Intervju med Shmuel Aweida

Koss blir eigentleg messianske jødar, altså jødar som trur at Jesus er Messias, oppfatta i Israel? Gjennom Caspari Center Media Review fekk eg i går tilsendt eit referat frå eit interessant lokalt intervju med pastor Shmuel Aweida. Shmuel er pastor i Beit Eliahu i Haifa. Dette er ein messiansk menighet som har nære kontaktar medLes meir «Intervju med Shmuel Aweida»

«Eg skal i Oldkyrkja i kveld»

Denne artikkelen har eg skrive til Luthersk Kirketidende (nr 11, 2007). Avsnittet om Iznik/Nikea byggjer på det eg tidlegare har skrive om byen her på bloggen. – ”Eg skal i Oldkyrkja i kveld”. Den dagen eg høyrde denne kommentaren frå ei kvinne i kyrkjelyden, forstod eg at studiegruppa vår rett og slett har fått namnetLes meir ««Eg skal i Oldkyrkja i kveld»»

Treeiningssøndag

Det er Treeiningssøndag (bokmål: treenighetssøndag) i dag. Eg markerer dagen med å gjengje den nikenske truvedkjenninga, ein viktig tekst med tanke på den felles kristne trua på den treeine Gud: Far, Son og Heilagande. Sjå også notatet Rubljov: Treeininga om det flotte ikonet Den heilage treeininga. Her er den nikenske truvedkjenninga: Vi trur på éinLes meir «Treeiningssøndag»

Mjølk i Bibelen

Mjølkekartongen fortel meg at dagen i dag (01.06.2007) er Verdas mjølkedag, ein dag då me markerer at mjølk er ein internasjonal drikk som gjer godt for helsa. Teksten på kartongen fortel vidare at dagen er oppretta av FN og blir feira i store delar av verda. I nokre land delar dei ut mjølk og meieriproduktLes meir «Mjølk i Bibelen»