Luther: Jesu inntog i Jerusalem

Bibelhistoria om då Jesus rei inn i Jerusalem på eit esel er preiketekst i kyrkjene på første søndag i adventstida. I forkynninga blir det ofte framheva at Jesus her viser seg som ein fredsfyrste ved ikkje å ri på ein stridshest, men på eit fredeleg esel. Då Martin Luther preika over denne teksten for 500Les meir «Luther: Jesu inntog i Jerusalem»

Dnk og Luthers syn på jødane

Den norske kyrkja tar i forkant av reformasjonsjubileet i 2017 avstand frå Luther sine antijødiske uttalar. Eg er glad for at biskopane i dag har kome med denne uttalen: Arven fra Luther og det jødiske folk  Markeringen av 500 års-jubileet for reformasjonen i 2017 gir oss anledning til å fornye det som er av varigLes meir «Dnk og Luthers syn på jødane»

Volrath Vogt: Det hellige Land

Stor norsk bok med historisk geografi over Israel og Palestina I forrige veke var eg innom Norlis Antikvariat i Oslo. Der fann eg Volrath Vogt si bok Det hellige Land, utgitt i Kristiania i 1879. Dette er ei stor bok på 789 sider, med 96 illustrasjonar og 6 kart. Her er det samla imponerande mykje kunnskap,Les meir «Volrath Vogt: Det hellige Land»

Ei uforståeleg historie

Det har nyleg kome ut ein biografi om presten Sigmund Feyling, ein av dei mest sentrale nazistane i Norge under krigen. Vårt Land har eit stort oppslag om boka i dag. Aftenbladet skreiv om den for ei veke sidan. Feyling var fram til 1941 sokneprest og prost i Egersund. Då blei han ekspedisjonssjef i Kirke-Les meir «Ei uforståeleg historie»