Leivningane etter Paulus?

I går kunngjorde paven at sarkofagen som er funnen i Basilica San Paolo fuori le Mura i Roma, er undersøkt på eit foreløpig vis og at den inneheld restar etter eit menneske frå 1. eller 2. hundreår. Paven trur dette er leivningane etter Paulus! Ikkje noko mindre! Eg har nettopp markert avslutninga av Paulusåret 2008-2009Les meir «Leivningane etter Paulus?»

Bibelfaglege ressursar

Har nettopp lagt til lenker til to større oversikter over bibelfaglege ressursar på nettet: Resource Pages for Biblical Studies (Prof Torrey Seland, MHS) Biblical Studies Resources (Prof Jim West) Desse to ressurssamlingane viser veg til store mengder med stoff. Så her, som i så mange andre samanhengar, gjeld det bibelske prinsippet om at den somLes meir «Bibelfaglege ressursar»

Grottefunn nær Jeriko

Haaretz skriv om funnet av eit underjordisk steinbrot i Jordandalen, nær Jeriko. Den store grotta inneheld kristne symbol frå bysantinsk tid. Her er eit utdrag frå meldinga i den israelske avisa: Discovery of giant underground quarry in Jordan Valley may rock archaeological thinking A spectacular underground quarry has recently been discovered in the Jordan ValleyLes meir «Grottefunn nær Jeriko»

The Museum of the Good Samaritan

The Museum of the Good Samaritan er eit nytt museum (og det einaste spesialmuseet) som viser fram gamal mosaikk i Israel. Museet er plassert på vegen mellom Jerusalem og Jeriko, på staden som ifølgje kristen tradisjon er knytt til likninga om den miskunnsame samaritanen. Jerusalem Post skriv om opninga, og legg vekt på at IsraelLes meir «The Museum of the Good Samaritan»

Torget i Smyrna / Izmir

Den tyrkiske storbyen Izmir byr på historiske stadar knytt til antikk historie og dermed også til bibelsk tid. Byen heitte på den gong Smyrna. Den er nemnt i Johannes Openberring (2,8-11) og den er også elles vel kjent frå den første kristne tid, ikkje minst gjennom historia om biskop Polykarp som blei martyr ca årLes meir «Torget i Smyrna / Izmir»

Paulus som mediekritikar

Kvar laurdag har Stavanger Aftenblad ein kommentar under overskrifta Medieblikk. Desse artiklane, som er signerte Svein Egil Omdal, pleier vera både interessante og velskrivne. I dag var kommentaren dessutan i så stor grad prega av bibelske omgrep, at eg tar med eit utdrag. Her blir til og med Paulus tatt inn i varmen, denne gongLes meir «Paulus som mediekritikar»

Generalistar i bibelfaga

In this short piece we will present a case for the value of generalists in biblical studies, that is, for the scholar who is “jack of all trades, but master of none.” Det er Michael F. Bird og Craig Keener som i ein artikkel på SBL Forum, argumenterer for verdien av generalistane i bibelfaga. ArtikkelenLes meir «Generalistar i bibelfaga»

Hansen Government Hospital

Spedalsksjukehus i Jerusalem oppkalla etter norsk forskar Jerusalem Post hadde nyleg (06.06.2009) ein artikkel om ein gamal bygning som ein gong var sjukehus for spedalske i Jerusalem. Huset blei oppført i 1887 og blei kalla Hansen Government Hospital etter nordmannen Armauer Hansen (1841-1912) som var ein viktig forskar på lepra (spedalsksjuke). Avisartikkelen er interessant avLes meir «Hansen Government Hospital»

Det samaritanske folket i dag

Samaritanane er ei lita folkegruppe som bur i Israel og dei palestinske områda. Det er i dag mindre enn 1000 samaritanar. Folket har likevel overlevd som gruppe med eigen kultur og religion, heilt frå bibelsk tid. På Jesu tid var det fiendskap mellom jødane og samaritanane. Likevel sjokkerte Jesus med å la dei vera forbileteLes meir «Det samaritanske folket i dag»

Norske jødar og staten Israel

Den norske historikaren Vibeke Kieding Banik har undersøkt kva opprettinga av staten Israel i 1948 fekk å seia for dei norske jødane. Forskning.no skriv: Opprettelsen av Israel ga etterkrigstidens norske jøder en ny verdighet og lot dem føle seg enda mer norske, ifølge ny doktorgrad. (…) Vibeke Kieding Banik disputerte 15. mai for ph.d.-graden medLes meir «Norske jødar og staten Israel»