heavy machinery is used in a barbaric way to dig a ditch 120 metres long and 1.5 metres deep," said Gabriel Barkay, an archaologist at Bar-Ilan University near Tel Aviv.

He and other members of the Israeli-based Committee Against the Destruction of Antiquities on the Temple Mount, have criticised Israel’s Antiquities Authority for allowing the Waqf, the Muslim caretakers of the site, to conduct the work.

Dalit Menzin, a spokeswoman for the Antiquities Authority, an Israeli government agency, declined to comment.

Sheikh Abdel al-Azeem Salhab, president of the Waqf Council, which is charged with day-to-day administration of the compound, denied the digging would cause any archaeological damage. (les meir)

(via PaleoJudaica og Porten til Midt-Østen)

Oppdatering 30.01:

PaleoJudaica har ein ny artikkel med utdrag frå fleire israelske medier som omtalar gravinga, og som gir meir informasjon, f eks dette:

On Thursday, Israeli archaeologist Zachi Zweig said a tractor used to dig the trench damaged the foundation of a 7-yard-wide wall "that might have been a remnant of the Second Temple."

Zweig said his group, the Public Committee Against the Destruction of Antiquities on the Temple Mount, drew that conclusion because of the location of the damaged foundation.

"We saw the damage for ourselves and documented it," he said.

The Second Temple was built by Cyrus the Great of Persia in 515 B.C. and destroyed by the Romans in 70 A.D.

The tractor dug a trench that was 4 feet deep, Zweig said.

"The bedrock at this location is very shallow, so there is a high probability that ancient remnants were damaged," he added. (les meir)


Vern av Oljeberget

29/08/2007

6a00d8341cb87053ef00e54f375cdd8834-640wiBiletet viser ein del av dei store områda med jødiske graver på Oljeberget i Jerusalem. Knesset arbeider for tida med tanken på å verna området, ikkje minst på grunn av alle gravene. Dette er ein tanke eg forstår godt; gamle gravstadar er viktige minnesmerke, både religiøst og kulturelt. Men eg reknar likevel med at prosjektet kan bli kontroversielt i dagens Israel sidan Oljeberget ligg i det arabiske Aust-Jerusalem.

Arutz-7 skriv:

The Knesset has taken the first step towards legislating the establishment of a new national authority that will preserve, rebuild and protect the ancient Mt. of Olives cemetery.  The bill has passed its preliminary reading, and is being prepared for its additional readings.

The legislation is sponsored by MK Aryeh Eldad (National Union). «Mt. of Olives has been a national site of the Jewish People since the days of the First Holy Temple [which was destroyed 2,500 years ago – ed.],» Eldad explained, «and continues now to be a historic and holy site of primary importance.»

Without a national body coordinating efforts on the site’s behalf, «there is no one to preserve it, and no one to prevent illegal construction and vandalism there.»

Mt. of Olives overlooks the Old City of Jerusalem and the Temple Mount, and its summit is crowned by the Intercontinental Hotel. An estimated 20,000 gravesites remain in the ancient cemetery, out of some 70,000 – according to the lower estimates – that were there before the Jordanians took control of the site in 1948.

Les resten av dette innlegget »


Konfirmantsvar til ettertanke

26/08/2007

Sommarkonfirmantane i Bryne kyrkjelyd deltok i gudstenesta i dag, i samband med konfirmasjonen neste sundag. Desse konfirmantane har hatt mykje av opplegget sitt på KonfCampSkjærgårds i sommar. I denne samanheng må det nemnast at vêret på KonfCamp dessverre var svært dårleg, dei opplevde flaum i og rundt telta den første natta og blei derfor evakuerte til ein skule eit stykke frå festivalområdet.

Ungdomane har nå i august arbeidd skriftleg med å svara på mange spørsmål knytt til konfirmanttida og den kristne trua. Ut frå svara deira var det sett saman eit program som konfirmantane framførte i dag. Her skal eg ikkje gjengje alt det som blei sagt, bare ta med tre eksempel på svar som sette tankane i sving hos både meg og andre.

Kva var det viktigaste du lærte på KonfCamp?

– At du kan gå tusen skritt vekk frå Jesus, men det trengs bare et skritt for å koma tilbake. Og ein kan alltid få tilgivelse.

Førte det dårlege vêret til noko positivt?

– Ja, at folk fekk visa nestekjærleik!

Korleis kan me få hjelp til å leva som kristne?

– Me kan snakka med andre kristne folk og få høyra deira synspunkt og erfaringar. Me kan også få hjelp av kyrkja og Bibelen.


NT på nudansk

26/08/2007

Eg set stor pris på den nye norske omsetjinga av Det nye testamentet (NT05). Nå melder Kristeligt Dagblad at det danske bibelselskapet om få månadar gir ut eit NT på moderne dansk, "hvor sproget er som i en almindelig bog" (les meir).

Så vidt eg forstår, går den komande danske utgåva lenger enn NT05 i moderniseringa av språket, for eksempel går ein visst vekk frå å nytta eit så sentralt bibelsk ord som nåde!

Her er Fadervår på nudansk:

”Far i himlen!
Lad dit navn blive helligt,
lad dit rige blive til virkelighed,
og lad det blive sådan som du vil have
– her på jorden ligesom det allerede er i himlen.
Giv os det brød vi har brug for i dag.
Tilgiv os vores skyld/Tilgiv os det vi har gjort forkert
ligesom vi har tilgivet andre.
Lad være med at sætte os på prøve,
men befri os fra ondskabens magt.
For du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde dig.
Amen”.

Les resten av dette innlegget »


316 salmer og sanger

26/08/2007

Eg har tidlegare omtalt Eyvind Skeie si planlagte salmebok. I dag lanserer han boka. På bloggen sin skildrar han følelsene då han fekk sjå det ferdige produktet:

"Straks måtte jeg krafse meg gjennom plasten og hente frem et eksemplar, snuse på det, veie det i hånden, åpne det med litt skjelvende hender og konstatere at det var fint. Ikke bare fint, forresten, men aldeles strålende, et lite grafisk smykke i blått, gull og grønt. Jeg bladet i boken og tittet på de 316 salmer, som representerer 316 ulike skapelsesprosesser og minst like mange følelser. Det var et stort og spesielt øyeblikk, med tanke på at de første av disse versene ble skrevet for nesten 40 år siden, og de siste på den andre siden av vår svinnende sommer." (les meir)


Haustferie i Jerusalem

26/08/2007

Israel_oktober_2006_202 I tida 6.-16. oktober skal Inger og eg vera reiseleiarar for ein tur til Israel. Nå har det kome ein heil del påmeldingar, men det er ennå plass til fleire deltakarar.

Her er eit utdrag frå brosjyren for turen:

Bli med på ”ein annleis storbyferie” i Jerusalem, ein av dei mest spennande byane i verda! Byen har ei 3000-årig historie og den har ein heilt spesiell posisjon, både religiøst, politisk og kulturelt. Vi legg hovudvekta på stadar som er viktige i ein kristen samanheng og vi skal også møta menneske som står midt i eit viktig misjons- og forsoningsarbeid i regionen i dag. Vi skal bu sentralt i det jødiske Vest-Jerusalem, i gangavstand til Gamlebyen og til hovudgatene i den moderne delen av byen, og det vil også bli noko tid til å utforska sentrale delar av byen på eiga hand. I løpet av veka skal vi dessutan dra på to dagsturar, til Jaffa/Tel Aviv og Betlehem. Mot slutten av ferien forlèt vi storbyen og reiser til ørkenområdet nede ved Dødehavet. Der skal vi oppleva fascinerande natur og historie, og dessutan få høve til å bada både i det spesielle Dødehavet og i bassenget på hotellet.

Fullstendig program for turen finn du her.


%d bloggarar likar dette: