Palmesøndag med pasjon og håp

Påsketanker på palmesøndag 5. april 2020 Palmesøndag og den stille uke. Pasjonstid og påske. Det er så mange navn knyttet til dagene og ukene vi er inne i. Navnene har bakgrunn i fortellingen om Jesus. De viser til påsken som en kristen høytid. Årets påske er ikke avlyst, som det av og til blir sagt. MenLes meir «Palmesøndag med pasjon og håp»

Midt i virkeligheten

I bokhylla mi har jeg ei svensk bok som heter «Mitt i verkligheten». Denne helga synes jeg boktittelen ble veldig aktuell. Den minner meg om Guds nærvær, også i ei tid da vi er alle påvirket av den alvorlige situasjonen med koronaviruset og smittefaren. Vår kristne tro sier oss at vi også i slike krevendeLes meir «Midt i virkeligheten»

Jesus som flyktning

Notat til søndagens tekst: Matt 2,13-15 Matteusevangeliet fortel at Josef og Maria flykta med barnet Jesus til Egypt. For oss kan forteljinga vera ei påminning om at Jesu barndom ikkje bare handlar om eit barn i ei krybbe, men også om vondskap og ei dramatisk flukt. Det var eit brutalt samfunn. Dette ser me tydelegLes meir «Jesus som flyktning»

Gjetaren frå Betlehemsmarkene

Preike på familiegudstenestene i Hinna kirke 24.12.2019 Hei! Nå e eg hjemma igjen. Godt å komma hjem! Nå har eg vore ude på nattevakt og passa på sauene for bøndene i Betlehem. Kan tru eg har opplevd møje! Nå ska dokker få høyra. Eg va samen med dei andre gjetarane ute ved grottene på Betlehemsmarkene.Les meir «Gjetaren frå Betlehemsmarkene»

Forventninga sin adventssøndag

Adventsblogg 8. desember Her er ein kortversjon av preika eg hadde i dag på 2. søndag i adventstida i Hillevåg kirke. Det står skrive i Evangeliet etter Johannes: 1 Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru på Gud og tru på meg! 2 I huset til Far min er det mange rom. Var det ikkje slik, hadde egLes meir «Forventninga sin adventssøndag»

Paulus på Areopagos

Notat til Apg 17,22-34, tekst på Treeiningssøndag 16. juni 2019 Paulus besøkte Athen ca år 50. Bildet viser folk på Areopagoshøgda, ei fjellklippe som tradisjonelt blir knytt til Paulus sin tale i byen. Talen er gjengitt i Apostelgjerningane kap 17, og denne interessante bibelteksten er preiketekst i norske kyrkjer søndag 16. juni 2019. 16 Medan PaulusLes meir «Paulus på Areopagos»

God påske 2019!

På dette bildet viser kunstnaren Eugène Burnand koss han ser for seg disiplane Peter og Johannes springa til grava, då Maria Magdalena hadde fortald at grava var tom. Johannes «såg og trudde». Det som møtte dei då dei kom fram til grava, var med på å skapa tru. Men dei trong nok tid til åLes meir «God påske 2019!»

Palmesøndag: Jesus rir inn i Jerusalem

Bibelhistoria om då Jesus rei inn i Jerusalem på eit esel, er bakgrunnen for feiringa av palmesøndag. Folk møtte han med palmegreiner og hosiannarop då han rei frå Oljeberget og inn i byen. Dagen er i kristen tradisjon prega både av advent og pasjon, av forventning og liding. Les her om Palmesøndag. Eselet viser oss JesusLes meir «Palmesøndag: Jesus rir inn i Jerusalem»

Hebrearbrevet om å bli bønhøyrd

Kva betyr det å bli bønhøyrd? Hebrearbrevet i Det nye testamentet gir eit overraskande svar på dette spørsmålet. Dette kjem i ein omtale av Jesu bønnekamp i Getsemane: Då Jesus levde som menneske, bar han fram bøner og naudrop, med høge skrik og tårer, til han som kunne berga han frå døden, og han vartLes meir «Hebrearbrevet om å bli bønhøyrd»

Det gode kornet er dei som er born av riket

Søndagens tekst for såmannssøndagen / Bibeldagen: Matt 13,24-30 Preiketeksten er henta frå Matteus si samling av likningar om himmelriket. Likninga har ei litt anna vinkling på vekstmotivet enn dei andre såmannslikningane til Jesus. Her er såkornet Guds barn, ikkje Guds ord: «Det gode kornet er dei som er born av riket». Det er eit hovudpoengLes meir «Det gode kornet er dei som er born av riket»

Jul på bloggen

Bildet er The Adoration of the Shepherds av Rembrandt (eller ein av elevane hans). Legg merke til lyset som kjem frå barnet i krybba, – «det sanne lyset» (Joh 1,9). Her er eit utval tidlegare bloggnotat relatert til jula: Per Lønning om Betlehem (2016) Om Det hev ei rose sprunge (2016) Profetkvinna Anna (2014) Julekrybbe i tovaLes meir «Jul på bloggen»

Kom og sjå, sa Jesus

Notat til søndagens tekst 10. juni 2018: Joh 1,35-51 «Vi elskar fordi han elska oss først». Dette var evangelisten Johannes si oppleving av livet som Jesu disippel, formulert i hans første brev (1 Joh 4,19). Johannesevangeliet (Joh) sitt avsnitt om dei første disiplane er fascinerande. Dei mange korte spørsmåla og utsegnene lagd i Jesu munn,Les meir «Kom og sjå, sa Jesus»

Jesus er stått opp!

Notat til evangeliet for påskedag: Matt 28,1-10 I bokhylla mi står boka The Weekend that Changed the World. The Mystery of Jerusalem’s Empty Tomb av Peter Walker. Tittelen seier oss noko om påskehelga si tyding. Det står skrive i evangeliet etter Matteus: 1 Då sabbaten var til ende og det tok til å lysna første dagen i veka,Les meir «Jesus er stått opp!»

Bibeldagen 2018

Notat til søndagens tekst på Såmannssøndagen/Bibeldagen: Rom 10,13-17 «I skrifta er det å høyra både det å ta imot og å respondera.» Det er den israelske messianske leiaren Lisa Loden som skriv dette i ein kommentar til søndagens tekst frå Romarbrevet. Eg anbefalar hennar tekst: Fra mitt perspektiv som jødisk etterfølger av Jesus. I bibelteksten finnLes meir «Bibeldagen 2018»

Eg må vera i huset åt Far min

Notat til søndagens tekst: Luk 2,40-52 Forteljinga om Jesus som tolvåring i tempelet i Jerusalem, er preiketekst i kyrkjene førstkomande søndag (07.01.2018). Jesu ord «Eg må vera i huset åt Far min» er ei hovudutsegn i teksten. Men ordet ”hus” står faktisk ikkje i den greske teksten, der manglar det som for oss er det sentraleLes meir «Eg må vera i huset åt Far min»

Den heilage ande og eld

Notat til søndagens tekst 18. juni 2017: Matt 3,11-12 Den allmektige Gud har no gjeve deg sin heilage Ande, fødd deg på nytt og teke deg inn i sin truande kyrkjelyd. Gud styrkje deg med sin nåde til det evige livet. Fred vere med deg. Dette blir sagt til den som er døypt, rett etter dåpshandlinga,Les meir «Den heilage ande og eld»

Påskeforteljinga i Jerusalem i dag

Filmen The Week that changed the World gir ein god gjennomgang av Jesu siste påske i Jerusalem. Samtidig gir den eit inntrykk av dei aktuelle delane av Jerusalem i dag. Foreløpig er første del (ca 15 min) av Wayne Stiles´film lagt ut på nettet. Resten kjem seinare i påsken. Eg vil følgja med, for detteLes meir «Påskeforteljinga i Jerusalem i dag»

Luther: Jesu inntog i Jerusalem

Bibelhistoria om då Jesus rei inn i Jerusalem på eit esel er preiketekst i kyrkjene på første søndag i adventstida. I forkynninga blir det ofte framheva at Jesus her viser seg som ein fredsfyrste ved ikkje å ri på ein stridshest, men på eit fredeleg esel. Då Martin Luther preika over denne teksten for 500Les meir «Luther: Jesu inntog i Jerusalem»

Den gode samaritanen

Notat til søndagens tekst: Lukas 10,25-37 Jesu forteljing om den gode samaritanen er ei litterær perle frå Bibelen: «Ein mann var på veg frå Jerusalem ned til Jeriko. Då fall han i hendene på røvarar. Dei reiv av han kleda og skamslo han, så gjekk dei sin veg og lét han liggja der halvdød. SåLes meir «Den gode samaritanen»

Dåpen, tenesta og håpet

Notat til søndagens tekst: Matt 19,27-30 Kjære kyrkjelyd. Gjennom dåpen set Gud oss inn i si verdsvide kyrkje og gjev oss del i Jesu kall og oppdrag. Lat oss stå saman i vitnemål og teneste, inntil dagen kjem då alt det skapte skal bli forløyst ved vår frelsar, Jesus Kristus. Desse orda er med iLes meir «Dåpen, tenesta og håpet»

Benedikt: Påsketankar

Eg har denne påsken hatt glede av å lesa i pave Benedikt si bok om Jesus. Her er nokre påsketankar frå avslutninga av boka: Det hører til Guds mysterium at han handler i det stille. At han bare gradvis bygger sin historie inn i menneskehetens store historie. At han blir menneske og dermed kan overses avLes meir «Benedikt: Påsketankar»

Palmesøndag

Jesus rir inn i Jerusalem Det må ha vært en veldig opplevelse å være med denne palmesøndagen. Folk strømmet til byen i lange rekker, – fra fjellene nord i Galilea, nede fra Middelhavet, sør fra Hebron, og nede fra Jeriko og Jordandalen. De gikk hele bygdelag sammen, med god tid til å prate på veien,Les meir «Palmesøndag»

Maria Bodskapsdag

Notat til søndagens tekst: Luk 1,39-45 Jomfru Maria har ein viktig plass i vår kristne tru, også i ei luthersk kyrkje. For det første er ho Jesu mor og derfor nemnt i truvedkjenninga vår. Og så er ho eit eksempel på eit fromt menneske som ikkje ville framheva seg sjølv, men heller vera ein tenarLes meir «Maria Bodskapsdag»

Bibelhistorier: Forvandlinga

Det nye testamentet fortel: Éin gong fekk tre av dei som stod Jesus aller nærast, sjå ei heilt annleis side ved han. Dei fekk sjå Jesus i hans himmelske samanheng. Han blei forvandla og dei fekk sjå det. Dei som var med i følget til Jesus, levde til dagleg eit kvardagsliv saman med han (detLes meir «Bibelhistorier: Forvandlinga»

Bibelhistorier: Tolvåringen

Bibelforteljinga om Jesus som tolvåring i tempelet handlar om ein episode då Jesus hadde vakse frå å vera barn til å vera ungdom. Han er i djup samtale med dei lærde i tempelet i Jerusalem. Samtidig møter han dei fortvilte foreldra sine med eit undrande spørsmål! Eg lurer på kva Jesus snakka med dei lærdeLes meir «Bibelhistorier: Tolvåringen»

Bibelhistorier: Jesu dåp

Jesus blei døypt i Jordanelva av døyparen Johannes. Han opplevde sjølv at dette var noko som «måtte» skje, og me kan sjå på Jesu dåp som ei innviing til oppdraget hans. Bildet er tatt på den tradisjonelle dåpsstaden nær Jeriko på Vestbreidda. Staden heiter Qasr al-Yahud på israelsk side og Al-Maghtas på jordansk side. Det erLes meir «Bibelhistorier: Jesu dåp»