Om å reisa utan å reisa

Gamlebyen i Jerusalem. Foto: Arne Berge 2009

Denne bloggen handlar mykje om Bibel, reiseliv, kultur og historie. Nå i desse koronatider vil eg framleis skriva om reiser i dei bibelske landskapa og den kristne kulturhistoria. For det går an å reisa utan å reisa, slik eg las i eit klokt avisinnlegg nyleg:

Det er mange måter å reise på. Selv har jeg hatt stor glede av å haike rundt i verden ved hjelp av bøkene. Det er trygt, billig og forurenser ikke. (Inge Eidsvåg 2020)

Bildet over er forresten frå Gamlebyen i Jerusalem, der kristne, muslimar og jødar har sine heilage stadar tett på kvarandre i ein spesiell og krevande sameksistens.

Eg syns det er godt å vera opptatt av noko anna enn pandemien i ein del av fritida. Derfor les eg bøker. Derfor skriv eg tekstar. Derfor prøver eg å læra fleire språk. Dermed brukar eg tida på noko som utvidar perspektiva, også i denne krevande tida.

Når eg skriv om Bibelen, skriv eg likevel ikkje bare om fysiske reiser i dei bibelske landskapa. Eg skriv også om håp og tru. Å opna seg for det vår kristne tru har å by på, kan også visa seg å vera ei reise; ei indre reise.

Biblical Studies Carnival 149

Biblical Studies Carnival for juli 2018 er nå publisert på bloggen til Karen R. Keen med tittelen Biblical Studies Carnival 149 Has Come to Town!

Karnevalet er ei oversikt med lenker til faglege bibliobloggar den siste månaden. Karen R. Keen forklarar konseptet slik:

… there are a lot of scholars out there on the internet writing insightful things (or making an attempt anyway), so each month we have a Carnival to highlight what folk have been saying over the past few weeks. (…)  The material is divided into the following sections:

Hebrew Bible/Old Testament
Early Jewish Texts (extra-Biblical)
New Testament
Bible and Culture
Manuscripts/Textual Criticism (General)
Pedagogy
Book Reviews
Announcements
Bonus: List of Women Scholar Bloggers

Eg har med ujamne mellomrom hatt tilvising til denne månadlege oversikta her på bloggen. Éin gong har eg faktisk også registrert at eit notat her på bloggen har vore nemnt (her). Eg hadde då skrive om mosaikken som er funnen i Megiddo.

På Hattins horn

Bilde #9 frå vandringa på Jesus trail

Galilea 2012 391

Dette bildet viser terrenget på Hattins horn, eit vulkansk fjell i Galilea. Det me ser her, er det som kan minna om eit krater.

Staden er kjent for slaget som stod her 4. juli 1187 mellom Saladin og korsfararane. Saladins hær vann ein knusande siger som fekk stor historisk tyding. Den som har lese Jan Guillou sin trilogi om Arn, kan nok sjå for seg dette slaget!

På 1800-talet var det vanleg å seia at det var her Jesus heldt Bergpreika. Sjå notatet Jesus på fjellet Hattins horn?

Den fire dagar lange pilegrimsløypa Jesus trail går over Hattins horn. Her er det ein flott utsikt over store delar av Galilea. Neste notat i denne bildeserien skal visa noko av utsikta.

Sjå oversikt over heile bildeserien her.

Biblical Studies Carnival 2/2017

Biblical Studies Carnival for februar 2017 er nå publisert på bloggen Persuing Veritas. Dette er ei oversikt over lenker til innlegg på faglege bibliobloggar i februar om GT, NT, den eldste kyrkja, teologi og hermeneutikk, bokmeldingar, ressursar og nyheiter om konferanser mm.

Stillhet

Det er i dag 10 år sidan eg la ut dei første notata på bloggen. Dette blir markert på ein relativt stillferdig måte, ved at eg legg ut på nytt det første eigentlege bloggnotatet frå 10. januar 2005.

Temaet er ikkje forelda. Ei av dei bøkene som står på leselista mi for 2015, er Susan Cain: Stille. Introvert styrke i en verden som aldri slutter å snakke.

Stillhet er ikkje farleg. Eg syns det er herleg å vera for meg sjølv innimellom. Bare vera for meg sjølv med tankane mine. Det er forskjell på å kjenna seg einsam (eng: loneliness) og på sjølv å ha valt å vera aleine (eng: solitude). Det første er noko vondt, det andre er noko godt.

Sidan eg er kristen, har dette sjølvsagt noko med gudsforholdet mitt å gjera. Eg syns det er godt å søkja Gud i stillheten, samtidig som eg òg treng fellesskapet med andre kristne.

Men mange gonger dreier det seg rett og slett om behov for å roa meg ned. Kjenna på den gode stillheten, den gode ensomheten. Ei bok som har inspirert meg i denne retninga, er Leve langsomheten av Owe Wikstrøm (Genesis forlag 2002).

Det treng ikkje alltid ta så mykje tid. Heidi Strand Harboe skriv i eit av dikta sine om dei ”ørsmå hol i dagen”. Det gjeld å sjå dei og å utnytta dei!

Men å vera aleine i stillhet er ikkje det normale, heldigvis! Til vanleg er eg sjølvsagt saman med andre. Anten heime, på jobb eller blant venner. Me menneske er jo sosiale vesen som er ganske avhengige av kvarandre!

Topp 5 på bloggen 2013

Statistikken eg får frå WordPress viser kva som har vore dei mest populære notata her på bloggen i 2013.

Lista inneheld fleire notat frå tidlegare år og viser såleis at bloggnotat kan ha lang levetid. Det har eg ingenting i mot. Det var likevel overraskande for meg å sjå at alle dei fem notata som står øvst på lista, var frå tidlegare år. Veit ikkje heilt koss eg skal tolka dette. Får tygga litt på det i tida som kjem … 🙂

Her er lista Topp 5 i 2013:

 1. Garborg: Om pengar (2010)
 2. Den sjuarma lysestaken (2008)
 3. Guds pakt med Noah (2010)
 4. Paulus i Efesos (2005)
 5. Bibelsk musikkarkeologi (2010)

Bloggen inneheldt ved årsskiftet 1257 notat, av desse var 63 nye i 2013.

Topp 10 på bloggen 2011

Statistikken viser kva som har vore dei mest populære notata her på bloggen i 2011. Lista inneheld fleire notat frå tidlegare år og viser såleis at bloggnotat kan ha lang levetid. Det har eg ingenting i mot.

Her er lista Topp 10 i 2011:

 1. Den sjuarma lysestaken
 2. Garborg: Om pengar
 3. Guds pakt med Noah
 4. Om guder og mennesker
 5. Kristi Himmelfartsdag
 6. Jødisk og kristen påske
 7. Steinkjerringa
 8. Bob Dylan, jøde og kristen
 9. Klagemuren / Vestmuren
 10. Gaustatoppen

I tillegg har infosida Om bloggen hatt mange lesarar.

Eg vil òg nytta høvet til å peika på nokre av mine eigne «favorittar», skrivne i 2011:

 1. Alfabetsalmar i Bibel 2011 (25.11.2011)
 2. Evangelisten Matteus (23.08.2011)
 3. Det jødiske Krakow (08.05.2011)
 4. Jesus stiller stormen (27.01.2011)
 5. Rubljov: Treeininga (12.01.2011)
 6. Jesu dåp i Jordanelva (08.01.2011)

Biblical Studies Carnival 9/2011a

Eit nytt Carnival er på plass. James McGrath presenterer på bloggen Exploring Our Matrix ei første utgåve av oversikta for september, altså før det har blitt september! Dette er ei oversikt over kva som er skrive på ulike bibliobloggar den siste månaden, i stor grad sett med amerikanske auge.

September 2011 Biblical Studies Carnival – Early Edition

Due to a truly impressive amount of blogging about matters related to the Bible, I have decided to offer an early edition of the September 2011 Biblical Studies Carnival, which provides a round-up of posts from August 2011. Here is a carnival featuring the posts from the first half of this month. (Les meir)

Oppdatering: Nå er også Episode 2 lagt ut, sjå her.

Biblioblogging

– a blog dedicated to Biblical studies

Dette er den enkle og treffande definisjonen på ein biblioblogg i notatet An Introduction to Biblioblogs som du kan finna på bloggen Exploring Our Matrix. Men skribenten James McGrath skriv samtidig at ein biblioblogg ikkje nødvendigvis bare handlar om bibelske studiar. Alt avhengig av interessene til den som skriv, kan den innehalda mykje anna også.

Du finn ei oversikt over dei største bibliobloggane på The Biblioblog Top 50. Her er oversikta som viser rangeringa sist månad:

1. James McGrath, Exploring Our Matrix
2. Daniel O. McClellan
3. James Bradford Pate, James’ Thoughts and Musings
4. Jim Davila, Paleojudaica
5. Andrew Byers and Joel Busby, Hopeful Realism
6. Stephen Douglas, Undeception
7. Various, Biologos
8. Kurk Gayle, Aristotle’s Feminist Subject
9. Kevin Brown, Diglotting
10. J. R. Daniel Kirk, Storied Theology

Men The Biblioblog Top 50 registrerer mange fleire enn dei største og mest aktive bibliobloggane. Nettstaden held seg med ei oversikt over store og små bloggar, der til og med min har kome med! Den lange lista over bibliobloggar er systematisert slik:

General Biblical Studies
Theory and Reception
Biblical and Religious Studies
Hebrew Bible / Early Judaism
Early Judaism and ANE
Early Judaism and Judaism
New Testament / Early Christianity
Early Christianity and Greco-Roman Culture
Textual Criticism, Translation, and Linguistics
Technical and Software

In addition, Related Blogs with a different primary focus to biblical studies are categorized as follows:

Christian Spiritual, Theological, Homiletic, Patristics
Judaica
Atheist / Agnostic
Religious Studies
Fringe-dwellers and Conspiracy Theorists
Modern Languages
Ancient Languages
Commercial Journal and Publisher Blogs
ANE & Mediterranean Archaeology Blogs

Eg registrerer at bloggen min er plassert i kategorien Early Christianity and Greco-Roman Culture. Det er ikkje ei heilt umogleg plassering. Men neppe den einaste moglege.

Biblical Studies Carnival LXI

Eit nytt Carnival er på plass. Biblical Studies Carnival LXI – March Madness Edition er nyleg publisert på bloggen Dr. Platypus. Dette er ei oversikt over kva som er skrive på ulike bibliobloggar den siste månaden, i stor grad sett med amerikanske auge.

Welcome, sports fans, to the March 2011 edition of the Biblical Studies Carnival. I’m afraid those of you reading from outside the USA are going to have to put up with the fact that where I’m from March means college basketball, and that is the theme for this month’s roundup of the best posts from around the biblioblogosphere.

(via PaleoJudaica)

Biblical Stud Carnival 2/2011

Eit nytt Carnival er på plass. February 2011 Biblical Studies Carnival er nyleg publisert på bloggen A Fistful of Farthings.

Welcome to the Carnival! Here is a list of links to the “best of the best” biblioblog posts from last month (who am I kidding…it’s really anything I found interesting). Let the games begin! (her)

(via PaleoJudaica)

Notat #1.000

Eg legg ikkje mykje vekt på å skriva om bloggen. Innhaldet på bloggen er sjølvsagt meir interessant. Men eg syns det er verdt å nemna at eg nå har skrive 1000 notat her på bloggen.

Vil du leita i gamalt stoff, kan du gå bakover i arkivet via kategoriane eller søkja i søkjefeltet eit stykke nede i høgre spalte.

Biblical Studies Carnival 57

Biblical Studies Carnival 57 er i dag publisert på Bulletin for the Study of Religion.

Biblical Studies Carnival er ein gjennomgang av utvalde artiklar frå ulike bibliobloggar i den siste månaden. Det er ei stund sidan eg har hatt lenke til denne månadlege oppdateringa. Nr 57 i rekkja er ei imponerande samling lenker!

Om biblioblogging

Biblioblogging er akademisk blogging om bibelske studiar og relaterte emne. Det er mange forskarar som har sine eigne bloggar, og dette er sjølvsagt interessant for alle som er interessert i fagleg arbeid med Bibelen. Sjølv syns eg det er spennande å følgja med på nokre av desse bloggane.

Ein av dei eldste bibliobloggane er PaleoJudaica, som blir skriven av James R. Davila. Han starta bloggen i mars 2003. I desse dagar har Davila gjeve eit tilbakeblikk på dei første åra med biblioblogging på ein konferanse i regi av SBLSociety of Biblical Literature. Han har sjølv offentleggjort manuset (på bloggen sin), før han har halde foredraget.

WHAT JUST HAPPENED
The rise of «biblioblogging» in the first decade
of the twenty-first century

© James R. Davila, University of St. Andrews
2010 Annual Meeting of the Society of Biblical Literature in Atlanta
S22-209 SBL Blogger and Online Publication Section

Les foredraget hans her.

Oppdatering: PaleoJudaica gir oss også lenker til andre innlegg på SBL-konferansen om biblioblogging (og liknande fenomen). Sjå RANDOM SBL 2010 REFLECTIONS AND LINKS

Biblical Studies Carnival 41

Biblical Studies Carnival 41 er nyleg publisert av James F. McGrath på bloggen Exploring Our Matrix. Han har dessutan skrive eit supplement med meir stoff.

Biblical Studies Carnival er ein gjennomgang av utvalde artiklar frå ulike bibliobloggar i den siste månaden.

Biblical Studies Carnival 40

Biblical Studies Carnival 40 er tidlegare i månaden publisert på James Gregory’s Blog. Dette er ein gjennomgang av utvalde artiklar frå ulike bibliobloggar i mars.

Eg la spesielt merke til lenken til ei bokmelding over boka Immanuel in our Place: Seeing Christ in Israel’s Worship av Tremper Longman III:

After Jesus had risen from the dead, he met two of his disciples as they were walking on the Emmaus Road. He told them that all of the Scriptures, the Old Testament, pointed to Him as their fulfillment. Since then, Christians have debated exactly to what extent the Old Testament points to Jesus- is it every word? Every part? Certain parts? And in what way? In the book, “Immanuel in our Place: Seeing Christ in Israel’s Worship,” Tremper Longman III seeks to give us an answer to that question– at least in regards to the Israelites’ practices of worship. (Les meir på bloggen KATAGRAPHAIS)

Dybde på nettet?

Morgenbladet har denne veka ein interessant artikkel i samband med at verdsveven www er blitt 20 år. Her får me ulike synspunkt på kva nettet gjer med oss. Blant dei mange som uttaler seg, er Jan Kjærstad og Thomas Hylland Eriksen. Begge nyttar ordet dybde. Men dei vurderer nettet ulikt som arena for refleksjon og djupe tankar.

Kjærstad er positiv:

– Enkelte vil si at nettet gjør oss dårligere til å fokusere. Hva tror du om det?

– Jeg tror det er svartmaling. Nettet er en liten brikke i evolusjonen, det er det siste redskapet vi har utviklet. Sånn sett kan man se på det som en forlengelse av kroppen, som en ny legemsdel. Internett er et stort instrument man kan bruke til å samle mange biter, og gå i dybden på det som interesserer, sier Jan Kjærstad.

Hylland Eriksen kjem derimot med kritiske tankar:

Professor i kulturell kompleksitet ved UiO og forfatter Thomas Hylland Eriksen tilhører de som er bekymret. – Nettet fører til vekst i bredde, men tap av dybde. Vi kan sende femti e-poster på en formiddag, men det behøver ikke stå noe i noen av dem. Teknologien legger overhodet ikke til rette for fordypelse og sammenheng. Ordet «fordi» blir sjeldent, evnen til å tenke i lange kausale kjeder blir svekket, mener Hylland Eriksen.

For eigen del opplever eg at nettet både er eit fantastisk informasjonsmedium og ein grisk tidstjuv. Minutta går fort framfor pc’en. Likevel kan det vera ein stad for viktig refleksjon. Eg har nå brukt nokre minutt til å lesa og kommentera artikkelen i Morgenbladet. Det har ikkje vore unyttig.

Les heile artikkelen i Morgenbladet her.

Tre seniorbloggarar

Vårt Land har i dag ein artikkel om tre godt vaksne bloggar. Dei har alle tre hatt viktige posisjonar i kyrkje- og samfunnsliv, og formidlar nå kommentarar og tankar via bloggosfæren:

Se, der blogger bestefar

Thor Bjarne Bore, Oddbjørn Evenshaug og Sigurd Osberg er både bloggere og bestefedre.
– Vi skulle ønske flere fra vår generasjon kunne oppdage denne muligheten, sier de.

Osberg og Evenshaug er for veteraner å regne, med to års fartstid. Bore startet i november 2008, men er allerede hekta, og har en stor produksjon bak seg.

– Det er ofte trangt om plassen i papiravisene. På bloggen kan vi boltre oss og skrive så langt vi vil. Om hva vi vil. Og det er mulig å ha en skikkelig saksfremstilling, mener de.

Begge de tidligere lederne av Kirkerådet blogger daglig. Gamlebispen, Osberg, har tatt en pause fra sin blogg i Dagbladet, der han har vært aktiv i to år. Nå skal familie og forskning få mer tid.

– Som pensjonister er vi ute av posisjonene. Da behøver vi ikke ta så mange hensyn. Men det er selvsagt viktig å være saklig, sier Evenshaug. (Les meir)

Eg har tidlegare nemnt og anbefalt Oddbjørn Evenshaug sin blogg.

Biblical Studies Carnival 36

Biblical Studies Carnival 36 har blitt publisert hos Dr Jim West. Dette er ein gjennomgang av utvalde artiklar frå ulike bibliobloggar i november. Eg merka meg spesielt ein omfattande artikkel om Synagogen i Gamla hos Ben Witherington.

Verdas eldste bloggar er død

Her kjem ei melding som må passa på denne bloggen. Sjølv er eg nok over gjennomsnittsalderen på bloggarar. Men det betyr ingenting når eg i kveld les om den australske kvinna Olive Riley som er død, 108 år gamal. Ho hadde blogg og kalla seg sjølv verdas eldste bloggar. Vårt Land skriv:

Ifølgje hennar oldebarn var nettsyslane med på halde henne åndsfrisk. Uansett er det nok ikkje mange over hundre år som har den same bloggerfaringa som trebarnsmora på 108 år.

Sjå Vårt Lands omtale, bloggen hennar og bloggen World’s Oldest Blogger.

Bispeblogg

Biskop Olav Skjevesland, preses blant biskopane i Den norske kyrkja, har begynt å blogga. Biskop Olav var læraren min på praktikum på MF. Han er kjent som ein skriveglad person og har gjeve ut mange bøker. Bloggen hans ligg på kirken.no og har tittelen På biskopens blokk.

Vårt Land skriv om bloggen i dag:

– Positivt å være offensiv i samfunnsdebatten, sier biskop Olav Skjevesland, som har fått god tilbakemelding og oppslutning om sin blogg.

– Jeg tror bloggen er liv laga, sier Skjevesland. Han har siden bloggen ble lansert publisert to, tre tekster i uka, der han kommer med personlige betraktninger om forhold i kirken og samfunnet. Bloggprosjektet vil i hvert fall fortsette fram til høsten, da bispemøtet skal ta en evaluering om prosjektet er verdt jobben.

– Bloggen treffer folk som bispemøtet ikke nødvendigvis hadde truffet ellers, sier Skjevesland. – Jeg har fått tilbakemeldinger på at det er positivt at vi er offensive i det offentlige rom og at vårt syn på ulike saker er mer tilgjengelig og synlig. (les meir)

Ny adresse

Nå er bloggen min flytta hit til WordPress. Det gjenstår ennå ein del arbeid med å få den slik eg vil ha den, men det får koma etterkvart. Då er det bare å oppfordra lesarane av bloggen om å merka seg den nye adressa.

Bloggen har vore i drift sidan januar 2005 og inneheld pr i dag 588 artiklar.

Notata på denne bloggen er ofte relatert til Bibelen. Spesielt er eg interessert i arkeologi, historie og geografi knytt til Det nye testamentet. Elles skriv eg blant anna om reiseliv, friluftsliv, kyrkjeåret, israelsmisjon og om den kristne trua sine historiske røter. Bloggen er skriven frå Bryne. Enkelte notat har eit visst lokalt tilsnitt!