Haustferie i Israel

Eg skal snart på haustferie til Israel og dei palestinske områda. Inger og eg skal vera reiseleiarar for ei gruppe på 35 personar frå Bryne kyrkjelyd. Me har saman med den lokale guiden ansvar for programmet, det sosiale livet i gruppa, forkynninga og for passelege doser med bibel- og kulturhistorie.

Eg lover ikkje oppdatering av bloggen undervegs. Skjer det, så skjer det. Men det kan vel tenkjast at eg i etterkant har med meg historier, opplevingar og bilder som kan bli utgangspunkt for nokre notat på bloggen, om tida strekk til.

Her er nokre stikkord frå programmet:

Torsdag 01.10

 • Reisedag

Fredag 02.10

 • Cæsarea ved havet
 • Besøk i Immanuelskyrkja i Tel Aviv/Jaffa
 • Gamle Jaffa

Laurdag 03.10

 • Messiansk gudsteneste i Immanuelskyrkja
 • Besøk i Beit Eliahu (messiansk forsamling) og EbenEzer (aldersheim) i Haifa
 • Muhraqa på Karmelfjellet (Elia sitt møte med Baalsprofetane)

Søndag 04.10

 • I Jesu fotspor ved Gennesaretsjøen
 • Saligprisingsfjellet
 • Tabgha (Jesu møte med disiplane etter oppstoda)
 • Kapernaum
 • Båttur på sjøen

Måndag 05.10

 • Betsaida
 • Cæsarea Filippi
 • Katzrin på Golanhøgdene

Tysdag 06.10

 • Nasaret
 • Sachne (bading i varme kjelder)
 • Jordandalen
 • Genesis Land

Onsdag 07.10

 • Besøk på Caspari Center (messiansk studiesenter i Jerusalem)
 • Betlehem (Fødselskyrkja og Hyrdemarkene)
 • Palestinsk luthersk kyrkjelyd i Beit Jala
 • Herodion
 • Gravhagen

Torsdag 08.10

 • Klagemuren / Vestmuren
 • Tempelplassen
 • Davidsbyen med Hiskias tunnel og Siloadammen
 • Yad Vashem (Holocaustmuseum)

Fredag 09.10

 • Oljeberget
 • Getsemane
 • Via Dolorosa
 • Gravkyrkja
 • Gamlebyen

Laurdag 10.10

 • Ein Gedi (oase ved Dødehavet)
 • Masada
 • Bading i Dødehavet

Søndag 11.10

 • Til disposisjon i Jerusalem

Måndag 12.10

 • Heimreise

Caspari Center, 09/2009

Eg har nettopp mottatt nyheitsbrev frå Caspari Center. Les gjerne heile brevet.

Her er eit lite utdrag frå eit avsnitt der styreleiar Jim Galvin skriv om koss engasjementet for CC har endra livet hans:

Bibelen kom til liv
”Enhver som besøker Israel, meg inkludert, vil få en sterk opplevelse av stedene der Jesus og disiplene virket. Bibelen blir levende på en ny måte når en besøker stedene hvor det faktisk skjedde. Etter mitt besøk i Israel, leser jeg bibelen på en ny måte.”

Å bli kjent med troende jøder i Israel
Jim forteller at det var en veldig sterk opplevelse å bli kjent med jøder som tror på Jesus, i ulike menigheter i Israel. ”Jeg fikk oppleve deres glede over Messias, deres engasjement og ønske om å tjene ham, og den gleden de viste i tjenesten på tross av sterk motstand fra samfunnet rundt. Den opplevelsen forandret meg.”

Evangelisering er mulig
”Den tredje oppdagelsen jeg fikk gjennom min involvering med Caspari var at evangelisering er en reell mulighet i Israel. Selv om det finnes et stort ortodoks jødisk miljø i Israel som er sterke motstandere av messianske jøder, er en stor del av befolkningen mer sekulær, og mange av disse, både jøder og arabere, leter etter noe som kan gi
dem en mening med livet.” ”De fleste israelere har ingen interesse av å bli ultra-ortodokse, så da vender de i stedet til New Ageåndelighet, budhisme eller hinduisme for å fylle sine åndelige behov. De messianske menighetene har gode muligheter for å lede disse søkende menneskene til sannheten i Guds ord og la dem få høre om fredsfyrsten Jesus.”

Vennskap mellom jøder og palestinere
Til sist, er Jim utrolig imponert over relasjonene mellom messianske jøder og kristne arabere. ”Disse to
gruppene er forenet i troen på Jesus og fylt med kjærlighet og forståelse for hverandre, og jobber i
mange tilfeller sammen for å presentere Jesus for menneskene rundt seg. Det er spennende å se
hvordan Gud bruker Caspari Center, gjennom det lokale styret, ledertreningskurs og
sabbatskoleseminar for å bringe jøder og arabere sammen i tjenesten for Guds rike.”

”Vi har en fantastisk mulighet til å gjøre forskjell i Israel” sier Jim.

Reinsingsbad / Miqveh

A large and Magnificent 2,000 Year Old Miqve was Exposed in the Western Wall Tunnels

A large and impressive ritual bath (miqve) from the end of the Second Temple period was recently uncovered in archaeological excavations the Israel Antiquities Authority is carrying out in the Western Wall tunnels, in cooperation with the Western Wall Heritage Foundation.

The miqve was discovered inside the western hall of a splendid structure that is located just c. 20 meters from the Western Wall. Parts of the building were discovered in the past and the Israel Antiquities Authority is currently exposing another one of the three halls inside it. It is one of the most magnificent structures from the Second Temple period ever to be uncovered.  (les meir)

(via PaleoJudaica)

Omrit i Galilea

Det er funne spor etter det som kan ha vore ein tidleg jødisk-kristen landsby bygd rundt restane etter eit romersk tempel i Omrit i Galilea.

Jerusalem Post skriv i artikkelen Omrit – Herod’s mystery temple? om tempelet som for tida blir grave fram i Omrit, nær Banias / Cæsarea Filippi. Den interessante artikkelen legg sjølvsagt hovudvekta på skildringa av tempelet som kan ha vore bygd av Herodes den store til ære for keisar Augustus.

Mot slutten av artikkelen kjem det fram opplysningar om ei mogleg jødisk-kristen forsamling og deira etterbruk av tempelet:

The temple probably stood for many years while the character of the site slowly changed to commercial and industrial use, and the temple site and stonework may have been used to create a chapel, where two crosses in black basalt were found.

The late Roman remains show an active village site, perhaps an early Judeo-Christian community, thriving alongside an active trade route to Damascus and the coast.

The temple-shrine may have come to an end after the severe earthquake of 363, but life continued in the Byzantine period until the massive quake of 749, which destroyed so many of the buildings in the Golan.

Les heile artikkelen her.

(via BiblePlaces Blog)

Amfiteater i Tiberias

Det er funne eit 2000 år gamalt romersk amfiteater i Tiberias. Byen, som ligg ved Gennesaretsjøen, blei grunnlagt av Herodes Antipas ca år 20, og var hovudstad i riket hans på den tid Jesus verka i området. Byen er nemnt i NT (sjå Joh 6,23), men det blir aldri sagt direkte at Jesus besøkte staden.

Haaretz skriv:

A 2000-year-old Roman amphitheatre has finally been revealed after 19 years of excavation work since its first discovery.

(…)

The 1990 findings came as a surprise to the archeologists digging near Mount Berniki in the Tiberias hills as there are no references to such a place anywhere in scriptures.

(…)

«The most interesting thing about the amphitheatre,» said Hirshfeld upon the discovery, «is its Jewish context. Unlike Tzipori, which was a multi-cultural city, Tiberias was a Jewish city under Roman rule. The findings demonstrate the city’s pluralistic nature and cultural openness, a fact uncommon in those days.»

In light of the findings Tiberias appears as particularly liberal for a city that was established over 2000 years ago, said Atrash and added that «the theatre was enormous, and being so it attracted a lot of attention. It seated over 7000 people, and appears to have been a prominent landmark for the entire area.»

Mayor of Tiberias Zohar Oved said the discovery of the amphitheatre is undoubtedly «one of the most important findings in the history of the Jewish people» and is planned to open the site to the public as part of Tiberias archeological gardens in the near future.

(Les meir)

Vegen opp til tempelplassen

Eg gleder meg til å sjå den 2000 år gamle hovudvegen som gjekk frå Siloadammen opp til tempelplassen i Jerusalem. Delar av vegen, som eg har skrive om tidlegare (sjå notatet Her gjekk Jesus!), er i desse dagar opna for publikum. Eg skal til Jerusalem i haustferien om eit par veker, og håper å få sjå litt av denne vegen då.

Synagogen i Magdala

Magdala var ein by som låg på vestsida av Gennesaretsjøen, mellom Tiberias og Kapernaum. Det er denne veka blitt kjent at arkeologar har funne restane etter ein synagoge i utgravingane som pågår på staden. Synagogen skal vera frå perioden 50 f Kr – 100 e Kr.

Dette er eit interessant arkeologiske funn. For det første fordi det bare er funne nokre ganske få synagogar som er så gamle. For det andre fordi det blei funne ein stein med eit utskore bilde av den sjuarma lysestaken i tempelet i Jerusalem. Det er faktisk første gongen ein finn bilde av denne lysestaken frå tida då tempelet framleis stod i Jerusalem, og det til og med i ein jødisk kontekst. Det hittil eldste og beste bildet har vore bildet på Titusbuen i Forum Romanum i Roma.

Veit me noko om Jesus og Magdala? Eg meiner det er ganske sannsynleg at han har vore i byen. Og har han vore i byen, har han nok sikkert også vore i synagogen som nå er funnen!

For det første låg Magdala nær Kapernaum som var eit utgangspunkt og ein heimstad for Jesus (Matt 4,13). Slik skriv Matteus om Jesu virke i Galilea:

Jesus gjekk no omkring i alle byane og landsbyane. Han underviste i synagogane deira og forkynte evangeliet om riket og lækte all sjukdom og plage. (Matt 9,35)

For det andre kan Magdala også knytast til fleire andre tekstar i NT. Det blir antatt at den kvinnelege disippelen Maria Magdalena (Mark 15,40-41) var frå byen. Byen blir også ofte identifisert med stadnamna Magadan (Matt 15,39) og Dalmanuta (Mark 8,10).

Sjå bilder frå funnet i Magdala her.

Utgravingane blir gjort av Israel Antiquities Authority. Her er informasjonen dei har gått ut med:

One of the Oldest Synagogues in the World was Exposed in the Israel Antiquities Authority Excavation

A synagogue from the Second Temple period (50 BCE-100 CE) was exposed in archaeological excavations the Israel Antiquities Authority is conducting at a site slated for the construction of a hotel on Migdal beach, in an area owned by the Ark New Gate Company. In the middle of the synagogue is a stone that is engraved with a seven-branched menorah (candelabrum), the likes of which have never been seen. The excavations were directed by archaeologists Dina Avshalom-Gorni and Arfan Najar of the Israel Antiquities Authority.

The main hall of synagogue is c. 120 square meters in area and its stone benches, which served as seats for the worshippers, were built up against the walls of the hall. Its floor was made of mosaic and its walls were treated with colored plaster (frescos). A square stone, the top and four sides of which are adorned with reliefs, was discovered in the hall. The stone is engraved with a seven-branched menorah set atop a pedestal with a triangular base, which is flanked on either side by an amphora (jars).

According to the excavation director, Dina Avshalom-Gorni of the Israel Antiquities Authority, “We are dealing with an exciting and unique find. This is the first time that a menorah decoration has been discovered from the days when the SecondTemple was still standing. This is the first menorah to be discovered in a Jewish context and that dates to the Second Temple period/beginning of the Early Roman period. We can assume that the engraving that appears on the stone, which the Israel Antiquities Authority uncovered, was done by an artist who saw the seven-branched menorah with his own eyes in the Temple in Jerusalem. The synagogue that was uncovered joins just six other synagogues in the world that are known to date to the SecondTemple period”.

According to the Minister of Culture and Sport, MK Limor Livnat, “This important find attests to the extensive Jewish settlement in the northern region at the time of the Temple. I am certain that the site will constitute an attraction for tourists from abroad and from Israel and will shed light on life in the Jewish settlement during the Second Temple period”.

Jose Miguel Abat, legal representative of «Ark New Gate» company, expressed his joy for the finding and said it reinforces the company’s intention to establish a center of dialogue and respect between the different religions and cultures. Abat said that «we are sure this finding and the planned center will attract tourists and visitors from Israel and from around the World».

The synagogue is located in Migdal (‘Magdala’ in Aramaic), which is mentioned in Jewish sources. Migdal played an important role during the Great Revolt and was actually the main base of Yosef Ben Matityahu (Josephus Flavius), commander of the rebellion in the Galilee. Migdal also continued to resist the Romans after both the Galilee and Tiberias had surrendered. ‘Magdala’ is mentioned in Christian sources as the place whence Mary Magdalene came, one of the women who accompanied Jesus and the apostles and who Christian tradition has sanctified. After it was conquered by the Romans, the city was destroyed and many of its residents were killed. At the end of the Second Temple period Migdal was an administrative center of the western basin of the Sea of Galilee. Until the founding of Tiberias in the year 19 CE, Migdal was the only important settlement along the shore of the Sea of Galilee.

The site is currently closed to visitors and will be opened to the public in the future.

(via PaleoJudaica)

Funn frå Bar Kochbas tid

Det er funne eit stort antal myntar, keramikk og våpen frå tida då den jødiske Bar Kochba leia opprør mot romarane (132-136 e.Kr.).

Funnet er gjort i ei grotte i Judaørkenen.

Arutz-7 skriv i dag:

Bar Kochba Treasure Chest Discovered in Judean Hills

The largest-ever known number of coins from the time of Bar Kochba, the Jewish leader against Roman invaders, has been discovered in the Judean Hills by cave researchers from the Hebrew and Bar-Ilan Universities in Jerusalem and Ramat Gan.

The research team found three batches of bronze, silver and gold coins in a deep cavern in a nature reserve. Pottery and weapons also were discovered.

Pseudo-Matteus

Eg studerer framleis i ledige stunder den koptiske tradisjonen om flukta til Egypt. I den samanhengen har eg i dag sett på forteljingane i Pseudo-Matteus» evangelium eller Matteus» barndomsevangelium. Dette er eit apokryft evangelium av usikkert opphav. Skriftet sjølv gir seg ut for å vera skrive av evangelisten Matteus på hebraisk og omsett til latin av Hieronymus (347-420).

Barndomsevangelia er “fromme” forteljingar om Jesu oppvekst, forteljingar som var svært populære i oldkyrkja. Eg har tidlegare skrive litt om andre barndomsevangelium her.

I dag fann eg altså fram til Pseudo-Matteus fordi ein relativt stor del av skriftet (kap 17-25) handlar om flukta til Egypt.

Her er ei av forteljingane, frå Pseudo-Matteus 18:

And having come to a certain cave, and wishing to rest in it, the blessed Mary dismounted from her beast, and sat down with the child Jesus in her bosom. And there were with Joseph three boys, and with Mary a girl, going on the journey along with them. And, lo, suddenly there came forth from the cave many dragons; and when the children saw them, they cried out in great terror. Then Jesus went down from the bosom of His mother, and stood on His feet before the dragons; and they adored Jesus, and thereafter retired. Then was fulfilled that which was said by David the prophet, saying: Praise the Lord from the earth, you dragons; ye dragons, and all you deeps. And the young child Jesus, walking before them, commanded them to hurt no man. But Mary and Joseph were very much afraid lest the child should be hurt by the dragons. And Jesus said to them: Do not be afraid, and do not consider me to be a little child; for I am and always have been perfect; and all the beasts of the forest must needs be tame before me.

Elles er det Pseudo-Matteus som første gong nemner at det var ein okse og eit esel til stades ved Jesu fødsel! For oss som kjenner julesangen Et barn er født i Betlehem, er dette så naturleg at me neppe tenkjer over at dette ikkje er nemnt i juleevangeliet i Lukas 2. Her er det aktuelle avsnittet i Pseudo-Matteus 14:

And on the third day after the birth of our Lord Jesus Christ, the most blessed Mary went forth out of the cave, and entering a stable, placed the child in the stall, and the ox and the ass adored Him. Then was fulfilled that which was said by Isaiah the prophet, saying: The ox knows his owner, and the ass his master’s crib. (Isaiah 1:3) The very animals, therefore, the ox and the ass, having Him in their midst, incessantly adored Him. Then was fulfilled that which was said by Abacuc the prophet, saying: Between two animals you are made manifest. In the same place Joseph remained with Mary three days.

Heile teksten til Pseudo-Matteus finn du blant anna på den katolske sida New Advent. Wikipedia har ein artikkel om skriftet her.

Tårnet i Immanuelskyrkja

ImmanuelskyrkjaNå måtte det gjerast noko med kyrkjetårnet i Immanuelskyrkja i Tel Aviv/Jaffa. Det var farleg å ha det ståande i dårleg forfatning. Det er dyrt å gjera noko med det. Men likevel: Israelsmisjonen har sett i gang med det heilt nødvendige prosjektet det er å få kyrkja og tårnet i god stand, med tanke på framtida.

Bildet viser koss kyrkja ser ut til vanleg. Nå er det stillas rundt tårnet.

Christian Rasmussen skriv om saka på bloggen Nyt fra Jaffo. Han skriv at dei øverste 5 meter med stein blir skifta ut. Resten av tårnet blir restaurert.

Men er dette ei viktig oppgåve? Eg gir ordet til Christian, den nye presten i kyrkja. Eg håper å treffa han når eg skal innom kyrkja i haustferien. Christian skriv:

Havde Immanuelkirken ligget i DK, tror jeg, at jeg ville ha» stemt for at barbere tårnet og så bruge pengene på mennesker. Men her er det ikke sådan, at vi ikke kan se kirkerne for bare tårne.
Næh, der er faktisk ikke en eneste kirkebygning i hele Tel Aviv. Den første møder vi dér, hvor Tel Aviv bliver til Jaffo; dér, hvor Immanuelkirken rejser sig midt i et sært ukurant stil-mix fra de splinternybyggede luksusboliger til de faldefærdige huse, som er forseglet, fordi det er livsfarligt at bo i dem.

Der er god grund at være synlig kirke her. Fordi kirken her faktisk opfylder en rolle som fyrtån. HER er en kirke. Det lyder banalt, og det er det i grunden også.

(Les meir)

Jerusalems eldste historie

Haaretz skriv:

Massive Canaanite walls reveal Jerusalem’s might long before King David was crowned

Extensive fortifications recently discovered in the archaeological excavation in Silwan in East Jerusalem go back about 3,700 years, to the biblical period of the Patriarchs, revealing that Jerusalem at that time was significantly larger and stronger than previously believed.

According to the director of the excavation, Prof. Ronny Reich, the fortifications – the largest ever discovered in this area – were meant to create a protected link between the fortress-city in the area, known as the City of David, and the Siloam Spring. The fact that the spring was located outside the city walls was a major weakness in the city’s ability to defend itself, Reich says.

(Les meir)

Oppdatering 08.09.2009: Dei massive forsvarsverka, som skal vera frå ca 1700 f.Kr., er nå omtalt i Vårt Land som har henta informasjonen frå svenske Dagen. Artikkelen gjengjev korrekt og interessant informasjon, bortsett frå at det blir sagt at muren er «det største monumentale byggverket man har funnet fra det første tempelets periode». Poenget er sjølvsagt at dette er det største byggverket frå perioden før det første templet, som blei bygd av kong Salomo på 900-talet f.Kr.

Vårt Land skriv:

De israelske arkeologene sier muren var «gigantisk» for sin tid. Lederen for utgravningene, Ronny Reich, mener murrestene viser at Jerusalem på denne tiden var et mer utviklet og organisert samfunn enn ekspertene tidligere har trodd.

– Muren ble først bygget for å beskytte mot ørkennomader som ville plyndre byen. Den viser at Jerusalem på dette tidspunktet hadde blitt et bysamfunn med en hersker som hadde evner og ressurser til å oppføre et slikt byggverk, sier Reich.

Muren skal også ha beskyttet Jerusalems innbyggere når de hentet vann i Siloa-dammen, byens viktigst vannkilde.

Restene av muren ble funnet i Silwan, øst i Jerusalem, like utenfor bymuren som omkranser byen. Den er opptil åtte meter høy og er bygget av to til tre meter tykke steiner. Til nå er 24 meter av muren gravd fram. Funnet dateres til den mellomste bronsealderen i Midtøsten, til de bibelske stamfedrenes tid under den kanaanittiske perioden.

10 på topp, bibelsk arkeologi

BARBiblical Archaeology Review framhever i jubileumsnummeret sitt (2009) ti viktige funn innan bibelsk arkeologi frå dei siste åra.

Slike lister vil sjølvsagt alltid kunne diskuterast. Er f. eks. Nag Hammadi-biblioteket verkeleg viktigare enn Dødehavsrullane? Slik undrar Jim Davila på PaleoJudaica og klør seg i hovudet. Og det med god grunn. Men trass i slike motførestellingar er lista sjølvsagt interessant for den som følgjer med på fagfeltet.

Her er lista. Artikkelen i BAR skildrar alle ti funna.

 1. Ashkelon’s Arched Gate (Sør-Israel)
 2. Stepped Stone Structure (Jerusalem)
 3. «Ain Dara Temple (Nord-Syria)
 4. Tel Dan («David») Stela (Nord-Israel)
 5. Yahweh and His Asherah (Austre Sinai)
 6. Babylonian Siege Tower and Arrowheads (Jerusalem)
 7. St. Peter’s House (Kapernaum)
 8. The Siloam Pool in Jesus» Time (Jerusalem)
 9. Mona Lisa of the Galilee (Sepphoris)
 10. The Nag Hammadi Library (Øvre Egypt)

Mine favorittar blant desse er to stadar som er direkte knytt til forteljingane om Jesu liv; Peters hus i Kapernaum og Siloadammen i Jerusalem.

Biskop Thomas frå Egypt

Biskop Thomas, foto ved NMIOEg møtte den koptisk-ortodokse biskop Thomas då eg var på studietur til Egypt i fjor. Han var ein utruleg spennande mann som eg fekk stor respekt for. Då eg kom heim, skreiv eg slik her på bloggen:

Det er eigentleg dei mange møta med ulike kyrkjeleiarar som betyr mest for meg når eg nå ser tilbake på turen. Det gjorde eit sterkt inntrykk å møta menneske med engasjement og innsikt i den kristne trua. Skal eg trekkja fram ein enkelt person framfor andre, er eg ikkje i tvil. Då vil eg nemna biskop Thomas som me traff på retreatsenteret Anafora ute i ørkenen mellom Kairo og Alexandria. Me budde der det siste døgnet. Biskopen representerer den koptiske kyrkja på ein heilt spesiell måte. Han har karismatisk utstråling, stor åndeleg innsikt og pedagogisk teft.       (Les meir)

Biskop Thomas kjem hit til Rogaland i perioden 8.-13. september 2009.  Eg vil anbefala lesarar som bur her i distriktet, å koma på ei eller fleire av samlingane der han skal delta. Tysdag 8. september kl 19.30 kan du møta han på kulturkveld i Bryne kyrkje. Dei andre kveldane den veka deltar han på tilsvarande samlingar i andre kyrkjer i distriktet.

Les om besøket (og sjå heile programmet) på Stavanger bispedømme si heimeside, der han blir omtalt som «en sterk og visjonær kirkeleder for den koptisk-kristne befolkningen i Egypt»:

På fire Egypt-kvelder vil biskop Thomas dele sine tanker om hva det vil si å følge Jesus Kristus og fortelle om situasjonen i Egypt.

Biskopen ble først utdannet som veterinær og senere psykolog, men ble munk i 1983 og presteviet i 1987. Året etter, 31 år gammel, ble han vigslet til biskop for El-Qussia og Mair i øvre Egypt. Under stor personlig risiko har han gjennom disse årene kjempet for religionsfrihet og menneskerettighetene i sitt hjemland. (Les meir)