Jesus som flyktning

Notat til søndagens tekst: Matt 2,13-15 Matteusevangeliet fortel at Josef og Maria flykta med barnet Jesus til Egypt. For oss kan forteljinga vera ei påminning om at Jesu barndom ikkje bare handlar om eit barn i ei krybbe, men også om vondskap og ei dramatisk flukt. Det var eit brutalt samfunn. Dette ser me tydelegLes meir «Jesus som flyktning»

Gjetaren frå Betlehemsmarkene

Preike på familiegudstenestene i Hinna kirke 24.12.2019 Hei! Nå e eg hjemma igjen. Godt å komma hjem! Nå har eg vore ude på nattevakt og passa på sauene for bøndene i Betlehem. Kan tru eg har opplevd møje! Nå ska dokker få høyra. Eg va samen med dei andre gjetarane ute ved grottene på Betlehemsmarkene.Les meir «Gjetaren frå Betlehemsmarkene»

Fødselskyrkja AD 1900

Adventsblogg 20. desember Adventsbloggen i dag blir enkel; eit gamalt foto av Fødselskyrkja i Betlehem. Eg såg bildet då eg var i Betlehem i haust, og tok bilde av bildet! Kyrkja er svært viktig; tradisjonen seier at den er bygd over Jesu fødestad. Eg kjem tilbake til staden i adventsbloggen i dagane som kjem. I kveldLes meir «Fødselskyrkja AD 1900»

Englekapellet

Adventsblogg 19. desember Det vakre Englekapellet på Hyrdemarkene i Beit Sahour utanfor Betlehem er bygd som eit telt. Her er me i eit område som tradisjonelt har blitt rekna som «Betlehemsmarkene» i juleevangeliet. Adventsbloggen i dag høyrer altså saman med det forrige notatet om englesongen. Det var den berømte arkitekten Antonio Barluzzi som designa Englekapellet. DetLes meir «Englekapellet»

Englesong utanfor Betlehem

Adventsblogg 18. desember Gloria in excelsis Deo. Den latinske teksten er svært godt kjent. Det dreier seg om englesongen frå Betlehemsmarkene, tatt vare på i vår kultur gjennom musikkverk og annan kunst og kultur. I norsk omsetjing syng me dette i kyrkja sin liturgi kvar søndag: Ære vere Gud i det høgste og fred påLes meir «Englesong utanfor Betlehem»

Inn i Betlehem

Adventsblogg 16. desember Adventsbloggen vil vera prega av Betlehem dei siste dagane før julehøgtida. Den lokale tradisjonen vil ha det til at Josef og Maria kom til byen gjennom byporten Qoos Az Zarara (eller Qauz Az-Zararah) i den gamle delen av Betlehem. Det finnes knapt noen flekk i den bibelske geografi som gjennom tidene harLes meir «Inn i Betlehem»

Reiseguide, år 50 e Kr

Adventsblogg 15. desember Adventsbloggen på 3. søndag i adventstida handlar om ei faktabok for barn (og unge ungdomar). Den fortel om landet der Jesus levde og er skriven som ein reiseguide i år 50, altså mens området ennå var omtrent som på Jesu tid. Eg hadde ikkje sett boka før eit av barnebarna mine introduserte denLes meir «Reiseguide, år 50 e Kr»

Josef sitt esel

Adventsblogg 14. desember Josef sitt esel har ein heilt naturleg plass blant figurane i julekrybba vår, sjølv om det ikkje er nemnt i bibelteksten om Jesu fødsel. Alle «veit» at Josef og Maria hadde eit esel då dei reiste frå Nasaret til Betlehem før fødselen. Julekrybba er viktig heime hos oss nå i adventstida, og egLes meir «Josef sitt esel»

Jakobs protevangelium

Adventsblogg 12. desember Mange av dei allmenne førestillingane me har om det som skjedde rundt Jesu fødsel, kjem frå det tidlege kristne skriftet Jakobs protevangelium. Likevel er dette skriftet, som truleg blei skrive på siste del av 100-talet, ukjent for dei fleste. Det finst på norsk i Bokklubben si bok Apokryfe evangelier i serien VerdensLes meir «Jakobs protevangelium»

På veg til Betlehem

Adventsblogg 11. desember Også Josef drog då frå byen Nasaret i Galilea og opp til Judea, til Davidsbyen, som heiter Betlehem, … (Luk 2,4) Slik står det i juleevangeliet. Det står ikkje noko om reiseruta. Det er likevel vanleg å tenka seg at dei drog ned Jordandalen til Jeriko, derfrå opp til Jerusalem og vidareLes meir «På veg til Betlehem»

Nasaret på Jesu tid, rekonstruert

Adventsblogg 10. desember Mens adventsbloggen framleis hovudsakleg handlar om Nasaret, vil eg også fortelja om Nazareth Village. Dette er ein park, eller om du heller vil, ein rekonstruert gard og landsby som gjenskaper Nasaret på Jesu tid. Eg har fleire gonger besøkt staden med grupper som Inger og eg har vore reiseleiarar for, seinast nåLes meir «Nasaret på Jesu tid, rekonstruert»

Josefskyrkja i Nasaret

Adventsblogg 9. desember Josefskyrkja frå 1914 ligg like ved Bodskapskyrkja i Nasaret. Den er bygd over ei kyrkje frå mellomalderen. Under kyrkja er det ei grotte som blir vist fram som Josefs verkstad. Informasjonstavla utanfor kyrkja seier at staden blei peikt ut som dette allereie på 600-talet og at seinare tradisjonar har identifisert staden somLes meir «Josefskyrkja i Nasaret»

Forventninga sin adventssøndag

Adventsblogg 8. desember Her er ein kortversjon av preika eg hadde i dag på 2. søndag i adventstida i Hillevåg kirke. Det står skrive i Evangeliet etter Johannes: 1 Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru på Gud og tru på meg! 2 I huset til Far min er det mange rom. Var det ikkje slik, hadde egLes meir «Forventninga sin adventssøndag»

St. Gabriels kyrkje i Nasaret

Adventsblogg 7. desember Det er også ei gresk-ortodoks bodskapskyrkje i Nasaret i tillegg til den mykje større og meir berømte katolske Bodskapskyrkja. Den ortodokse kyrkja heiter St. Gabriels kyrkje og er altså sterkare knytt til engelen Gabriel enn til Maria. Kyrkja ligg ved ein open plass like ovanfor Mariakjelda som eg skreiv om på adventsbloggenLes meir «St. Gabriels kyrkje i Nasaret»

Om julekrybber

Adventsblogg 6. desember Adventsbloggen i kveld blir ei oppfølging av gårsdagens blogg om sauer. Julekrybba i tova ull er laga av menneske med utviklingshemming i fellesskapet Saman for livet (arabisk:  Ma’an lil-Hayat) i Betlehem, ein del av L’Arche–bevegelsen. Eg kjøpte den i 2013. I dag vil eg dela ein tekst om julekrybber som eg fann i Aftenbladet forLes meir «Om julekrybber»

Sauer i adventstida

Adventsblogg 5. desember Ved julekrybba vår er det mange sauer. Dei kjem eg tilbake til om litt. Først vil eg ta med noko frå dagens bibeltekst i Salme 65 der det er ei poetisk setning om sauene. Bildet frå pilegrimsvandringa i Pyreneane i sommar passar godt til denne setninga: Markene kler seg med sauer …Les meir «Sauer i adventstida»

Mariakjelda

Adventsblogg 4. desember Kjelder med vatn er viktige i Midt-Austen. Ein gamal tradisjon seier at Jomfru Maria var ved kjelda i Nasaret då ho mottok bodskapet om at ho skulle bli Jesu mor. Den gamle kjelda i Nasaret heiter derfor Mariakjelda. Denne bygningen markerer Mariakjelda. Den er ein moderne rekonstruksjon av ein eldre bygning påLes meir «Mariakjelda»

Grotta under Bodskapskyrkja

Adventsblogg 3. desember Adventsbloggen handlar også i dag om kva som er å finna i Nasaret. Og eg trur også det blir fleire dagar med stoff frå denne byen, for eg har mykje å dela herfrå. Grotta bak i bildet er etter tradisjonen restar etter Maria sin heim. Grotta og det store altaret finn meLes meir «Grotta under Bodskapskyrkja»

Jesus opna bokrullen

Adventsblogg 2. desember På dette bildet les eg teksten om då Jesus opna bokrullen i synagogen i Nasaret i den «modell-synagogen» som er laga i Nazareth Village. Bildet er tatt tidlegare i haust. Midt inne i gamlebyen i Nasaret ligg Synagogekyrkja. Den er bygd der den lokale tradisjonen seier at synagogen på Jesu tid stod.Les meir «Jesus opna bokrullen»