Svensk sjuarma lysestake?

Vårt Land har i dag (papirutgåva 27.11.2010) eit stort oppslag om dei elektriske sjuarma lysestakene som me har i vindua i adventstida. Journalisten har vore på jakt etter opphavet til denne skikken og har spurt ei rekkje fagfolk innan teologi, kunsthistorie, jødedom, folkeminnegransking mm. Han finn relativt raskt ut at den sjuarma lysestaken kan knytast tilLes meir «Svensk sjuarma lysestake?»

Ung kristen drept i Kairo

Dei koptiske kristne er den største kristne minoriteten i Midt-Austen. Dei er tydeleg til stades i det egyptiske samfunnet. Men dei slit dessverre alvorleg med å bli akseptert og godtatt. Denne veka blei bygginga av ei kyrkje i Giza stoppa av politiet. I uroen som følgte, blei ein kristen 19-åring drept. Eg likar ikkje denneLes meir «Ung kristen drept i Kairo»

Arkeologi i Israel, 10/2010

Bible and Interpretation har publisert ei oppdatering av arkeologiske nyheiter frå Israel i oktober 2010. Artikkelen fokuserer på at Israel Antiquities Authority er 20 år: «… As part of its 20th anniversary celebrations, the Israel Antiquities Authority announced its plan to digitize the complete remains of the Dead Sea Scrolls to make them available to theLes meir «Arkeologi i Israel, 10/2010»

Kor stor var Aelia Capitolina?

Ny kunnskap om Aelia Capitolina – det romerske Jerusalem i perioden 135-326 Etter at romarane øydela Jerusalem i to omgangar, i år 70 og 135, grunnla keisar Hadrian ein romersk by på ruinane av byen. Denne nye byen fekk namnet Aelia Capitolina; dei ønskte til og med å fjerna bynamnet Jerusalem. Her blei den 10.Les meir «Kor stor var Aelia Capitolina?»

Pilegrim i Jorsalaborg II

Kva tankar hadde ein norrøn pilegrim som var på veg mot Jerusalem? Eg skriv nå vidare på serien (sjå del I) om abbed Nikolas Bergssons reise til «Jorsalaborg» på 1150-talet og går inn i abbedens tekst i det han nærmar seg Jerusalem: Så går det oppover til Jorsalaborg, som er den gildaste av alle byar i heile verda.Les meir «Pilegrim i Jorsalaborg II»

Pilegrim i Jorsalaborg I

Jerusalem har ei spesiell tiltrekningskraft. Det er mange menneske som reiser dit, anten som pilegrimar eller som turistar. Dei første kristne pilegrimane som me kjenner til, kom til Jerusalem på 300-talet. Sidan har det vore pilegrimstrafikk til byen, sjølv om omfanget av denne trafikken har variert. Dei første norske pilegrimane kom rundt år 1100, i korsfarartida.Les meir «Pilegrim i Jorsalaborg I»

Jeriko 10.000 år, del 2

Jerikos 10.000-års byjubileum er sjølvsagt viktig med tanke på å få fleire turistar til byen, som er godt kjent frå ulike tekstar i Bibelen. Jeriko starta markeringa av jubileet 10.10.10 (sjå her). Her er eit utdrag frå ein artikkel i The Christian Century som skriv om korleis palestinarane satsar i samband med jubileet. World’s «lowestLes meir «Jeriko 10.000 år, del 2»

Jordanelva som symbol

Elva Jordan har stor symbolkraft. I historia om Israelsfolket si ferd frå slaveriet i Egypt er kryssinga av Jordan det siste hinderet undervegs til det lova landet. Dermed har elva blitt symbol på fridom. Men den er også eit symbol på døden, overgangen frå dette livet til det evige livet. I ein av dei kjenteLes meir «Jordanelva som symbol»

Atiqot på nettet

Atiqot, eit arkeologiske tidsskrift som blir gjeve ut av IAA, er nå tilgjengeleg på nettet. Eg kjenner ikkje tidsskriftet frå før. Her er informasjon om saka: From an Israel Antiquities Authority Announcement: Atiqot, the leading journal of the Israel Antiquities Authority [IAA], is now available online. Articles published in «Atiqot are the result of the numerousLes meir «Atiqot på nettet»

Ramat Rachel

Ramat Rachel ligg sør i Jerusalem, i retning Betlehem. Her har arkeologar nå gjort unike funn av det som blir kalla kongelege hagar. Funna blir datert heilt tilbake til 7. hundreår f. Kr., altså til Judariket i gamaltestamentleg tid. Science Blog skriv om funna: Ancient gardens are the stuff of legend, from the Garden ofLes meir «Ramat Rachel»