Inspirert av Frida Hansen

27/09/2013

Sissel Ruud. Grafikk.Sissel Ruud, dotter mi, har ei viktig og interessant kunstutstilling i Stavanger i perioden 3.-26. oktober 2013. Eg gir gjerne mi anbefaling!

Utstillinga inneheld grafikk og collage inspirert av tekstilkunsten til Frida Hansen (1855-1931), som for 100 år sidan var ein internasjonalt anerkjent Stavangerkunstnar. Bildet over er grafikk inspirert av teppa Melkeveien (1898) og Libellernes dans (1901).

Slik er altså Sissel med og løftar fram relativt ukjent lokal kulturhistorie, samtidig som ho presenterer sin eigen kunst. Ho har fått kulturstipend frå Rogaland fylkeskommune i samband med dette prosjektet.

Utstillinga skal vera i Frida Hansens hus i Frida Hansens vei i Stavanger! Sjå meir info om utstillinga på facebook her. Sjå Sissel si nettside her.

Frida Hansen fekk sitt internasjonale gjennombrot på Verdsutstillinga i Paris i 1900. Her fekk ho gullmedalje for teppet Melkeveien. Ho la stor vekt på fargebruken i arbeida sine. I eit intervju i 1907 sa ho:

Formen er hos mig først og fremst Midlet til at bringe Farverne frem. Farverne er som Solen i min Kunst. Derfor maa Formen ofte inordne sig for at skaffe tilveie de Farver, som jeg absolut vil have i en Samling».

Norsk Biografisk Leksikon skriv om Frida Hansen at …

alle hennes hovedverk havnet i utlandet, blant dem også Melkeveien, som ble solgt til Museum für Kunst und Gewerbe i Hamburg under verdensutstillingen i Paris 1900. På denne utstillingen stilte DNB (Det norske Billedvæveri) og Frida Hansen med en stor kolleksjon av billedtepper, transparente portierer og dekorative arbeider. Hovedverkene var de to 7 meter lange teppene De fem kloge og de fem daarlige jomfruer og Salomes dans. Begge tepper har motiv hentet fra tradisjonelle norske billedtepper, men er utført i et moderne formspråk med referanser både til art nouveau og engelsk prerafaelisme. Responsen var meget positiv, og det ble betydelige innkjøp til viktige europeiske museer og private. (Les meir)

Eg merkar meg med interesse at Frida Hansen i fleire store arbeid brukar bibelske motiv. Melkeveien inneheld hebraisk tekst frå Første Mosebok 1,15. Og begge dei to store hovudverka på Verdsutstillinga i 1900 hadde bibelske titlar, sjølv om Norsk Biografisk Leksikon legg større vekt på at motiva er henta frå «tradisjonelle norske billedtepper».


Sokneprest i Hinna

01/06/2012

Eg har i dag (01.06.2012) begynt som sokneprest i Hinna. Velkomen til innsetjingsgudsteneste søndag 10. juni kl 11. Eg har nå i nokre år vore avdelingsleiar for kyrkjelydsutvikling i Stavanger bispedømme, og ser fram til å vera «vanleg» prest i ein lokal kyrkjelyd igjen. Tida vil visa koss dette vil merkast her på bloggen.

Eg har eit spesielt forhold til Hinna frå før. Dette er kyrkja der eg blei konfirmert i 1971 og ordinert i 1984.

Sjå Hinna kirke si heimeside.

Oppdatering søndag kveld 10. juni: Innsetjingsgudstenesta og fest-kyrkjekaffi etterpå var ei flott oppleving og ein god oppstart i tenesta for meg. Takk for gode ord frå prosten, menighetsrådet og frå mange andre i kyrkjelyden. Som spesiell helsing frå prost Sigfred Sørensen, som stod for innsetjinga, fekk eg eit vers frå dagens episteltekst: Og høyrer de Kristus til, då er de Abrahams ætt og arvingar etter lovnaden. (Gal 3,29)


Anno Domini 2011

01/01/2011

Eg ønskjer alle lesarane av bloggen eit godt nytt år!

Uttrykket Anno Domini – Herrens år – minnar oss om kven som er utgangspunktet for tidsrekninga vår.

Me kan ta preiketeksten for nyttårsaftan med oss inn i det nye året:

For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von. (Jer 29,11)

 


Jødisk minnesmerke

26/10/2010

Til minne om jødane som blei deportert frå Rogaland

img_3596Det var 22 jødar frå Rogaland blant offera for Holocaust. I dag (26.10.2010) har desse omsider fått sitt minnesmerke i Stavanger, reist av Stavanger kommune og Stavanger kyrkjelege fellesråd.

Oppdatering: To bilde frå staden, 18.09.2016.

Stavanger Aftenblad skriv:

Endelig minnes Stavanger jødene som ble sendt til dødsleirene

Sam Becker var knappe to år gammel da han ble gasset ihjel. Midt på natten ble han hentet av norsk politi og sendt til dødsleiren Auschwitz.

(…)

I formiddag fikk Sam og de 21 andre rogalandske jødene som ble sendt til dødsleirene i 1942 og 1943 endelig sitt minnesmerke på Eiganes gravlund. Her har både norske soldater og utenlandske krigsfanger hatt sine minnesmerker i flere årtier, men de lokale jødenes navn og historie har vært usynlig.

– Ja. det er sent, Stavanger har brukt mer tid på dette enn de har gjort andre steder i landet, sier Trond Otto, som er en av ildsjelene bak oppbyggingen av en jødisk avdeling ved Rogaland krigshistoriske museum.

(…)

– Dety er viktig for Stavanger-regionen at dette monumentet nå er på plass. Vi har i altfor stor grad fortiet de norske jødenes skjebne når vi snakker om krigen i Norge. Og vi har fortiet vår egen deltakelse, at det var norske politifolk som hentet menn, kvinner og barn og sendte dem til dødsleirene, sier administrasjonsleder for Holocaust-senteret i Oslo, Georg Broch.

Les meir

img_3597


Anno Domini 2010

01/01/2010

Eg ønskjer alle lesarane av bloggen eit godt nytt år!

Uttrykket Anno Domini – Herrens år – minnar oss om kven som er utgangspunktet for tidsrekninga vår.

Me kan ta preiketeksten for nyttårsaftan med oss inn i det nye året:

Jesus seier: Fred etterlèt eg dykk, min fred gjev eg dykk. Eg gjev dykk ikkje fred på same måten som verda gjer det. Lat ikkje hjartet dykkar uroast, og ver ikkje motlause!

(Joh 14,27)


Svart dag i Pakistan

12/08/2009

I dag feires «minoritetenes dag» i Pakistan. Den kristne minoriteten i landet markerer i stedet en «svart dag».

(Les meir i Vårt Land)

Dei kristne i Pakistan har det vanskeleg for tida. Dei er ein liten minoritet som slett ikkje har religionsfridom. Sist veke braut det på ny ut harde forfølgingar. Å bruka den offisielle minoritetsdagen 11.08 til heller å markera sørgedag, er ei tydeleg og uredd handling som det står stor respekt av.

Les sterke historier frå pakistanske kristne om kva som skjedde sist veke her. Nå oppfordrar pakistanske kyrkjeleiarar den verdsvide kyrkja om å stå saman med dei i bøn, og spesielt å bruka førstkomande søndag (16.08.2009) til forbøn for dei kristne i landet. Norsk Misjon i Øst har utarbeidd bakgrunnsstoff og forslag til forbøner til bruk i gudstenester og andre samlingar:

Vi oppfordrer norske menigheter som lever i full trosfrihet om å at inn over seg situasjonen som våre kristne søsken i Pakistan opplever for tiden!

Vi ber om:
– at Pakistans kristne holder ut i lidelsene,
– at de får kraft til å stå imot uretten,
– at de får hjelp til å gjenreise de nedbrente husene sine.

Vi ber også for de pakistanske myndigheter – at de tar på alvor den urett som har skjedd og sørger for lov og rett for alle innbyggere, uansett tro.
Og vi ber om at de som står bak ugjerningen blir dømt og straffet, og at de erkjenner at de har handlet galt og endrer sin atferd i fremtiden.

Den svenske bloggen Rövaren på korset kommenterer saka slik:

Jag måste säga att jag är imponerad av de pakistanska kristna och deras mod. Jag är imponerad av att de litar på Herren – för utan att lita på Herren Jesus Kristus törs du inte framträda som kristen i ett land som Pakistan, och än mindre demonstrera mot förföljelser. (Les meir)


Hebraiskkurs på Bryne

31/01/2009

Tenner du på ideen om å læra moderne hebraisk? Bur du i nærleiken av Bryne? I så fall kan dette tilbodet vera av interesse for deg.

Journalist Asgeir Ueland, som har budd mange år i Jerusalem, skal ha eit begynnarkurs i moderne hebraisk her på Bryne våren 2009. Initiativet er tatt i samband med Bryne kyrkjelyd sin planlagte tur til Israel i oktober, men kurset er ope for alle.

Undervisninga følgjer eit opplegg frå universitetet i Jerusalem. Læraren har lova å ta undervisninga i gruppa sitt tempo. Han veit kva det vil seia å læra eit språk der me ikkje kjenner igjen eit einaste ord. Han oppfordrar dei som er interesserte, men som er redd det blir for vanskeleg, til å møta opp første kvelden for å høyra om opplegget.

Interesserte kan ta kontakt med meg (så snart som mogleg!) for å få meir info om pris og kursstad, så kan eg formidla kontakt med Frank, som er initiativtakar og koordinator.

Kontakt meg på mail: berge dot arne (at) gmail dot com

Oppdatering eit år etter (10.01.2010): Me hadde kurs over to semester (mars-juni og sept-des 2009 ) med ei gruppe på ca 10 deltakarar. Sjølv om hebraisk er eit vanskeleg språk, hadde me det veldig kjekt og interessant saman. Asgeir var ein flott lærar! Nå er me ei gruppe som vil halda fram med å treffast ein gong i blant, for å halda interessen for det hebraiske språket ved like.


%d bloggarar likar dette: