Magdalasteinen

Magdala 2015
Foto: Arne Berge 2015

The New York Times har denne veka ein interessant artikkel om Magdalasteinen, som gir ny kunnskap om jødedomen i Galilea på Jesu tid.

Symbolikken på steinen (i sentrum av bildet) er nært knytt til det samtidige templet i Jerusalem. Avisa lar forskarar som arbeider med funnet, uttala seg om tydinga.

A Carved Stone Block Upends Assumptions About Ancient Judaism

“I approached the stone, and I could not believe what I was seeing,” said Rina Talgam, a Hebrew University of Jerusalem professor specializing in ancient art of the Middle East. Israel Antiquities Authority archaeologists had asked her to visit the site to view Magdala’s mosaics and frescoes, but when she first saw the stone, “they said I stood there for three hours.”

Ms. Talgam concluded that she was looking at a three-dimensional depiction of the Temple of Herod, including its most sacred inner sanctum, known as the Holy of Holies.

She has since spent years deciphering and interpreting the symbols that adorn the stone and researching the possible implications of the discovery.

Les meir

Eg har vore i Magdala og sett kopien som står der steinen blei funnen. Etter besøket i februar 2015 skreiv eg om staden i notata Synagogen i Magdala og Pilegrimskyrkja i Magdala. Seinare var eg tilbake på staden saman med Inger i sommar.

Eg satsar på at me fleire gonger kan koma tilbake til Magdala! For her blir det for tida bygd eit flott pilegrimssenter og det blir stadig gjort nye og interessante arkeologiske funn.

(via BiblePlaces Blog)

Kong Hiskias segl

Hiskias segl

Hiskia var konge i Jerusalem ca 700 år f. Kr. Denne veka har israelske arkeologar vist fram funnet av det som truleg er hans private segl, funne i utgravingar i det kongelege kvartalet like sør for tempelplassen i Jerusalem.

Photo 1: Courtesy of Dr. Eilat Mazar; Photo by Ouria Tadmor.

Photo 2: Courtesy of Andrew Shiva.

Det neste bildet viser kor desse utgravingane finn stad. Ophel er eit svært interessant område mellom tempelplassen og Davidsbyen. Delar av dette området er opna for publikum. Eg har fleire gonger gått i trappene og mellom utgravingane her, men ikkje så langt søraust som det nå aktuelle feltet innramma med rødt på bildet.

hu151202_Mazar_Shiva_big

Hiskia er omtalt i fleire av bøkene i GT, og han blir rekna som ein god konge:

Hiskia sette si lit til Herren, Israels Gud. Verken før eller seinare har det vore hans like mellom alle Juda-kongane.

(2. Kong 18,5)

Her er fleire detaljar om funnet, som er gjort i arkeologiske utgravingar i regi av The Hebrew University of Jerusalem:

Impression of King Hezekiah’s Royal Seal Discovered in Ophel Excavations South of Temple Mount in Jerusalem

02/12/2015

First seal impression of an Israelite or Judean king ever exposed in situ in a scientific archaeological excavation.

Discovery brings to life the Biblical narratives about King Hezekiah and the activity conducted during his lifetime in Jerusalem’s 1st Temple Period Royal Quarter.
(…)
The Ophel excavations at the foot of the southern wall of the Temple Mount, conducted by the Hebrew University of Jerusalem’s Institute of Archaeologyunder the direction of Dr. Eilat Mazar, have unearthed an impression of the royal seal of King Hezekiah (727–698 BCE).
Measuring 9.7 X 8.6 mm, the oval impression was imprinted on a 3 mm thick soft bulla (piece of inscribed clay) measuring 13 X 12 mm. Around the impression is the depression left by the frame of the ring in which the seal was set.
The impression bears an inscription in ancient Hebrew script:
«לחזקיהו [בן] אחז מלך יהדה»
«Belonging to Hezekiah [son of] Ahaz king of Judah»
and a two-winged sun, with wings turned downward, flanked by two ankh symbols symbolizing life.

Caspari Center 12/2015

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for desember 2015.

IMG_4059CC er eit studie- og ressurssenter som blir drive av Den Norske Israelsmisjon i samarbeid med andre aktørar. Fokus er på leiarutvikling, disippeltrening og forsking. CC er også ein viktig brubyggjar mellom den messianske bevegelsen og den verdsvide kyrkja.

Sjå også Caspari Center si nettside.