Å ha kome på avvegar

Notat til søndagens tekst: Matt 18,12-18

5. søndag i treeiningstida (23.06.2013)

Eg har nyleg skrive om denne teksten i notatet Guds omsorg for den som er komen på avvegar på Israelsmisjonen si nettside.

På dette Tekstverkstedet finn du kommentarar til tekstane i Den norske kyrkja sine tekstrekker. Me er mange ulike forkynnarar som skriv, og bidraga er ulike når det gjeld form og innhald. Men det er eit mål at me skal ha eit spesielt fokus på trua sine jødiske røter, teksten sin jødiske kontekst og på samanhengen mellom GT og NT.

Bysantinsk mosaikkfunn

Denne veka blir det presentert eit nytt interessant funn med bysantinsk mosaikk i Israel.

Her er eit utdrag frå pressemeldinga frå Israel Antiquities Authority:

A Spectacular 1,500 Year Old Mosiac was Exposed in the Fields of Kibbutz Bet Qama in the South of the Country (May 2013)

(…)

The main building at the site was a large hall 12 meters long by 8.5 meters wide and its ceiling was apparently covered with roof tiles. The hall’s impressive opening and the breathtaking mosaic that adorns its floor suggest that the structure was a public building.
The well-preserved mosaic is decorated with geometric patterns and its corners are enhanced with amphorae (jars used to transport wine), a pair of peacocks, and a pair of doves pecking at grapes on a tendril. These are common designs that are known from this period; however, what makes this mosaic unique is the large number of motifs that were incorporated in one carpet.

(…)

Archaeologists in the Antiquities Authority are still trying to determine the purpose of the impressive public building and the pools whose construction required considerable economic resources.

(…)

During the Byzantine period Jewish and Christian settlements in the region were located next to each other. Two of the nearby Jewish settlements are Horbat Rimon, where a synagogue and ritual bath (miqwe) were exposed, and the Nahal Shoval antiquities site, recently excavated prior to the construction of the Cross-Israel Highway, where ritual baths were uncovered. Noteworthy among the Christian settlements are the churches at Abu Hof in Lahav Forest and the monastery at Givot Bar.

Les meir

(via BiblePlaces Blog)

153 store fiskar

Det er fleire vidløftige teoriar i teologisk litteratur om korfor detaljen med kor mange fiskar disiplane fekk, er tatt med i Joh 21,11.

Nå har ein teologisk student kome med den endelege forklaringa på spørsmålet, basert på eiga erfaring: Fishermen count their fish. Enkelt og greitt. Sånn er det bare.

Her er teksten:

Simon Peter gjekk då ut i båten og drog garnet på land. Det var fullt av store fiskar, eitt hundre og femtitre i alt. Men endå det var så mange, rivna ikkje garnet.

Studenten må krediterast; han heiter Jordan Burt. Det er læraren hans, Dr James F. McGrath som fortel om den enkle og logiske forklaringa, sjå her: 153 Fish – The Definitive Explanation.

(via April Carnival, på bloggen ἐνθύμησις)

Vår far i himmelen

Notat til søndagens tekst: Matteus 6,7-13

Vår far i himmelen. Slik har eg det siste året lært meg å starta bøna når eg ber Herrens bøn, Fadervår. Og eg har faktisk lært meg å bli glad i den nye omsetjinga, sjølv om den gamle sit djupt i minnet ennå.

I samband med at Fadervår er preiketekst i kyrkjene denne søndagen, tar eg med ei tilvising til eit foredrag om omsetjinga av bøna.

Innleiinga til Fadervår speglar korleis heile gudsbiletet vårt er. Så kva for eit gudsbilete er det vi legg i bøna? Er det forskjell på å seia «Fader vår» og «Vår Far»? Skal bøna vera høgtidleg eller folkeleg, spør bibelomsetjar Hans Johan Sagrusten i dette foredraget.

Les meir

Hinnakonfirmantar 2013

2013 Konfirmasjon. Tullebilde

Eg måtte bare ta vare på dette herlege «tullebildet» av årets konfirmantar her på bloggen òg! Klikk på bildet, så blir det større.

Nå i helga skal me ha fire konfirmasjonsgudstenester med til saman 95 konfirmantar. Kateket Kirsti Melangen er den sentrale leiaren av denne delen av kyrkjelydsarbeidet. Eg har gleda av å vera med i samarbeidet.

Her på bloggen markerer eg helga med ein konfirmasjonssalme som eg sjølv set stor pris på. Salmen er på ein glimrande måte prega både av tru, håp og kjærleik. Men når eg siterer salmen, vil eg også nemna at det ikkje er alle konfirmantane som blei borne til dåpen då dei var små; nokre av ungdomane har denne påsken gått på sine eigne føter fram til døypefonten for å bli døypt.

Glade samlast me i kyrkja for å vera i din nærleik
Her er våre konfirmantar, Herre signa dei med kjærleik
For dei unge vil me be
Signa dei med mot og fred
Herre gje dei kraft og tru
Signa dei du.

Stolte bar me dei til dåpen, og nå samlast me i glede
Nå er dåpsbarna blitt store, dei står her i kvite klede
Sjå til alle som er her
Signa oss og ver oss nær
Ver hos oss i tvil og tru.
Signa oss du.

Gje dei unge mot og vilje, vakne sinn, og sterke røter
Så dei vågar sjå og høyra, vera midt i alt dei møter
Kunna tola slit og strid
Halda fast og vera fri
Signa dei med mot og tru
Signa dei du.

Signa alle deira dagar, dei som gret og dei som smiler
Ver du nær dei alle timar, når dei trur og når dei tvilar
Herre signa deira liv
Gje dei håp og perspektiv
Signa dei med song og tru
Signa dei du.

Tekst: Heidi Strand Harboe
Melodi: Johanne Ur Sæbø

Expert Travel Recommendations Israel

Her er gode reisetips for Israel frå den israelske guiden Shmuel Browns. Nokre av stadane han nemner, har eg vore, men slett ikkje alle. Men eg stolar på anbefalingane hans.

Israel Tours

I was contacted for an article in a UK magazine on travel to Israel. This is what they say about Israel:

Get the insiders» guide to Israel from those who know it best. There’s nothing like first-hand experience. But if you can’t get it, then the second best thing is to borrow someone else’s. And when it comes to knowing Israel, you won’t find experts with more expertise than ours – take a look at why they love Israel. With its long history, melting pot of cultures, religious heritage and cosmopolitan cities, Israel is an unforgettable destination.

They asked a series of questions and wanted my recommendations.

Favorite place to stay, a city/rural town or village rather than a specific hotel?
The two favourite places to stay while in Israel are Tel Aviv and Jerusalem but I would suggest something different. Since the Negev desert in the south makes up 60% of Israel’s…

View original post 488 fleire ord