Haustferie i Israel

Eg skal snart på haustferie til Israel og dei palestinske områda. Inger og eg skal vera reiseleiarar for ei gruppe på 35 personar frå Bryne kyrkjelyd. Me har saman med den lokale guiden ansvar for programmet, det sosiale livet i gruppa, forkynninga og for passelege doser med bibel- og kulturhistorie. Eg lover ikkje oppdatering avLes meir «Haustferie i Israel»

Caspari Center, 09/2009

Eg har nettopp mottatt nyheitsbrev frå Caspari Center. Les gjerne heile brevet. Her er eit lite utdrag frå eit avsnitt der styreleiar Jim Galvin skriv om koss engasjementet for CC har endra livet hans: Bibelen kom til liv ”Enhver som besøker Israel, meg inkludert, vil få en sterk opplevelse av stedene der Jesus og disipleneLes meir «Caspari Center, 09/2009»

Reinsingsbad / Miqveh

A large and Magnificent 2,000 Year Old Miqve was Exposed in the Western Wall Tunnels A large and impressive ritual bath (miqve) from the end of the Second Temple period was recently uncovered in archaeological excavations the Israel Antiquities Authority is carrying out in the Western Wall tunnels, in cooperation with the Western Wall HeritageLes meir «Reinsingsbad / Miqveh»

Omrit i Galilea

Det er funne spor etter det som kan ha vore ein tidleg jødisk-kristen landsby bygd rundt restane etter eit romersk tempel i Omrit i Galilea. Jerusalem Post skriv i artikkelen Omrit – Herod’s mystery temple? om tempelet som for tida blir grave fram i Omrit, nær Banias / Cæsarea Filippi. Den interessante artikkelen legg sjølvsagtLes meir «Omrit i Galilea»

Amfiteater i Tiberias

Det er funne eit 2000 år gamalt romersk amfiteater i Tiberias. Byen, som ligg ved Gennesaretsjøen, blei grunnlagt av Herodes Antipas ca år 20, og var hovudstad i riket hans på den tid Jesus verka i området. Byen er nemnt i NT (sjå Joh 6,23), men det blir aldri sagt direkte at Jesus besøkte staden.Les meir «Amfiteater i Tiberias»

Vegen opp til tempelplassen

Eg gleder meg til å sjå den 2000 år gamle hovudvegen som gjekk frå Siloadammen opp til tempelplassen i Jerusalem. Delar av vegen, som eg har skrive om tidlegare (sjå notatet Her gjekk Jesus!), er i desse dagar opna for publikum. Eg skal til Jerusalem i haustferien om eit par veker, og håper å fåLes meir «Vegen opp til tempelplassen»

Synagogen i Magdala

Magdala var ein by som låg på vestsida av Gennesaretsjøen, mellom Tiberias og Kapernaum. Det er denne veka blitt kjent at arkeologar har funne restane etter ein synagoge i utgravingane som pågår på staden. Synagogen skal vera frå perioden 50 f Kr – 100 e Kr. Dette er eit interessant arkeologiske funn. For det førsteLes meir «Synagogen i Magdala»

Funn frå Bar Kochbas tid

Det er funne eit stort antal myntar, keramikk og våpen frå tida då den jødiske Bar Kochba leia opprør mot romarane (132-136 e.Kr.). Funnet er gjort i ei grotte i Judaørkenen. Arutz-7 skriv i dag: Bar Kochba Treasure Chest Discovered in Judean Hills The largest-ever known number of coins from the time of Bar Kochba,Les meir «Funn frå Bar Kochbas tid»

Pseudo-Matteus

Eg studerer framleis i ledige stunder den koptiske tradisjonen om flukta til Egypt. I den samanhengen har eg i dag sett på forteljingane i Pseudo-Matteus» evangelium eller Matteus» barndomsevangelium. Dette er eit apokryft evangelium av usikkert opphav. Skriftet sjølv gir seg ut for å vera skrive av evangelisten Matteus på hebraisk og omsett til latinLes meir «Pseudo-Matteus»

Tårnet i Immanuelskyrkja

Nå måtte det gjerast noko med kyrkjetårnet i Immanuelskyrkja i Tel Aviv/Jaffa. Det var farleg å ha det ståande i dårleg forfatning. Det er dyrt å gjera noko med det. Men likevel: Israelsmisjonen har sett i gang med det heilt nødvendige prosjektet det er å få kyrkja og tårnet i god stand, med tanke påLes meir «Tårnet i Immanuelskyrkja»

Jerusalems eldste historie

Haaretz skriv: Massive Canaanite walls reveal Jerusalem’s might long before King David was crowned Extensive fortifications recently discovered in the archaeological excavation in Silwan in East Jerusalem go back about 3,700 years, to the biblical period of the Patriarchs, revealing that Jerusalem at that time was significantly larger and stronger than previously believed. According toLes meir «Jerusalems eldste historie»

10 på topp, bibelsk arkeologi

Biblical Archaeology Review framhever i jubileumsnummeret sitt (2009) ti viktige funn innan bibelsk arkeologi frå dei siste åra. Slike lister vil sjølvsagt alltid kunne diskuterast. Er f. eks. Nag Hammadi-biblioteket verkeleg viktigare enn Dødehavsrullane? Slik undrar Jim Davila på PaleoJudaica og klør seg i hovudet. Og det med god grunn. Men trass i slike motførestellingarLes meir «10 på topp, bibelsk arkeologi»

Biskop Thomas frå Egypt

Eg møtte den koptisk-ortodokse biskop Thomas då eg var på studietur til Egypt i fjor. Han var ein utruleg spennande mann som eg fekk stor respekt for. Då eg kom heim, skreiv eg slik her på bloggen: Det er eigentleg dei mange møta med ulike kyrkjeleiarar som betyr mest for meg når eg nå serLes meir «Biskop Thomas frå Egypt»