Jom Kippur

Jødane feirar i dag Jom Kippur, den store forsoningsdagen. Dette er kanskje den aller viktigaste heilagdagen deira. Bakgrunnen finn me blant anna i 3 Mosebok 16: Dette skal vera ei evig lov for dykk: Den tiande dagen i den sjuande månaden skal de fasta og ikkje gjera noko slag arbeid, korkje den som er fødd og fostraLes meir «Jom Kippur»

Nytt liv i Nain

Notat til søndagens tekst: Luk 7,11-17 17. søndag i treeiningstida blir ofte kalla hausten sin påskedag. Temaet for dagen er oppstoda til nytt liv. Preiketekstane er knytt til Jesu makt over døden. Éin av tekstane for dagen er  forteljinga om då Jesus vekte opp sonen til ei enkje i landsbyen Nain, ca 8 km søraust for NasaretLes meir «Nytt liv i Nain»

Ehud Netzer om Herodes» grav

Herodes den store si grav blei, som tidlegare omtalt, funne på Herodion tidlegare i år (sjå her). Utgangspunktet for leitinga har vore dei skriftlege kjeldene (Josefus) og det store bygningskomplekset som ligg ute i ørkenen sør for Jerusalem. Josefus skriv: Han sparte ingenting når det gjaldt farens begravelse. Katafalken var av gull med innlagte edelsteiner,Les meir «Ehud Netzer om Herodes» grav»

Be uavlateleg!

Notat til søndagens tekst Førstkomande søndag er 15. søndag etter pinse. Nå i 2007 er preiketeksten denne søndagen henta frå 1. Tess 5,15-24. Teksten handlar om livet i ein kristen kyrkjelyd. Her finn me formaninga Be uavlateleg! (vers 17). Kva betyr det? Dette spørsmålet står sentralt i den fascinerande boka En russisk pilegrims beretning. BokaLes meir «Be uavlateleg!»

Arameisk i bruk i dag

Landsbyen Malula i Syria er visstnok ein av dei få stadane arameisk framleis er i bruk. Dette gamle språket har ein heilt spesiell interesse fordi det var Jesu morsmål, sjå det eg tidlegare har skrive om dette her. Nå har CBS News publisert ein artikkel som fortel om landsbyen og om arbeidet som blir gjortLes meir «Arameisk i bruk i dag»