Guds son og vår bror

3. søndag i adventstida 2012: Joh 5,31-36 Eg har skrive notatet Guds son og vår bror til Israelsmisjonen sin tekstverkstad for tredje søndag i adventstida, tredje tekstrekke. Denne teksten var tidlegare tilleggstekst til 4. søndag i advent, men har neppe vore mykje nytta som preiketekst. Då var perikopen noko større; vers 31-39. Eg ville likt betre omLes meir «Guds son og vår bror»

Mariakonserten

Eg ser for meg at Maria var ei sterk kvinne og ei god mor. Ho følgde Jesus frå fødsel til død gjennom eit uvanleg og dramatisk liv. Ho var også trufast mot han etter hans død og oppstode, og ho var med i det første kristne fellesskapet i Jerusalem. Maria sitt kall var å veraLes meir «Mariakonserten»