Opplæring i koptisk språk

31/10/2010

Koptisk var eit levande daglegspråk blant koptarane (dei kristne i Egypt) i alle høve i perioden ca 200-1100. Språket er framleis levande som eit liturgisk språk i den koptisk-ortodokse kyrkja. Nå viser det seg at det er interesse blant unge koptarar for å læra språket betre så dei kan ha ein vidare bruk av det. Det handlar om røter.

På Anastasia Training Center, grunnlagt av biskop Thomas, får unge egyptiske kristne nå opplæring i koptisk språk og kultur.

Fader Iostos er språklærar på Anastasia. Han fortel:

– Jeg begynner alltid undervisningen med å spørre elevene om hvorfor de ønsker å lære mer om det koptiske språket. Mange svarer at de føler at arabisk ikke er deres eget språk. Siden koptisk er i bruk under gudstjenesten, vil mange lære mer. Dette handler om identitet og røtter. Vi opplever at stadig flere unge koptere ønsker å lære mer om sin egen historie, sier Fader Iostos ivrig. Kurset som pågår mens jeg besøker Anastasia, er for viderekomne. Disse studentene arbeider som frivillige lærere i sine egne kirker i El-Qussia. Den koptiske kirken har en sterk søndagsskolebevegelse, og studentene som er her nå, ønsker å utvikle materiell som kan benyttes i undervisning av barn. (Les meir)

Det er Norsk misjon i øst som skriv om dette på nettsida Sammen for de forfulgte. Artikkelen stod også i ei spesialutgåve av Ropet fra øst som kom i postkassa denne veka.

Anastasia ligg på same området som Anafora, i ørkenen mellom Kairo og Aleksandria. Eg overnatta på Anastasia då eg besøkte Anafora i 2008. Staden var då under oppbygging.


Ehud Netzer 1934-2010

28/10/2010

Ei trist nyheit for den arkeologiske forskinga på jødedomen på Jesu tid, og dermed også for nytestamentleg arkeologi: Professor Ehud Netzer døydde nyleg etter skadar han fekk i eit fall på Herodion.

Netzer var ein av dei aller fremste spesialistane på Herodes den store. Det var han som for få år sidan fann Herodes» grav og som nyleg har presentert Herodes» teater med «kongelosje» på Herodion. Sjå tidlegare notat under kategorien Herodion.

Han har bl a gjeve ut boka Architecture of Herod, the Great Builder.

(via BiblePlaces Blog og Zwinglius Redivivus)

Oppdatering:

Den tragiske hendinga på Herodion har sjølvsagt fått mange pressoppslag, f eks desse:


Jødisk-palestinsk forsoning

26/10/2010

Det vekte oppsikt då ein kristen palestinar og ein Jesustruande jøde for få dagar sidan stod saman på scenen på den store Lausanne-konferansen i Cape Town. Den palestinske Shadia Qubti kjem frå ei baptistkyrkje i Nasaret og representerer forsoningsbevegelsen Musalaha. Den jødiske Dan Sered frå Tel Aviv kom frå ein sekulær jødisk familie, men er nå messiansk jøde og sentral i Jews for Jesus. Trass i alt som skil dei, har dei trua på Jesus felles. Det gjer at dei kan stå saman og snakka om forsoning.

Den Norske Israelsmisjon har vore representert i Cape Town.

Les brev frå generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann og sjå film med Shadia Qubti og Dan Sered her.


Jødisk minnesmerke

26/10/2010

Til minne om jødane som blei deportert frå Rogaland

img_3596Det var 22 jødar frå Rogaland blant offera for Holocaust. I dag (26.10.2010) har desse omsider fått sitt minnesmerke i Stavanger, reist av Stavanger kommune og Stavanger kyrkjelege fellesråd.

Oppdatering: To bilde frå staden, 18.09.2016.

Stavanger Aftenblad skriv:

Endelig minnes Stavanger jødene som ble sendt til dødsleirene

Sam Becker var knappe to år gammel da han ble gasset ihjel. Midt på natten ble han hentet av norsk politi og sendt til dødsleiren Auschwitz.

(…)

I formiddag fikk Sam og de 21 andre rogalandske jødene som ble sendt til dødsleirene i 1942 og 1943 endelig sitt minnesmerke på Eiganes gravlund. Her har både norske soldater og utenlandske krigsfanger hatt sine minnesmerker i flere årtier, men de lokale jødenes navn og historie har vært usynlig.

– Ja. det er sent, Stavanger har brukt mer tid på dette enn de har gjort andre steder i landet, sier Trond Otto, som er en av ildsjelene bak oppbyggingen av en jødisk avdeling ved Rogaland krigshistoriske museum.

(…)

– Dety er viktig for Stavanger-regionen at dette monumentet nå er på plass. Vi har i altfor stor grad fortiet de norske jødenes skjebne når vi snakker om krigen i Norge. Og vi har fortiet vår egen deltakelse, at det var norske politifolk som hentet menn, kvinner og barn og sendte dem til dødsleirene, sier administrasjonsleder for Holocaust-senteret i Oslo, Georg Broch.

Les meir

img_3597


Sykkeltur i Galilea?

23/10/2010

Nylig ble den første etappen av den 130 km lange terrengsykkelløypen som skal gå rundt Genesaretsjøen, åpnet. Den ferdige etappen er 4,5 km lang og strekker seg fra Kapernaum til Arik-broen på nordkysten av sjøen. Sykkelløypen ble laget for å garantere allmennheten fri tilgang til naturen. Enkelte deler vil være tilgjengelig for funksjonshemmede, og det blir rasteplasser langs løypen. Det kommer til å ta omtrent fire dager å sykle rundt hele sjøen.

Turister får mulighet til å sykle gjennom de bibelske og historiske stedene. Den fremtidige terrengsykkelløypen vil bli godt merket og ha flere servicesteder langs veien. Tiberias, Ramot og Had Ness kommer til å ha utleie av sykler, utstyr og guide.

Israels turistdepartement presenterte nylig en femårsplan med et budsjett på 220 millioner kroner der det skal bygges 5000 km sykkelløyper rundt omkring i Israel. Sykkelløypene vil ha servicesteder og vil først og fremst ligge i Galilea og i Negev-ørkenen. De vil knytte sammen de viktige turiststedene.

Kjelde: Israel Ministry of Tourism


Om å læra moderne hebraisk

22/10/2010

I Israel blir det hevda at det dei siste åra har kome fleire og fleire katolske teologistudentar til landet for å læra moderne hebraisk. Frå eit jødisk synspunkt ser ein nok på dette litt blanda følelser, kanskje med ei blanding av uro og interesse?

Caspari Center Media Review gjengir denne veka innhaldet i eit oppslag om temaet i Jerusalem Post. Ein fransk teologistudent legg her ut om ulike grunnar for å læra moderne hebraisk:

He cites three reasons for a priest-in-training to learn modern Hebrew. «The first obviously is that it’s easier to learn biblical Hebrew when you know modern Hebrew,» said Comte, who was officially ordained as deacon – the first degree in the sacrament of orders – a few weeks ago and will officially become a priest in June, after seven years of study. The second motive, he explained, involves understanding all the songs and prayers that embody modern Jewish culture. To stay truly up to date with Catholicism, clerics must also stay aware of current trends in Judaism because «there is only one history – there is only the history of Moses, and there is only one Lord,» he said. «When we strive to get to know the Jewish culture better, it’s not to make Jewish people know Jesus Christ – it’s for us,» he said. «We have to do this, to improve our knowledge.» The third reason, he said, is to become more familiar with the modern history of Israel and the construction of the State of Israel because all that happens in Israel is interesting for all the nations. Comte said that all seminarians in Paris can come here to learn modern Hebrew which, like their studies in France, is free to the students and paid for by church tithes. Aside from markedly improved relations between Catholics and Jews, he also credits the French seminarians» interest in Hebrew and Judaism with the fact that the former archbishop of Paris, Cardinal Jean-Marie Lustiger, was originally Jewish. … While neither Campomar nor Comte intends to make his permanent home here, each expressed an equally deep connection to the land. «At last, in Israel, I was able to experience how faith in God is really a gift,» Comte said. «When I am in France or Europe, the common culture is Christian, so it’s normal to believe in God. But we don’t realize that our beliefs are not simply a European belief. Our beliefs are from Israel, from Judaism. In Jerusalem, everybody is Jewish and the streets are filled with Jewish people. It’s here that we really realize that this is a gift. In theological terms, we realize it’s a grace.'»

(Les meir)


Lukas

18/10/2010

Kalenderen viser at det er evangelisten Lukas sin dag i dag (18.10).

Eg viser til to tidlegare notat her på bloggen: Evangelisten Lukas fortel om eit par innhaldsmessige særtrekk ved Lukasevangeliet i forhold til dei andre evangelia. Avslutninga av notatet Klosteret i Thiva fortel om tradisjonen om Lukas si grav i Thiva (Theben) i Hellas.


%d bloggarar likar dette: