Arkeologiske utgravingar i sentrum av Nasaret

Eg kom nyleg over ein artikkel som fortel om arkeologiske utgravingar frå Jesu tid like ved Bodskapskyrkja (Basilica of the Annunciation) i sentrum av Nasaret. Ei kartskisse i artikkelen viser at den moderne kyrkja ligg der den jødiske landsbyen Nasaret låg i tidleg romersk tid. Eg syns dette er interessant fordi me her er påLes meir «Arkeologiske utgravingar i sentrum av Nasaret»

Nasaret på Jesu tid, rekonstruert

Adventsblogg 10. desember Mens adventsbloggen framleis hovudsakleg handlar om Nasaret, vil eg også fortelja om Nazareth Village. Dette er ein park, eller om du heller vil, ein rekonstruert gard og landsby som gjenskaper Nasaret på Jesu tid. Eg har fleire gonger besøkt staden med grupper som Inger og eg har vore reiseleiarar for, seinast nåLes meir «Nasaret på Jesu tid, rekonstruert»

Josefskyrkja i Nasaret

Adventsblogg 9. desember Josefskyrkja frå 1914 ligg like ved Bodskapskyrkja i Nasaret. Den er bygd over ei kyrkje frå mellomalderen. Under kyrkja er det ei grotte som blir vist fram som Josefs verkstad. Informasjonstavla utanfor kyrkja seier at staden blei peikt ut som dette allereie på 600-talet og at seinare tradisjonar har identifisert staden somLes meir «Josefskyrkja i Nasaret»

Mariakjelda

Adventsblogg 4. desember Kjelder med vatn er viktige i Midt-Austen. Ein gamal tradisjon seier at Jomfru Maria var ved kjelda i Nasaret då ho mottok bodskapet om at ho skulle bli Jesu mor. Den gamle kjelda i Nasaret heiter derfor Mariakjelda. Denne bygningen markerer Mariakjelda. Den er ein moderne rekonstruksjon av ein eldre bygning påLes meir «Mariakjelda»

Fotturar i Israel

Eg likar å vera ute i naturen. Og eg syns det er interessant å bli kjent med kulturen i eit land til fots. Det gjeld også i Israel. Det var derfor kjekt å oppdaga den nye nettsida Israel By Foot. Her er det mykje interessant stoff om ulike fotturar under kategoriane Self-Guided Hikes, Bible Walks,Les meir «Fotturar i Israel»

Jesus Trail og Jerusalem 2019

Eg var tidlegare i haust på ein elleve dagars tur i Israel og dei palestinske områda. Inger og eg var reiseleiarar for gruppa som deltok på turen Jesus Trail og Jerusalem 2019. Det er ei spesiell oppleving å oppleva eit land og kulturen der til fots. Me ser andre ting enn når me er i bilLes meir «Jesus Trail og Jerusalem 2019»

Bysantinsk kyrkjefunn (i Betsaida?)

Oppdatering 28.07.2019: Nå har Vårt Land skrive om saka, sjå her: Kan ha funnet Apostlenes kirke. Arkeologar har denne veka informert om funnet av ei stor bysantinsk kyrkje nordaust for Gennesaretsjøen. Funnet er gjort i El-Araj, éin av to stadar som kan vera lokaliseringa av den bibelske byen Betsaida. Utgravingane er avslutta for i årLes meir «Bysantinsk kyrkjefunn (i Betsaida?)»

Jesus Trail og Jerusalem, oktober 2019

Tre dagars vandring til fots på Jesus Trail i Galilea, frå Nasaret til Gennesaretsjøen. Fleire dagar med mange ulike opplevingar i Jerusalem. Besøk i Nasaret og Betlehem. Og enda mykje meir, f eks å koma til Qumran der Dødehavsrullane blei funne. Og det at me får med oss Yom Kippur (den store forsoningsdagen, ein viktigLes meir «Jesus Trail og Jerusalem, oktober 2019»

Øy i Gennesaretsjøen

Det er nå så lite vatn i Gennesaretsjøen at ei øy har dukka opp i sørenden av sjøen. Les om dette og sjå bilde på bloggen til Luke Chandler: Island appears in the Sea of Galilee The land of Israel is undergoing one of its periodic droughts, to the point that an island has appearedLes meir «Øy i Gennesaretsjøen»

Vinpresse i Zippori

Eg har fleire gonger dei siste åra vore innom utgravingane etter den historiske byen Zippori/Sepphoris i Galilea, blant anna som viktig plass for ein lang og god pause når eg går pilegrimsvandring på Jesus trail. Sjå bilde av landskapet her. Nå les eg om eit nytt arkeologisk funn på staden; det er funne restar etter toLes meir «Vinpresse i Zippori»

Peter ved bålet

Notat til søndagens tekst: Joh 21,15-19 Etter påske møtte Jesus Peter ved eit bål i strandkanten ved Tiberiassjøen (Gennesaretsjøen). Her fekk Peter fornya kallet sitt. Denne kyrkja er bygd på staden der dette etter tradisjonen skal ha skjedd. Den fransikanske kyrkja, eg ville vel heller sagt kapellet, blei bygd i 1933 over restane av ei kyrkjeLes meir «Peter ved bålet»

Hurtado om Megiddo-mosaikken

Professor Larry Hurtado skriv at det er fagleg debatt om dateringa av mosaikken som er funnen i Megiddo. Godt at dei sensasjonsprega avisoppslaga får litt fagleg motstand! Den israelske arkeologen som har hatt ansvar for funnet, meiner mosaikken kan vera frå ca år 230, ei oppsiktsvekkjande tidleg datering med tanke på det tydelege kristne innhaldet.Les meir «Hurtado om Megiddo-mosaikken»

Megiddo-mosaikken skal bli tilgjengeleg

Megiddo-fengselet i Galilea skal avviklast. Dette opnar for at staden kan bli gjort om til ein arkeologisk park. Her er det funne ein stor golvmosaikk som skal vera frå ca år 230, med tekst som omtalar Jesus som Gud. Det var avisa Haaretz som denne veka kom med nyheita om at Megiddo-mosaikken skal bli gjort tilgjengeleg.Les meir «Megiddo-mosaikken skal bli tilgjengeleg»

Monumentet på Hattins horn

Heilage stadar bør bli vist respekt av alle menneske, uavhengig av religion. I særleg grad gjeld dette kyrkjer, synagogar, moskear og andre gudshus. Men eg syns også at andre og mindre monument bør få stå i fred. Det er naturleg for meg å respektera andre religionar sine heilage stadar. Og eg forventar som kristen tilsvarandeLes meir «Monumentet på Hattins horn»

Sisternene i Zippori

Gigantiske sisterner for vatn i Zippori National Park i Galilea Det er fascinerande å gå ned i dei store sisternene frå romersk og bysantinsk tid. Då eg var i Zippori for nokre veker sidan, gjekk eg på ny gjennom dette gamle anlegget av store vass-sisterner. Sisternene skal ha romma 4.300 kubikkmeter vatn! Så vidt egLes meir «Sisternene i Zippori»

Mariakjelda i Nasaret

Kjelder med vatn er viktige i Midt-Austen. Ein gamal tradisjon seier at Jomfru Maria var ved kjelda i Nasaret då ho mottok bodskapen om at ho skulle bli Jesu mor. Den gamle kjelda i Nasaret heiter derfor Mariakjelda. Denne bygningen markerer Mariakjelda. Den er ein moderne rekonstruksjon av ein eldre bygning på staden. Kjelda liggLes meir «Mariakjelda i Nasaret»

Tur på Jesus Trail, mai 2017

Nå har eg enda ein gong vandra nokre dagar i området mellom Nasaret og Gennesaretsjøen. Eg blir ikkje ferdig med dette. Det er noko heilt spesielt å oppleva eit landskap frå bakkenivå. Ein kjem nær lukter, lydar, tre, blomar og dyr, – og ikkje minst menneske. Når området dessutan er sterkt knytt til Jesu liv,Les meir «Tur på Jesus Trail, mai 2017»

Bildeserie frå Jesus Trail

Eg kom i går (27.05.2017) heim frå ein ny flott vandretur i Galilea. I tida fram mot turen laga eg ein bildeserie frå tidlegare vandringar i dette landskapet. Eg avsluttar nå serien med ei oversikt over bilda. Den merka løypa Jesus Trail går frå Nasaret til Kapernaum. Det siste bildet i serien er tatt fråLes meir «Bildeserie frå Jesus Trail»

Utsikt over Ginosar

Bilde #14 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet er tatt på toppen av Arbelfjellet. Det viser utsikta over Gennesaretsjøen og den fruktbare Ginosarsletta. Toppen av fjellet ligg ca 180 m.o.h. mens Gennesaretsjøen ligg ca 200 m.u.h. Høgdeforskjellen er altså nesten 400 meter. Jesus trail går over dette fjellet, ned ein bratt stig til sletta ogLes meir «Utsikt over Ginosar»

Magdalasteinen på utstilling

Magdalasteinen blir nå vist fram på ei utstilling i Roma. Temaet for utstillinga, som opna i går, er menorahen (den sjuarma lysestaken). Scholars and archaeologists contend it is the oldest carved image of the Second Temple’s seven-branched menorah ever found, and the first menorah image to be discovered in a Jewish religious context. Magdalasteinen bleiLes meir «Magdalasteinen på utstilling»

Johannesbrødtreet

Bilde #13 frå vandringa på Jesus trail Dette Johannesbrødtreet står på toppen av Arbelfjellet. Det har ei spektakulær plassering. Rett bak treet er det stupbratt fjellside. Her på Arbelfjellet er det flott utsikt over Ginosarsletta og Gennesaretsjøen. Oppdatering etter besøk på staden i mai 2017: Treet er nå dessverre borte. Det skal ha vore iLes meir «Johannesbrødtreet»

Opp mot Arbelfjellet

Bilde #12 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet viser den gode stien og den vakre naturen på veg opp mot Arbelfjellet. Dette er ein del av den merka løypa Jesus trail, som går frå Nasaret til Kapernaum. Den djupe dalen til venste heiter Duedalen. Den går ned til Ginosarsletta ved Gennesaretsjøen. Turgruppa på bildetLes meir «Opp mot Arbelfjellet»

Jetros grav i Galilea

Bilde #11 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet viser den drusiske heilagdomen Nabi Shueib som ligg nær Hattins horn. Me passerer staden på vandringa på Jesus trail, og det er naturleg å gå inn og oppleva den moskéliknande heilagdomen. Dei ca 130.000 drusarane i Israel meiner at dette er Jetros grav. Jetro er svigerfarLes meir «Jetros grav i Galilea»

Utsikt frå Hattins horn

Bilde #10 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet viser utsikta frå Hattins horn mot Arbel og Gennesaretsjøen. Den store og åpne dalen framfor oss heiter Arbeldalen. Landsbyen Moshav Arbel ligg på høgda i bakgrunnen, i bakkene opp mot Arbelfjellet (på høgre side av den markerte og bratte dalen). Gennesaretsjøen er så vidt synleg i bakgrunnen.Les meir «Utsikt frå Hattins horn»

Jesus på fjellet Hattins horn?

Bilde #8 frå vandringa på Jesus trail Bildet er tatt i bakkane opp på Hattins horn i Galilea. Eg kjenner ikkje historia til desse murane, men eg har forstått at det på 1800-talet var relativt vanleg å seia at Jesus heldt Bergpreika på dette fjellet. Murane var truleg ikkje reist i 1863, då den norskeLes meir «Jesus på fjellet Hattins horn?»

Turutstyr på Jesus trail

Bilde #7 frå vandringa på Jesus trail Kva slags turutstyr brukar me viss me skal gå fottur i Galilea? Det spørsmålet har eg fått frå folk som syns det ville vera fint å vera med på pilegrimsvandring på Jesus trail. Og koss er terrenget? Terrenget på Jesus trail er stort sett veldig lett; mykje grusvegarLes meir «Turutstyr på Jesus trail»

Bryllaupskyrkja i Kana

Bilde #6 frå vandringa på Jesus trail Den arabiske byen Kfar Kana i Galilea er tradisjonelt rekna som staden der Jesus gjorde vatn til vin i «bryllaupet i Kana». Den kristne minoriteten i byen er svært stolt over denne historia og den posisjonen byen har i Johannesevangeliet. Bildet viser den fransiskanske Bryllaupskyrkja i Kana. Det er tattLes meir «Bryllaupskyrkja i Kana»

Kana i Galilea

Bilde #5 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet er tatt på ettermiddagen den første dagen på Jesus trail. Me ser i retning byen Kfar Kana der me skal ha éi av overnattingane på den fire dagar lange fotturen i Galilea. Kana er i dag ein arabisk by med muslimsk og kristen befolkning. Me skalLes meir «Kana i Galilea»