Bibeltekstar

Bloggen inneheld mange notat som handlar om ulike bibeltekstar. Her er eit register til dette, ordna etter rekkefølga i Bibelen.

I tillegg til det som er ført opp i registeret, gjengir notatet Detaljar i Jesu lidingshistorie ei detaljert oversikt over lidingshistoria i dei fire evangelia.

Første Mosebok

4,25 Adam

9,8-17 Guds pakt med Noah

18,1-5 Rubljov: Treeininga

21,9-13 Hagar og Ismael

37,25 Balsamplanten ved Dødehavet

Andre Mosebok

3,11-15 Openberringa av Guds namn

Femte Mosebok

6,3 Mjølk i Bibelen

8,7 Ein smakebit av Nahal Amud

16,18-20 Stikkpengar

Første Kongebok

5,15-17 Salomos steinbrot eller Sidkias grotte?

Andre Kongebok

18,17 Hiskias dam, Jerusalem

Salmane

8 Eit meisterverk om Mennesket

22 Jesu bønerop på korset

23 Omsorg i ei ulvetid / Midt i virkeligheten

23,4 Ein tur ned Wadi Qelt

65,10-14 Sauer i adventstida

88 Kaifas» hus

90,12 Garborg: Om pengar

118,22 Golgata og Jesu grav

142,4 Langs våre stigar

150 Bibelsk musikkarkeologi

Salomos ordtak

30,32-33 Mjølk i Bibelen

Forkynnaren

7,2-4 Minnesamværet i kristent perspektiv

Jesaia

7,14 Jomfru eller ung jente?

25,6-9 Himmelsk fest på fjellet

54,9-10 Guds pakt med Noah

Jeremia

6,16 Dei gamle stiane

Jona

3,9-10 Ein Gud som kan angra

4,1-11 Ricinusbusken

Sakarja

3,1-5 Ein himmelsk turban

Evangeliet etter Matteus

1,20 Namnet Jesus

2,1-12 Vismennene

2,13-22 Flukta til Egypt, Theophilus´ openberring

3,13-17 Bibelhistorier: Jesu dåp

4,1-11 Jesus blir freista

5,1-12 Himmelriket er deira (lenke direkte til ei tekstgjennomgåing eg har skrive for DNI, delvis gjengitt i notatet om Matt 5,4)

5,4 Minnesamværet i kristent perspektiv

5,13-16 Salt og lys

6,7-13 Vår far i himmelen

7,15-20 Falske profetar

8,5-13 Å bli tatt inn i Guds folk

8,23-27 Jesus stiller stormen

11,12 3. søndag i advent

13,24-30 Det gode kornet er dei som er born av riket

13,52 Evangelisten Matteus

13,55 Josefskyrkja i Nasaret

15,21-28 Tyros og Sidon / Kanaan-hunden

16,13-20 Bygdene ved Cæsarea Filippi

17,1-9 Bibelhistorier: Forvandlinga / Matt 17 og lauvhyttefesten

18,12-18 Å ha kome på avvegar

19,27-30 Dåpen, tenesta og håpet

21,1-11 Luther: Jesu inntog i Jerusalem (advent)

21,1-11 Palmesøndag

21,10-17 Sinte vaksne og glade barn

21,15-16 Born som lar lovsongen lyda

23,37-39 Jesus – som ei høne!

26,36-45 Bibelhistorier: Getsemane

26,74-75 Peters fall

28,1-10 Jesus er stått opp!

Evangeliet etter Markus

1,3-11 Dåpsstaden / Jesu dåp i Jordanelva

2,23-28 Jesus og sabbaten

3,13-19 Jesus på Hattins horn?

4,37-38 Evangelisten Markus

5,20 Ein tur opp til Susita/Hippos

6,30-44 Gå i fred. Ten Herren med glede. Kvil i hans nåde

9,2-13 Bibelhistorier: ForvandlingaMatt 17 og lauvhyttefesten

11,1-11 Palmesøndag

16,1-8 Jesus lever!

Evangeliet etter Lukas

1,26-38 Grotta under Bodskapskyrkja St. Gabriels kyrkje i Nasaret /

1,39-45 Maria Bodskapsdag

1,68-79 Ein dag på Jerusalem Trail

2,1-20 Krubba i juleevangeliet Josef fortel / Om Jesu fødsel / Gjetaren frå Betlehemsmarkene

2,8-14 Englesong utanfor Betlehem

2,36-38 Profetkvinna Anna

2,40-52 Jesus (12) i Fars hus / Bibelhistorier: Tolvåringen

4,16-22a Synagogen i Nasaret / Han kjem med eit nådens år (preike)

5,4 Pilegrimskyrkja i Magdala

7,11-17 Nytt liv i Nain

9,28-36 Bibelhistorier: ForvandlingaMatt 17 og lauvhyttefesten

10,1 70 eller 72 disiplar?

10,25-37 Den gode samaritanen / Ein tur ned Wadi Qelt 

12,13-21 Lysta til alltid å eiga meir

13,22-30 Himmelvandring

18,35-43 Den blinde ved Jeriko

19,28-44 Palmesøndag

21,37 Grotta i Getsemane

22,52-53 Grotta i Getsemane

23,55 Golgata og Jesu grav

24,50-52 Kristi Himmelfartsdag

Evangeliet etter Johannes

1,5 Lyset skin i mørkret

1,9 Det sanne lyset

1,29-34 Bibelhistorier: Jesu dåp

1,35-51 Kom og sjå, sa Jesus

2,1-11 Frå vatn til vin; Bryllaupet i KanaVatn og vin; bryllaupet i Kana

3,1-15 Nikodemus

3,22-26 Døypte Jesus og disiplane?

3,26-30 Gledens adventssøndag

4,1-2 Døypte Jesus og disiplane?

4,4-26 Jakobskjelda

5,1-15 Betesda

5,31-36 Guds son og vår bror

9,1-38 Siloadammen

10,11-16 Den gode gjetaren

12,1-13 Jesu påskeførebuing

12,12-19 PalmesøndagNordafrikansk daddelpalme?

14,1-4 Forventninga sin adventssøndag

14,1-11 Pilegrimssøndagen

15,1-8 Om å æra Gud på nynorsk

15,13-17 Vennskapsikonet

15,26-27 Guds hender som rører ved oss

19,40-42 Golgata og Jesu grav

21,9 Peter ved bålet

21,11 153 store fiskar

21,15-19 Peter ved bålet

Apostelgjerningane

1,15-26 Apostelen Mattias

2,1-10 Eit opplegg for pinsefeiring

12,20-23 Kor døydde Herodes Agrippa?

16,11 Paulus kjem til Makedonia

16,12-40 Filippi, Filippi – gresk by og romersk koloni

17,22-34 Paulus på AreopagosPaulus i Athen

19,23-40 Paulus i Efesos, Artemistempelet i Efesos, Teateret i Efesos

Paulus» brev til romarane

10,13-17 Korleis kan dei tru på ein som dei ikkje har høyrt om?

Paulus» første brev til korintarane

2,1 Mysterium

9,24-27 Paulus og idretten

13,1-13 Paulus om kjærleiken

Paulus» andre brev til korintarane

4,6 Det sanne lyset

12,7-10 Paulus om tornen i kroppen

Paulus» brev til galatarane

3,26-29 Paulus om einskap i trua

4,4-7 Paulus sitt juleevangelium

Paulus» brev til efesarane

1,2 Paulus si opningshelsing

3,14-21 Bøn om styrke og skjøn, Det indre menneske

Paulus´ brev til filipparane

3,12-14 Paulus og idretten

Paulus» første brev til tessalonikarane

5,15-24 Be uavlateleg!

5,23 Paulus om ånd, sjel og kropp

Paulus» andre brev til Timoteus

4,3-4 Paulus som mediekritikar

Brevet til hebrearane

4,14-16 Håpstegn

5,7-8 Hebrearbrevet om å bli bønhøyrd

5,12-14 Mjølk i Bibelen

13,2 Rubljov: Treeininga

Peters første brev

1,3-9 Eit levande håp

One thought on “Bibeltekstar”

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.