Nordafrikansk daddelpalme?

Det var mest truleg greiner frå nordafrikanske daddelpalmar som blei brukt, då Jesus blei hylla på veg inn i Jerusalem. Det uttaler Brita Stedje, professor i botanikk ved Universitetet i Oslo, til Vårt Land i ein artikkel om palmar. Det finst 2700 ulike artar palmar, fortel avisa vidare. Men kven var «den store folkemengda» somLes meir «Nordafrikansk daddelpalme?»

Påskemåltid med djupe røter

I kveld skal eg vera med og feira eit kristent påskemåltid i bibelsk-jødisk tradisjon. Måltidet inneheld mange symbolske rettar i tillegg til eit godt og sosialt middagsmåltid. Me les tekstar, høyrer historier, syng salmar og feirar nattverd saman. Eg har vore med og feira dette måltidet tidlegare og ser fram til kvelden som ein viktigLes meir «Påskemåltid med djupe røter»

al-Sinnabra

Det hender at arkeologar må endra på teoriane sine. Denne veka har ei slik endring knytt til ei utgraving ved Gennesaretsjøen, blitt kjent. Arkeologar fann på 1950-talet noko dei trudde var ein synagoge. På 1990-talet blei det stilt spørsmål ved tolkinga av dette funnet. Nå har arkeologar frå to israelske universitet bekrefta at dette slettLes meir «al-Sinnabra»

Caspari Center 3/2010

Caspari Center i Jerusalem er eit studiesenter som eg følgjer med stor interesse. Det siste nyheitsbrevet deira handlar blant anna om nokre av dei utfordringane som Jesus-truande jødar møter i Israel. Vidare skriv dei om nye kursopplegg og bøker som senteret arbeider med. Les nyheitsbrevet her.

Gamle graver i Kedrondalen

Jerusalems 10 på topp #4 I Kedrondalen i Jerualem står tre store og imponerande gravmonument. Gravene stod her allereie på Jesu tid. Bildet viser Bene Hasirs grav til venstre og Sakarjas grav til høgre. Litt lenger til venstre for desse, utanfor bildet, ligg Absaloms grav. Desse gravene er med på ei liste over Jerusalems 10Les meir «Gamle graver i Kedrondalen»

Det herodianske kvarteret

Jerusalems 10 på topp #5 Under eit av dei moderne bygga i det jødiske kvarteret i Gamlebyen, ligg eit museum som viser fram dei arkeologiske utgravingane av seks luksushus frå herodiansk tid (37 f Kr – 70 e Kr). Her kan ein sjå denne flotte mosaikken, bordet og dei to steinkara. The Palatial Mansion SpesieltLes meir «Det herodianske kvarteret»