Det sanne lyset

Rembrandt. Adoration of the ShepherdsDet er juledag (2013), og eg vil gjerne helsa alle lesarar av bloggen God jul med bildet The Adoration of the Shepherds av Rembrandt (eller ein av hans elevar).

Det sanne lyset,
som lyser for kvart menneske,
kom no til verda. (Joh 1,9)

For Gud, som sa: «Lys skal stråla fram frå mørkret», han har late det skina i våre hjarte, så kunnskapen om Guds herlegdom i Jesu Kristi andlet skal lysa fram. (2. Kor 4,6)

Julekrybbe i tova ull

Julekrubbe frå BetlehemDen nyaste julekrybba heime hos meg nå i 2013, er ei krybbe i tova ull frå Betlehem. Den er enkel og vakker, syns eg.

Julekrybba er laga av menneske med utviklingshemming i fellesskapet Saman for livet (arabisk:  Ma’an lil-Hayat), ein del av  L’Arche-bevegelsen.

Professor Ingunn Størksen skreiv denne veka om julekrybber i Aftenbladet. Det vil seia, ho skreiv eigentleg om historiene våre og om koss me skriv vår eiga livshistorie. Siste del av artikkelen handla om historiene me kan lesa ut av ulike julekrybber, sjå artikkelen Historiene våre i serien Liv og levebrød. 

Krybba i tova ull har ei viktig historie å fortella. Historia handlar om korleis ein organisasjon med kristent verdigrunnlag og menneskesyn er med og løfter menneske som elles fell utanfor i samfunnet:

Members of Ma’an lil-Hayat make felted-wool ornaments, nativity sets, and  other gift items from the wool of Bethlehem sheep. The raw wool is purchased from women in a village on the outskirts of Bethlehem.

The work and production at Ma’an lil-Hayat are not ends in themselves but  are a means toward the healthy integration of people with intellectual  disabilities into the local community as well as an aid to changing the vision of society toward people with disabilities.

Frå Red til Dead

DødehavetDenne veka blei det underteikna ein avtale med tanke på å føra vatn frå Rødehavet til Dødehavet.

Her viser israelske, palestinske og jordanske myndigheiter at dei faktisk kan samarbeida om eit positivt prosjekt. Bra!

Vatn er viktig i Midt-Austen. Avtalen er viktig både for det unike Dødehavet, og for den totale vatnforsyninga til regionen.

Bildet er tatt frå Masada i Israel. Me ser over Dødehavet til Jordan. Dødehavet ligg mellom Israel, Vestbreidda og Jordan.

The Washington Post skriv:

New project to create drinking water from the Red Sea will also boost shrinking Dead Sea

The Dead Sea has been rapidly disappearing for 50 years, one of the world’s natural wonders careening toward ecological collapse in a region more often focused on political conflict.

On Monday, Israel, Jordan and the Palestinian Authority agreed on an ambitious plan to begin refilling the ancient salt lake with briny water pumped from the Red Sea — and relieve local shortages of fresh water at the same time.

(…) The first drop of brine would probably not be deposited into the Dead Sea before 2017.

Les meir og sjå kart

(via BiblePlaces Blog)

Berekraftig reiseliv, Nasaret

Fauzi Azar Inn, NasaretEg har vore innom gjestehuset Fauzi Azar Inn fleire gonger dei siste to åra. Kvar gong blir eg slått av kor entusiastisk folka der fortel om betydninga som staden har fått i Nasaret.

Det spesielle gjestehuset blir drive i eit 200 år gamalt arabisk herskapshus.

Eg skreiv første gong om staden i notatet Nye opplevingar i Nasaret.

Nå har staden igjen fått positiv omtale, denne gong gjennom ein svensk/israelsk studie om kva betydning denne etableringa av har hatt i Nasaret.

How one business in Northern Israel becomes a global model for sustainable tourism

Sustainable tourism is a buzz-word being thrown around throughout the world when it comes to talking about new developments in the tourism industry. But far away from the images of eco-resorts being developed in the Amazon, in the city of Nazareth in northern Israel, famous as the hometown of Jesus, one Inn has had an impact on the local community which has now been named as a model case for community based sustainable tourism development in a joint research paper published by Israeli and Swedish academics.

The Fauzi Azar Inn, which was founded in 2005 by a Jewish tourism entrepreneur and a local Arab family, in Nazareth, Israel’s largest Arab city, was groundbreaking in the levels of cooperation between communities it created. However, the impact has gone far beyond just that. The Inn is set in the center of Nazareth’s Old City, an area which, at the time of opening had no tourist accommodation despite the city’s global reputation and its location just minutes from major Christian sites such as the Basilica of the Annunciation and Mary’s Well.

The opening of the Fauzi Azar Inn, in an Ottoman Mansion which was previously derelict and a breeding ground for drug dealers, first brought a trickle of tourists into the city. Over time, that trickle turned into a stream, and could now be described as a river. In fact, the flow of tourists into Nazareth’s Old City is so strong that alongside the FauziAzar are now five new guesthouses, fully owned and operated by local Nazarethites with the full support of the founder of the Fauzi Azar, Maoz Inon.

Les meir

Nå er Inger og eg sjølve eksempel på at det har skjedd noko med reiselivet i Nasaret. Fram til i fjor hadde me aldri sove i byen, bare vore innom på korte stopp for å sjå Bodskapskyrkja og Nazareth Village. I fjor sommar (2012) overnatta me to netter på Fauzi Azar Inn før vandringa på Jesus trail. Etter dette har eg kome tilbake til Nasaret fleire gonger, nå også for å overnatta. Det foreløpig siste opphaldet i byen var i haustferien, då Inger og eg var reiseleiarar for ei gruppe av venner og venners venner på pilegrimsvandring på Jesus trail.

Sjå gjestehuset si heimeside her.

Her er nokre fleire av bildene våre frå staden:

Fauzi Azar Inn, foto Berge 2012

Fauzi Azar Inn, foto Berge 2012

Den beskjedne inngangen til Fauzi Azar Inn, foto Berge 2012

Mariapilegrim i Jerusalem

Eg sit på Oljeberget og ser utover Jerusalem. Det er fint å vera her og å oppleva alle dei heilage stadane. Samtidig så urimeleg gale at byen er prega av ufred og rivaliserande grupper og folkeslag. Her på Oljeberget gret Jesus over byen og sa: ”Hadde du berre på denne dagen skjøna, du òg, kva som tener til fred!”

Eg reiser meg og går ned bakkane til Getsemane. Der har eg ei stille stund i hagen med gamle oliventre. Så går eg ned i Marias grav, eit stort krossforma gravkammer opplyst av utallige oljelampar. Her i botnen av Kedrondalen trur dei ortodokse kristne at Maria blei lagt, før ho blei tatt opp til himmelen.

Vidare går eg opp på andre sida av dalen og inn i Gamlebyen. Der følger eg Via Dolorosa, andaktsvegen som fører fram til Gravkyrkja. Eg vil knela på Golgata og ved Jesu grav. Vegen er bygd opp omkring fjorten stasjonar. Plutseleg er det som om eg er der, på Jesu tid. Ved fjerde stasjon møter han mora si. Blikka deira møtest. Ho er full av sorg og gret høgt. Ho greier bare så vidt å bli med i følgjet på veg ut av byen til Golgata.

Nei, nå er eg tilbake i vår tid. Eg er ein moderne pilegrim, slett ikkje ein samtidig av Jesus. Men i tankane var eg visst der ein augeblink…

Dette er den siste av fem pilegrimstekstar som blei framført i Mariakonserten for eit år sidan, i november 2012. Eg skreiv desse tekstane om ein tenkt pilegrim som reiser i Marias fotspor. Dei er skrivne på bakgrunn av eigne reiser i bibelske landskap i Nasaret, Betlehem, Kairo, Kana og Jerusalem.

Sjå tekstane om Mariapilegrimen her: NasaretBetlehemKairo, Kana og Jerusalem.

Konflikt på Sionshøgda

Det er for tida dessverre konfliktfylte  forhold mellom kristne og jødar på Sionshøgda i Jerusalem. Her ligg heilage stadar tett i tett: den jødiske «Davids grav», den kristne «Nattverdssalen» og det kristne klosteret Dormition Abbey. Det skulle likevel vera mogleg å leva side ved side og å visa respekt for kvarandre og for ulike heilage stadar!

Caspari Center Media Review rapporterer denne veka slik frå ein artikkel i Maariv 26.11.2013:

The area surrounding King David’s tomb on Mount Zion has become a conflict zone between Christians and Jews, reports Ari Galhar. The monks from Dormition Abbey, which is adjacent to the tomb, claim that the Jews who frequent the place “spit on priests and nuns, spray-paint graffiti on the walls, stand in front of the church and curse the Christians, calling out ‘Death to Christians and Jesus is a monkey,’ and hold events on Saturday evenings with loud music.” The Jews, on the other hand, claim that a secretary and priest from the Abbey, both from Germany, “harass the Jews in that place for anti-Semitic reasons, especially because of the priest’s German background.” They also claim that Christians removed two mezuzot from the entrance to the tomb and also removed prayers books, which they then threw away “in order to hurt us.”

An effort has been made to mediate between the two sides in recent weeks. One mediator explains that much of the blame can be placed on both Jewish and Christian delinquent youth who have been stirring up trouble on purpose. The church held a special meeting on Monday with representatives from the president’s office, the mayor’s office, the Ministry of Interior, and the police, where they expressed their grievances. According to the mayor’s office, the next step will be to hold a similar meeting with the Jews who frequent the tomb.

(via BiblePlaces Blog)

Mariapilegrim i Kana

Eg må passa meg for trafikken mens eg leitar etter bydelen der kyrkjene ligg. Kana er ein arabisk by. Dei fleste innbyggjarane er muslimar. Men her bur òg nokre tusen kristne arabarar som er svært stolte av bibelforteljinga om at Jesus gjorde vatn til vin i Kana.

Eg går og tenkjer på at denne bibelteksten er viktig for den katolske læra om Maria. For teksten viser kva som er Maria si hovudoppgåve; å peika på Jesus. Ho ber folket gjera som han seier. Det er kanskje ikkje så underleg at det her i den kristne bydelen er skulpturar og bilete av Maria overalt.

Kyrkjetenaren i den katolske kyrkja viser meir enn gjerne fram kyrkja si. Den står der underet skal ha skjedd. Eg får sjå steinkar og ei altartavle med bilete av Jesus som bryllaupsgjest.

Han fortel at det denne helga var ti bryllaup i kyrkja. Folk kjem langvegsfrå for å gifta seg her. Det er også mange ektepar som kjem hit for å fornya ekteskapsløfta sine. Kva er då meir naturleg for meg som pilegrim i Kana, enn å ta inn på Cana Wedding Guest House? Om kvelden sit eg mellom Mariabilete under eit sitrontre i hagen med eit glas Cana Wedding Wine.

Dette er éin av fem pilegrimstekstar som blei framført i Mariakonserten for eit år sidan, i november 2012. Eg skreiv desse tekstane om ein tenkt pilegrim som reiser i Marias fotspor. Dei er skrivne på bakgrunn av eigne reiser i bibelske landskap i Nasaret, Betlehem, Kairo, Kana og Jerusalem.

Sjå tekstane om Mariapilegrimen her: NasaretBetlehem, Kairo, Kana og Jerusalem.

Frå det hasmoneiske Jerusalem

… none of the Hasmonean city’s buildings have been uncovered so far …

Josefus har gitt oss gode skildringar av Jerusalem i den hasmoneiske tidsperioden, men det har hittil vore få eller ingen større arkeologiske funn frå denne tida. Det er derfor interessant at israelske arkeologar nå presenterer det som skal vera funn etter ein større bygning frå byrjinga av 2. hundreår f.Kr.

Bygningsrestane er funne like sør for Gamlebyen, på Giv´ati parkeringsplassen øverst i Davidsbyen.

Her er pressemeldinga frå Israel Antiquities Authority:

Josephus wrote about Hasmonean Jerusalem but it is only now that remains of a building are being exposed from this period in the city’s history

In recent months remains of an impressive building from the Hasmonean period (second century BCE) are being unearthed in excavations the Israel Antiquities Authority is directing in the Giv‘ati parking lot, located in the City of David in the Walls Around Jerusalem National Park. The excavations are sponsored by the «Friends of City of David».

The building stands c. 4 meters high and covers an area of c. 64 sq. m. The building’s broad walls (more than one meter thick) are made of roughly hewn limestone blocks that were arranged as headers and stretchers, a construction method characteristic of the Hasmonean period.
Although numerous pottery vessels were discovered inside the building, it was mainly the coins that surprised the researchers. These indicated the structure was erected in the early second century BCE and continued into the Hasmonean period, during which time significant changes were made inside it.

According to Dr. Doron Ben Ami and Yana Tchekhanovets, the excavation directors on behalf to the Israel Antiquities Authority, “The importance of this discovery is primarily because of the conspicuous paucity of buildings from the Hasmonean city of Jerusalem in archaeological research, despite the many excavations that have been conducted to date. Apart from several remains of the city’s fortifications that were discovered in different parts of Jerusalem, as well as pottery and other small finds, none of the Hasmonean city’s buildings have been uncovered so far, and this discovery bridges a certain gap in Jerusalem’s settlement sequence. The Hasmonean city, which is well-known to us from the historical descriptions that appear in the works of Josephus, has suddenly acquired tangible expression”.

Via BiblePlaces Blog som også har med bilde frå IAA og ei oversikt over sine omtalar av andre arkeologiske funn frå det same området.