Opplæring i koptisk språk

Koptisk var eit levande daglegspråk blant koptarane (dei kristne i Egypt) i alle høve i perioden ca 200-1100. Språket er framleis levande som eit liturgisk språk i den koptisk-ortodokse kyrkja. Nå viser det seg at det er interesse blant unge koptarar for å læra språket betre så dei kan ha ein vidare bruk av det.Les meir «Opplæring i koptisk språk»

Ehud Netzer 1934-2010

Ei trist nyheit for den arkeologiske forskinga på jødedomen på Jesu tid, og dermed også for nytestamentleg arkeologi: Professor Ehud Netzer døydde nyleg etter skadar han fekk i eit fall på Herodion. Netzer var ein av dei aller fremste spesialistane på Herodes den store. Det var han som for få år sidan fann Herodes» grav ogLes meir «Ehud Netzer 1934-2010»

Jødisk-palestinsk forsoning

Det vekte oppsikt då ein kristen palestinar og ein Jesustruande jøde for få dagar sidan stod saman på scenen på den store Lausanne-konferansen i Cape Town. Den palestinske Shadia Qubti kjem frå ei baptistkyrkje i Nasaret og representerer forsoningsbevegelsen Musalaha. Den jødiske Dan Sered frå Tel Aviv kom frå ein sekulær jødisk familie, men erLes meir «Jødisk-palestinsk forsoning»

Jødisk minnesmerke

Til minne om jødane som blei deportert frå Rogaland Det var 22 jødar frå Rogaland blant offera for Holocaust. I dag (26.10.2010) har desse omsider fått sitt minnesmerke i Stavanger, reist av Stavanger kommune og Stavanger kyrkjelege fellesråd. Oppdatering: To bilde frå staden, 18.09.2016. Stavanger Aftenblad skriv: Endelig minnes Stavanger jødene som ble sendt til dødsleireneLes meir «Jødisk minnesmerke»

Sykkeltur i Galilea?

Nylig ble den første etappen av den 130 km lange terrengsykkelløypen som skal gå rundt Genesaretsjøen, åpnet. Den ferdige etappen er 4,5 km lang og strekker seg fra Kapernaum til Arik-broen på nordkysten av sjøen. Sykkelløypen ble laget for å garantere allmennheten fri tilgang til naturen. Enkelte deler vil være tilgjengelig for funksjonshemmede, og detLes meir «Sykkeltur i Galilea?»

Om å læra moderne hebraisk

I Israel blir det hevda at det dei siste åra har kome fleire og fleire katolske teologistudentar til landet for å læra moderne hebraisk. Frå eit jødisk synspunkt ser ein nok på dette litt blanda følelser, kanskje med ei blanding av uro og interesse? Caspari Center Media Review gjengir denne veka innhaldet i eit oppslagLes meir «Om å læra moderne hebraisk»

Lukas

Kalenderen viser at det er evangelisten Lukas sin dag i dag (18.10). Eg viser til to tidlegare notat her på bloggen: Evangelisten Lukas fortel om eit par innhaldsmessige særtrekk ved Lukasevangeliet i forhold til dei andre evangelia. Avslutninga av notatet Klosteret i Thiva fortel om tradisjonen om Lukas si grav i Thiva (Theben) i Hellas.

Forrykande bibliotekopning

Lesarane av bloggen får akseptera at eg i kveld er relativt lokal og med styrke hevdar at Bryne er ein spennande kulturby. Det nye Time bibliotek blei opna i dag (17.10.2010). Biblioteket inviterer til ei forrykande opningsveke. Begge arrangementa eg har vore på i dag, har samla mykje folk. Men dermed er også den lokale vinklingaLes meir «Forrykande bibliotekopning»

Meir om Herodes» kongelosje

National Geographic har lagt ut ein bildeserie frå teateret på Herodion og det som nå blir kalla Herodes sin kongelosje der. Sjå Pictures: King Herod’s VIP Box Excavated. NG presenterer interessante bilder med tekst. Her er litt info om Herodion, henta frå eit tidlegare notat om staden: Herodion er ei borg og eit slott som ligg uteLes meir «Meir om Herodes» kongelosje»

Jeriko 10.000 år

Jeriko benytta den spesielle datoen 10.10.10 til å markera det dei kallar eit 10.000-års byjubileum. Les artikkel frå Associated Press her. Jeriko er i dag ein palestinsk by på Vestbreidda, nede i Jordandalen nær Dødehavet. Byen marknadsfører seg som den eldste byen i verda. Bakgrunnen er at det er funne restar av forsvarsverk som kanskje er frå caLes meir «Jeriko 10.000 år»

Guds pakt med Noah

Preike over 1. Mosebok 9,8-17 Bryne kyrkje, 20. søndag etter pinse 2010 Denne søndagen er GT-teksten sett opp som preiketekst i Den norske kyrkja. Det har gitt oss høve til å fordjupa oss i forteljinga om Guds pakt med Noah, det me kan kalla regnbogepakta. Det står skrive i 1. Mosebok kap 9: 8 SåLes meir «Guds pakt med Noah»

Frå Fødselsgrotta si historie

Tradisjonen fortel at Jesus blei født i ei grotte i Betlehem. Det er naturleg å tenkja seg at folket i Betlehem i det første hundreåret og den første forsamlinga av jødar som trudde på Jesus i Jerusalem, visste kva for ei grotte dette var. Kanskje heldt dei den til og med heilag? Ca 100 årLes meir «Frå Fødselsgrotta si historie»

Området framfor Vestmuren

Eit jødisk kvinneperspektiv Det er store planar for fornying av plassen framfor Vestmuren (Klagemuren). Denne store plassen fungerer i dag som ein stor friluftssynagoge med mange besøkjande. Kvinner får bare koma fram til muren på eit avgrensa område. Jerusalem Post skriv om fornyingsprosjektet og fortel også om den forventa motstanden mot å gjera noko grunnleggjandeLes meir «Området framfor Vestmuren»

Bibelomsetjinga i rute

Anders i Bibelselskapet held oss oppdatert; her er meldinga frå Omsetjarverkstaden på Facebook i dag 01.10.2010: Ferdig!? I dag avslutta vi sju intense veker med gruppearbeid. No leverer vi frå oss bibelteksten for endeleg godkjenning i omsetjingsutvalet og styret for Bibelselskapet. Så då er vel teksten ferdig? Ja og nei. Det står enno att mykje sliktLes meir «Bibelomsetjinga i rute»

Google på Forum Romanum

Google dokumenterer for tida viktige arkeologiske stadar. I ein liten film frå BBC blir prosjektet presentert med fokus på det gamle Roma. Her er Googlebilen bytta ut med Googlesykkelen: Google’s Street View programme, which takes photographs of public roads and puts them online as a navigation tool, has an ambitious new project – to captureLes meir «Google på Forum Romanum»