Magdalasteinen

The New York Times har denne veka ein interessant artikkel om Magdalasteinen, som gir ny kunnskap om jødedomen i Galilea på Jesu tid. Symbolikken på steinen (i sentrum av bildet) er nært knytt til det samtidige templet i Jerusalem. Avisa lar forskarar som arbeider med funnet, uttala seg om tydinga. A Carved Stone Block UpendsLes meir «Magdalasteinen»

Kong Hiskias segl

Hiskia var konge i Jerusalem ca 700 år f. Kr. Denne veka har israelske arkeologar vist fram funnet av det som truleg er hans private segl, funne i utgravingar i det kongelege kvartalet like sør for tempelplassen i Jerusalem. Photo 1: Courtesy of Dr. Eilat Mazar; Photo by Ouria Tadmor. Photo 2: Courtesy of Andrew Shiva.Les meir «Kong Hiskias segl»

Caspari Center 12/2015

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for desember 2015. CC er eit studie- og ressurssenter som blir drive av Den Norske Israelsmisjon i samarbeid med andre aktørar. Fokus er på leiarutvikling, disippeltrening og forsking. CC er også ein viktig brubyggjar mellom den messianske bevegelsen og den verdsvide kyrkja.Les meir «Caspari Center 12/2015»