Anno Paolino Bimillenario

28/06/2008

29. juni er Apostlane Peters og Paulus» dag, eller Persok, for å bruka det gamle norske namnet på merkedagen.

I kveld (28.06) har pave Benedikt opna eit Paulusår som ei markering av 2000-årsjubileet for apostelen. I samband med dette har paven invitert den ortodokse patriarken Bartolomeus til Roma, så dette har eit sus av økumenikk over seg, og det på ganske høgt plan!

Sidan verken den katolske eller den ortodokse kyrkja har nokon einerett på apostlane, heng eg meg på markeringa. Dermed er Paulusåret 2008-2009 offisielt opna, også her på bloggen.

Det er 13 paulinske brev i NT. Her på bloggen vil eg markera året med kjente sitat frå kvart av desse breva, eitt for kvar månad.

Sitatet for juni er henta frå Romarbrevet (1,16):

For eg skammar meg ikkje over evangeliet. Det er ei Guds kraft til frelse for kvar den som trur, jøde først og så grekar.

Les pave Benedikts undervisning om Paulus.

(via En katolsk weblog, her og her)


The American Colony

27/06/2008

The American Colony Hotel er ein fascinerande stad i Aust-Jerusalem. Det berømte hotellet har ei spesiell historie som går tilbake til Anna Spafford, ei markert kvinne som faktisk var født i Stavanger! Anna var den mektige ledaren i ei eskjatologisk sekt som danna fellesskapet The American Colony. Anna og sekta hennar var igjen utgangspunkt for historia i Selma Lagerløf sin roman Jerusalem.

Eg har aldri overnatta på hotellet. Men det går an å oppleva staden ved å gå innom og ta ein lunch (biletet) eller bare ein kopp kaffi. Eg har gjort begge delar.

Odd Karsten Tveit har skrive den interessante boka Annas hus som går grundig inn i historia om Anna Spafford og The American Colony. Det er nokre år sidan eg las boka, men eg blei minna om den i kveld (27.06.2008) då eg kom over dette avsnittet i den siste utgåva av Caspari Center Media Review:

The offspring (by marriage) of one of the most prominent and celebrated Christian families living in Israel died this week, at the age of 96 (Haaretz, June 20). Valentine Vester was the proprietor of the American Colony Hotel, a Jerusalem landmark. «Born in 1912 in Britain to a wealthy family, Vester, an Oxford graduate, came to Jerusalem in the 1960s with her husband Horatio, the grandson of the Colony’s founders.» Horatio was the grandson of Anna and Horatio Spafford who, in 1881, «led a small American contingent to Jerusalem to form a Christian utopian society known as the American Colony. Colony members, later joined by Swedish Christians, engaged in philanthropic work in Jerusalem, gaining the trust of the local Muslim, Jewish and Christian communities. A year after arriving in Jerusalem, they bought the pasha’s house from the Husseini family, and turned it into an inn. Over the years it became a luxury hotel.» Horatio himself died in 1985, and while Valentine considered Britain her true home, she devoted herself to the hotel in Jerusalem.


Bispeblogg

27/06/2008

Biskop Olav Skjevesland, preses blant biskopane i Den norske kyrkja, har begynt å blogga. Biskop Olav var læraren min på praktikum på MF. Han er kjent som ein skriveglad person og har gjeve ut mange bøker. Bloggen hans ligg på kirken.no og har tittelen På biskopens blokk.

Vårt Land skriv om bloggen i dag:

– Positivt å være offensiv i samfunnsdebatten, sier biskop Olav Skjevesland, som har fått god tilbakemelding og oppslutning om sin blogg.

– Jeg tror bloggen er liv laga, sier Skjevesland. Han har siden bloggen ble lansert publisert to, tre tekster i uka, der han kommer med personlige betraktninger om forhold i kirken og samfunnet. Bloggprosjektet vil i hvert fall fortsette fram til høsten, da bispemøtet skal ta en evaluering om prosjektet er verdt jobben.

– Bloggen treffer folk som bispemøtet ikke nødvendigvis hadde truffet ellers, sier Skjevesland. – Jeg har fått tilbakemeldinger på at det er positivt at vi er offensive i det offentlige rom og at vårt syn på ulike saker er mer tilgjengelig og synlig. (les meir)


Bilete frå kyrkjefunnet i Rihab

25/06/2008

Vårt Land har lagt ut ein serie bilete frå funnet av det som har blitt kalla «den eldste kyrkja i verda» her. Les om funnet her.


Ordinasjonsdagen min

24/06/2008

I dag er det St Hans dag, eller Jonsok. Det er ordinasjonsdagen min. Eg blei ordinert til prestetenesta i Hinna kyrkje søndag 24. juni 1984 av biskop Sigurd Lunde.

Biskopen talte over teksten: Sysken, eg ønskjer av hjartet og bed til Gud at dei må bli frelste (Rom 10,1). Han overførte desse orda av Paulus til vår tid og vårt samfunn og la sterkt inn over meg og min medordinand Marit Rannestad at det det gjeld, er at folk blir frelst. Dette må vera det viktigaste i prestetenesta, sa han.

Men biskopen unnlét ikkje å minna oss om samanhengen Paulus skreiv dette i. Romarbrevet kap 9-11 handlar om Paulus sitt engasjement for å forkynna Jesus som Messias for det jødiske folket. Det verken biskopen eller eg visste den gongen, var at eg seinare i livet skulle engasjera meg spesielt for Israelsmisjonen. Ordinasjonsteksten har på den måten fått ein ny dimensjon for meg nå. Er det dette som kallest at ringen blir slutta?


Den eldste kyrkja i verda?

19/06/2008

Den siste veka har eit arkeologisk funn i Rihab, nord i Jordan, vekt stor interesse. Og dersom dei opplysningane som har kome fram, er korrekte, er dette absolutt eit interessant funn. Det dreier seg om ei grotte som ligg under kyrkja St Georgeous (ikkje St Gregorius, slik NTB og dermed norske aviser har skrive). St Georgeouskyrkja blir datert til år 230, noko som er svært gamalt til kyrkjer å vera. Og grotta, som ligg under kyrkja og som truleg er enda eldre, inneheld blant anna ein apsis som gjer at arkeologane identifiserer også den som ei kyrkje.

Det spesielle med offentleggjeringa av dette funnet, er at arkeologane går ut med uvanleg store ord og seier at dei har funne den eldste kyrkja i verda, at ho er frå perioden mellom år 33 og 70 og at dei har teikn som tyder på at ho gav ly for forfulgte kristne på flukt frå forfølgingar i Jerusalem. Ja, dei seier til og med at kyrkja er grunnlagt av «dei 70», ei utvida gruppe med disiplar av Jesus.

Eg tar med litt frå Vårt Land sin versjon av den aktuelle NTB-meldinga, som igjen byggjer på BBC NEWS:

Er ruinene som nylig ble avdekket i Jordan virkelig restene av verdens eldste kirkebygning? Noen arkeologer tror det, andre er mer skeptiske – men alle jubler over funnet.

Restene av det som kan være en nesten 2.000 år gammel kirke er funnet i det nordlige Jordan nær grensen mot Syria. De lå begravd under en nyere kirke, St. Gregorius, som ble bygd rundt år 230 etter Kristus, og må derfor være eldre enn denne.

– Vi har gjort funn som tyder på at denne kirken ga ly til de første kristne – til 70 av Jesu egne disipler, sier den jordanske arkeologen Abdul Qader al-Husan ifølge nyhetsbyrået AFP. Disse disiplene skal ha flyktet fra forfølgelser i Jerusalem.

Ifølge al-Husans teori grunnla disiplene flere kirker i det som i dag er staten Jordan. I en mosaikk i bygningsrestene som nå er funnet, beskrives grunnleggerne som «de 70 som var elsket av Gud og guddommelige». (les meir)

Arkeologane har den siste veka oppnådd akkurat det dei ville. Kyrkjefunnet har blitt kjent over heile verda. Nyheten nådde f eks via BBC og NTB heilt fram til Stavanger Aftenblad (papirutgåva 16.06). Samtidig har dei sjølvsagt blitt motsagt av mange fagfolk, for her har nokon truleg trekt hypotesane sine altfor langt og altfor fort, slik at det heile framstår som useriøst.

BiblePlaces Blog siterer forskaren Jerome Murphy-O’Connor:

«Pushing the (date) back to the year 70 is very speculative. (The Jordanians) are desperate to create church sites (for tourism). I would be suspicious of this sort of hype.» (Les meir, – bloggen har også ei lenke til ei større samling lenker til saka).

MSN har ein artikkel frå The Associated Press der den skeptiske historikaren S. Robert Parker blir sitert:

The cave is under St. George’s Church, which some believe was built in the year 230, though the date is widely disputed. That would make it one of the oldest churches in the world, along with one unearthed in the Jordanian southern port of Aqaba in 1998 and another in Israel discovered in 2005.

(…)

S. Thomas Parker, a historian at North Carolina State University who led the team that discovered the church in Aqaba, said that while he hadn’t seen the Rihab site, any such claim should be taken with a degree of caution.

“An extraordinary claim like this requires extraordinary evidence,” he said. “We need to see the artifacts and dating evidence to suggest such an occupation in the 1st century A.D.”

Parker asked how archaeologists could be certain whether the “cave was actually a center of Christian worship.”

The archaeologist also noted that mosaics are difficult to date unless there is a precise date in the text of the mosaic inscriptions themselves. Typical mosaic inscriptions with Christian themes are from the 5th to 6th century.

“It’s quite possible that there was a cave with earlier occupation which was later converted to Christian use. But to make the jump that this was actually used by Christians fleeing Jerusalem in the 1st century A.D. seems like a stretch to me,” Parker said. (les meir)

Eg syns funnet av den gamle grottekyrkja i Rihab er altfor interessant til at det skal bli «øydelagt» av useriøse teoriar og store ord som det ikkje er dekning for. Eg håper derfor det vil koma meir nøkterne rapportar som fortel meir om kyrkja.


Nytt frå Gennesaretsjøen

19/06/2008

Haaretz skriv:

What are the mysterious stones emerging from Kinneret waters?

A marine scientist has discovered a series of mysterious stone patterns on the lake bed of drought-stricken Lake Kinneret.

The man-made piles of stone, which are now above water, jut out from the freshwater lake, and sit 30 meters from each other along a 3.5-kilometer stretch of the eastern shore, from the Kinneret College campus to Haon resort.

(…)

Though they have not yet been scientifically examined, there are several hypotheses as to what functions they fulfilled. One theory postulates that they were part of a boundary between the ancient lakeside towns of Hippos, also known as Sussita, and Gadara. Both towns were part of the Decapolis, a group of 10 towns that flourished in the eastern part of the Roman province of Palestina, and are mentioned in the New Testament. Others have hypothesized that the patterns were part of a string of watchtowers or small buildings, or were used to set up fishermen’s nets. (les meir)

Det er sjølvsagt interessant med dei «mystiske» steinane. Dessutan er det interessant at den israelske storavisa Haaretz finn det naturleg å nemna NT når dei eigentleg skriv om Dekapolis!


%d bloggarar likar dette: