Historia og menneskenaturen

Dagens sitat:

– Di meir eg tenkjer på fortida, dess mindre ser eg at ho vil læra oss noko om framtida. Den fremste innsikta eg har fått, er at historia er spesifikk. Men det er jo også det som gjer henne så interessant. Menneskets natur blir opplyst av å studera historia – sjølv om me ikkje kan fiksa menneskets natur gjennom historiestudium.

Det er den amerikanske forfattaren og kritikaren Daniel Mendelsohn som uttaler dette til Stavanger Aftenblad i dag (papirutgåva 25.09.10). Han har denne veka deltatt på litteraturfestivalen Kapittel 10 i Stavanger. Temaet har vore hukommelse. Sjølv liker eg best å ha eit litt meir positivt syn på kva me kan læra av historia, – men eg høyrer kva han seier. Og kanskje har han rett.

Mendelsohn har skrive suksessboka Forsvunnet (2006, på norsk i -09) der han har arbeidd med Holocaust. Han peiker på følgjande viktige poeng i det same intervjuet:

Holocaust er så stort at ein lett kan mista det enkelte mennesket av syne. Men det er altså viktig å hugsa at alt dette skjedde med 6.000.000 enkeltmenneske.

Synagogefunn ved Bet She’an

Ein 1500 år gamal samaritansk synagoge er nyleg funnen i Jordandalen, nær Bet She’an. Ei pressemelding frå Israel Antiquities Authority fortel om funnet.

Bet She’an ligg vest for Jordanelva, ca 30 km sør for Gennesaretsjøen. I bysantinsk tid var byen eit samaritansk senter og det er frå denne perioden det nå er funne ein synagoge på 5 x 8 meter. Det er tydeleg at den er samaritansk, blant anna ved at den er orientert i retning Garisimfjellet som er heilagt for samaritanane.

Eg vil også nemna at Bet She’an på Jesu tid heitte Skytopolis. Byen var éin av dei ti byane i Dekapolis-forbundet. Jesus reiste i følgje Mark 7,31 gjennom Dekapolisområdet, som også er nemnt i Matt 4,25 og Mark 5,20. I dag er det ein stor og flott arkeologisk park på staden, verkeleg verdt eit besøk! Like i nærleiken ligg den moderne byen Bet She’an med 16.600 innbyggjarar (2007).

Her er eit utdrag frå pressemeldinga, som også inneheld bilder:

A Samaritan synagogue, c. 1,500 years old, was discovered before the holidays, southwest of Bet She’an.

(…)

According to Dr. Walid Atrash and Mr. Ya’aqov Harel, directors of the excavation for the Israel Antiquities Authority, “The discovery of another Samaritan synagogue in the agricultural hinterland south of Bet She’an supplements our existing knowledge about the Samaritan population in this period. It seems that the structures uncovered there were built at the end of the fifth century CE and they continued to exist until the eve of the Muslim conquest in 634 CE, when the Samaritans abandoned the complex. The synagogue that is currently being revealed played an important part in the lives of the farmers who inhabited the surrounding region, and it served as a center of the spiritual, religious and social life there. In the Byzantine period (fourth century CE) Bet She’an became an important Samaritan center under the leadership of Baba Rabbah, at which time the Samaritans were granted national sovereignty and were free to decide their own destiny. This was the case until the end of the reign of Emperor Justinian, when the Samaritans revolted against the government. The rebellion was put down and the Samaritans ceased to exist as a nation”.

(Les meir)

Caspari Center 09/2010

Caspari Center i Jerusalem har nyleg lagt ut den norske utgåva av nyheitsbrevet for september 2010 på nettet. Her er deira eigen presentasjon av brevet, i mailen som eg fekk i dag:

Shalom. September-utgaven av Casparis nyhetsbrev er endelig klart. I denne utgaven ønsker vi å introdusere våre nye internasjonale studieopplegg, gi dere muligheten til å bli kjent med en av våre samarbeidspartnere i Israel, gi et innblikk i hvordan israelsk presse ser på de messianske jødene og som vanlig avslutte med noen nye tanker fra pennen til Michelle van Loon. God lesing.

Gud velsigne dere.

Vennlig hilsen,
Caspari-staben

Herodes» kongelosje?

Arkeologar har funne kongelosjen i Herodes den store sitt private teater på Herodion. Teateret ligg halvvegs oppe i bakken på det kunstige fjellet, i nærleiken av mausoleet som blei funne i 2007 (her).

Det er The Hebrew Univerity of Jerusalem som denne veka fortel dette i ei pressemelding. Det ser ut til å vera eit interessant funn og det skal bli spennande å følgja arbeidet på Herodion i åra framover.

Universitetet skriv royal box i hermeteikn. Det er fornuftig. Inntil vidare er det nok best å plassera uttrykket i avdelinga for foreløpige tolkingar av interessante arkeologiske funn.

Oppdatering: Sjå bilde frå teateret på Smithsonian.com.

Her er eit utdrag frå pressemeldinga:

Royal box uncovered at Herodium reveals further evidence of luxurious lifestyle of famed King of Judea

A “royal box” built at the upper level of King Herod’s private theater at Herodium (Herodion in Greek) has been fully exposed in recent excavations at the site, providing a further indication of the luxurious lifestyle favored by the famed Judean monarch.

The excavations, in the frame of Herodium’s National Park at the eastern edge of Gush Etzion, were conducted by Prof. Ehud Netzer under the auspices of the Hebrew University of Jerusalem Institute of Archaeology.

The theater, first revealed during the years 2008-2009, is located halfway up the hill close to Herod’s mausoleum, whose exposure in 2007 aroused worldwide attention. The highly decorated, relatively small theater was built in approximately 15 B.C.E., which was the year of the visit to Judea of Marcus Agrippa, second in the hierarchy of the Roman Empire, said Prof. Netzer, who has been assisted in the excavations by Yakov Kalman, Roi Porath and Rachel Chachy.

(…)

On the upper parts of the walls are the room’s highlights: a series of unique “windows” painted with outfolded shutters on either side and various naturalistic landscapes within. They include scenes of the countryside, the Nile River and a nautical scene featuring a large boat with sails. One can identify features of trees, animals and human beings. Some of these windows have survived intact on the walls, whereas others were found in fragments on the floor and are undergoing restoration in the Israel Museum’s laboratory.

Painted windows with shutters appear in the late Second Pompeian Style in Italy, and mainly depict unrealistic views like theater settings and still-life. The closest parallels for the windows at Herodium are known from the »Villa Imperiale» at Pompeii, dated to the early Third Style, 15 to 10 B.C.E.

(…)

Opening the royal box site to the public will only take place after a special protective structure will be built around the room, while the theater itself will undergo partial restoration.

(les meir og sjå bilde)

Balsamplanten ved Dødehavet

Balsam var ein ettertrakta og verdifull vare i Midt-Austen i bibelsk tid. Ikkje minst var balsamdyrkinga til Herodes den store nede ved Dødehavet berømt. Nå blir det meldt at nye forsøk med å dyrka balsam nettopp i dette området, ser ut til å lukkast.

Men først ein liten omveg til den første gongen balsam er nemnt i Bibelen, i historia om Josef og brørne. Då brørne ville bli kvitt Josef, selde dei han til handelsmenn i ein karavane som skulle til Egypt med gummi, balsam og harpiks (1. Mos 37,25).

Det er avisa Haaretz som skriv om moderne forsøk på å dyrka balsam ved Dødehavet:

After repeated failures, new effort to revive the legendary balsam plant shows promise

Balsam, once the source of the region’s most sought-after perfume, disappeared from the local ecosystem centuries ago.

Saplings of the balsam plant that have been cultivated in Kibbutz Ein Gedi’s botanical garden for the past two years are a first test of the possibility of bringing the legendary bush, which flourished in the Second Temple period, back to the Dead Sea region, two scholars told a Jerusalem audience yesterday.

(…)

The plant is mentioned dozens of times in ancient sources, from the Bible to the Talmud, as well as in Greek and Roman writings. The most prestigious perfume known in the ancient Near East was produced from it, and it was also known for its healing qualities.

The balsam plantations in the Dead Sea area were under direct royal control, and the methods of cultivation and production were a closely guarded secret and a powerful political tool. For example, the balsam groves in Jericho became a bone of contention between Cleopatra of Egypt and Herod the Great. During the Bar Kokhba Revolt, in the second century CE, Jewish fighters uprooted the plants so they would not be captured by the Romans.

(les meir)

(via BiblePlaces Blog)