Bibelsk arkeologi 2009

BiblePlaces Blog har sett opp ei liste over dei mest interessante arkeologiske funna relatert til Bibelen i 2009. Todd Bolen, som skriv bloggen og som har god oversikt over feltet, meiner det er for vanskeleg å rangera dei. Han omtalar derfor funna i den rekkefølgja han sjølv har kommentert dei i løpet av året. SjåLes meir «Bibelsk arkeologi 2009»

Theophilus» openberring

Forteljingane om Jesu barndom handlar ikkje bare om fødselen i Betlehem. Det nye testamentet fortel også at Maria og Josef måtte flykta med barnet sitt frå kong Herodes sitt terrorregime (Matt 2,13-22). Flukta gjekk til Egypt, som for ein periode blei tilfluktsstad for den heilage familien. Blant dei koptiske (= egyptiske) kristne i dag erLes meir «Theophilus» openberring»

Frå Fødselsgrotta i Betlehem

Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles mine tanker som i sin hovedsum. Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt! (Brorson) Eg ønskjer lesarane av bloggen GOD JUL med dette bildet av sølvstjerna iLes meir «Frå Fødselsgrotta i Betlehem»

Ramma rundt juleevangeliet

Juleevangeliet er ein del av ei større forteljing som me finn i dei to første kapitla i Evangeliet etter Lukas. Her er det fleire personar som får bodskap frå Gud om kven Maria sitt barn eigentleg er. I tillegg til gjetarane i juleevangeliet (Luk 2,1-20), kan me her lesa om Elisabet og Sakarja (foreldra tilLes meir «Ramma rundt juleevangeliet»

Ei festreise

To artiklar om Israelsturen som Inger og eg var reiseleiarar for i haustferien, er nå lagt ut på nettet. Artiklane blei skrivne for det lokale kyrkjelydsbladet Helgedagen, men ligg nå også på Israelsmisjonen sin heimeside. Det er kjekt å få slike tilbakemeldingar når me arrangerer tur! Tre femtenåringar som deltok på turen, skriv: Allereie iLes meir «Ei festreise»

Funn frå Nasaret på Jesu tid

Israelske arkeologar har funne restar etter eit bustadshus frå Jesu tid i sentrum av Nasaret, like ved Bodskapskyrkja. A Residential Building from the Time of Jesus was Exposed in the Heart of Nazareth (…) An archaeological excavation the Israel Antiquities Authority recently conducted has revealed new information about ancient Nazareth from the time of Jesus.Les meir «Funn frå Nasaret på Jesu tid»

Men okse der og asen stod

Men okse der og asen stod, og asen stod, og så den Gud og Herre god. Halleluja, halleluja! Dette er det fjerde verset i Et barn er født i Betlehem (Norsk Salmebok nr 27). Den kjente julesongen er eigentleg ein gamal latinsk salme frå 1300-talet, Puer natus in Betlehem. Grundtvig omsette den til dansk iLes meir «Men okse der og asen stod»

Josefus om Jesus

Geza Vermes har skrive ein artikkel om det interessante avsnittet om Jesus i Josefus sitt verk Antiquities. Dette er truleg den einaste ikkje-kristne kjelda frå det første hundreår som omtalar Jesus. Men forskarane er ueinige i korleis me skal sjå på dette avsnittet; er den kjende teksten slik Josefus skreiv den? Eller er den eitLes meir «Josefus om Jesus»

Likkledet i Jerusalem

Daily Mail skriv i dag at det er funne eit likklede frå Jesu tid i ei grav i Hinnoms dal i Jerusalem. Det er arkeologen Shimon Gibson som skal ha funne det og som uttalar seg til avisa. Typisk nok handlar mykje av artikkelen om likkledet i Torino. Likkledet i Jerusalem viser seg å veraLes meir «Likkledet i Jerusalem»

Film frå Immanuelkyrkja

Denne filmen frå Immanuelkyrkja inneheld info om restaureringa av tårnet og om korset som nå er sett opp på det nyrestaurerte tårnet. Det meste av filmen er tatt opp under vårt besøk i kyrkja i haustferien. Her er blant anna sokneprest Stein Ødegård (Bryne kyrkjelyd) si helsing under gudstenesta og nokre klipp frå nattverdfeiringa derLes meir «Film frå Immanuelkyrkja»

Ny bok om Dødehavsrullane

Boka Dødehavsrullene. Deres innhold, historie og betydning med Årstein Justnes som redaktør, har nettopp kome ut på Høyskoleforlaget. Boka er eit fellesnordisk prosjekt. Forlaget skriv: Boken er en oppdatert innføring i skriftene som ble funnet i elleve huler i nærheten av Qumran-ruinene ved Dødehavet – ofte omtalt som det mest sensasjonelle tekstfunn i det 20.Les meir «Ny bok om Dødehavsrullane»

Kyrkjefunnet ved Megiddo

For fire år sidan fann fangar i fengselet ved Megiddo tilfeldigvis restar av ei svært gamal kyrkje inne på fengselsområdet. Arkeologar hevda at kyrkja var frå 200- eller 300-talet. Dette var utan tvil ei oppsikts-vekkjande datering; viss den stemmer, er dette ei av dei aller eldste kyrkjene som er funne. Det blei allereie då ytraLes meir «Kyrkjefunnet ved Megiddo»

Teaching the Bible 12/2009

Det seriøse elektroniske tidsskriftet Teaching the Bible er ute med desembernummeret her. Eg vil spesielt nemna at det inneheld ein artikkel av NT-professoren Ben Witherington om kva som eigentleg står i juleevangeliet: The Nativity according to Luke:  An original work of art. Artikkelen har tidlegare stått i Bible Review 2004. (via Dr Jim West)

Caspari Center, 12/2009

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut eit norsk nyhetsbrev her. Knut Helge Høyland skriv om koss han ser for seg at senteret best mogleg kan tena den messianske bevegelsen dei komande åra. Alec Goldberg skriv om jula i Jerusalem. Jul er ikkje ei jødisk høgtid, men han fortel at det er blitt meir vanlegLes meir «Caspari Center, 12/2009»