Gennesaretsjøen

Her ser du bilete av Gennesaretsjøen. Svært mange av evangelietekstane om Jesus kan lokaliserast til området langs den nordvestlege delen av denne innsjøen.

Sjøen ligg ca 200 meter under havet og dermed er den lågastliggjande ferskvatn-sjøen i verda. Den er 21 km lang og 11 km brei, og den er ikkje meir enn 43 meter djup på det djupaste.

Det er berre éin by ved sjøen; Tiberias som du ser som eit kvitt felt på vestsida like sør for der sjøen er breiast.

Det er brukt mange namn på sjøen i Bibelen. Det hebraiske namnet er Kinneret, og det blir ikkje omsett i GT (4. Mos 34,11; Josva 11,2 og 13,27). Det er Lukas (5,1) som nyttar namnet Gennesaretsjøen. Markus, Matteus og Johannes skriv Galileasjøen (Matt 4,18 og 15,29; Mark 1,16 og 7,31; Joh 6,1). Johannes brukar også namnet Tiberiassjøen (6,1). Her gjeld altså ordtaket «kjært barn har mange namn».

Dette er eitt av mange gode bilete på nettsida NASA Visible Earth. Eg har gjennom bloggen Wild Olive Shoot blitt klar over desse bileta.

Seth M Rodriquez skriv på bloggen:

As I was searching for pictures I could use on this blog, I ran across an interesting resource.  NASA has a website called «Visible Earth» where they post pictures taken by astronauts and «sensors» they have in orbit.  Within this large collection of pictures, there are several that are focused in on Israel and the Middle East.

Les meir og finn lenke til fleire interessante bilete her.

(Via BiblePlaces Blog)

Lyset skin i mørkret

Den norske kyrkja har møtt dagen i dag (22. juli 2012) med denne setninga frå evangeliet: Lyset skin i mørkret, og mørkret har ikkje overvunne det (Joh 1,5). Det er verkeleg ein god bodskap til oss i dag!

Eg vil markera dagen ved å trekkja fram Heidi sin salme som ho skreiv i etterkant av terroren i fjor. Salmen har fått melodi av Carl Petter Opsahl.

Med redde tankar

Tekst: Heidi Strand Harboe

Med redde tankar står me i det vonde,
me strekkjer tome hender ut mot deg.
Ver hos oss, Herre,
gøym oss ved ditt hjarte.
Forny vårt mot, så me kan finna veg.

Lat våre våte tårer vatna jorda
og opna oss, så kjærleiken kan gro.
Ver hos oss Herre,
varm oss ved ditt hjarte,
så alt som skrik i oss kan finna ro.

Gud, ver vår trøyst, vår tilflukt og vår styrke
så me kan reisa oss i håp og tru.
Ver hos oss, Herre,
gjev oss varme hjarte,
så me kan tenna håp og byggja bru.

Ja, send oss ut i kampen for det gode,
i kamp for liv og kjærleik skal me stå.
For du er Herre
over lengt og liding,
kom gjev oss mot, kom vis kor me skal gå.

Sjølv har eg hatt fri i dag og kunne derfor delta i minnegudstenesta i Stavanger domkyrkje og på kommunen si minnemarkering ved Breiavatnet. Det var godt å vera til stades begge stadane, sjølv om det blei både vått og kaldt i Byparken.

Oppdatering søndag kveld: Eg har nettopp sett minnekonserten frå Oslo. Det var sterkt at den gode, gamle We shall overcome blei tatt fram i denne samanhengen. Overraskinga var vel ikkje at Bruce Springsteen dukka opp, men at han gjorde det med denne songen.

Oh, deep in my heart, I do believe
We shall overcome some day.

Meir om hamna i Akko

Det er gjort omfattande arkeologiske undersøkingar av hamneanlegget i Akko, eller Ptolemais som byen heitte i nytestamentleg tid (Apg 21,7).

Sjå rapport frå IAA her: Akko’s Magnificent Harbor from 2,300 Years Ago is Exposed on the Seabed.

Sjå også tidlegare notat: Hamna i Akko / Ptolemais frå 2009.

Makkabearane sin gravstad

Det er mange som har ønska å finna makkabearane sin gravstad. Ingen har hittil funne staden, som er skildra slik i Første Makkabearbok:

25 Simeon fikk hentet levningene av sin bror Jonatan og gravla ham i Mode’in, deres fedres by. 26 Og hele Israel holdt en stor dødsklage og sørget over ham i mange dager.
27 Over graven til sin far og sine brødre bygde Simeon et gravmæle som var så høyt at en kunne se det lang vei; det var kledd med tilhogd stein både på baksiden og forsiden. 28 På det stilte han opp sju pyramider side om side, for faren, moren og de fire brødrene. 29 Han laget en kunstferdig ramme om pyramidene, reiste store søyler omkring, og plasserte krigstroféer på søylene som et evig minne. Ved siden av troféene var det også hogd ut skip som kunne sees av alle som ferdes på havet. 30 Dette gravmælet som han bygde i Mode’in, står der den dag i dag.

(1. Makk 13,25-30)

Matti Friedman har nyleg skrive ein artikkel i The Times of Israel om koss arkeologar av ulik valør har arbeidd for å finna staden:

Is the Maccabees’ ancient mystery close to solution?

New impetus in the 150-year search for the spectacular tomb of the famed Judean rebels

Few ancient sites in the Holy Land have ignited the imagination like the lost tombs of the Maccabees, the family that led a Jewish rebel army to victory against Seleucid religious repression in the second century BCE.

Beginning more than 140 years ago, travelers, clergymen and enthusiastic scholars of varying levels of religious fervor and competence have been looking for the tomb site – described in contemporary sources as a magnificent Hellenistic monument that included pyramids and ships of carved stone and could be seen by sailors on the Mediterranean Sea, 18 miles away. The complex was one of the greatest man-made landmarks in ancient Judea.

No trace of it has ever been found.

For the early archaeologists who arrived in Ottoman Palestine with shovels, Bibles, and a thirst for the physical traces of the events described in Scripture, the tombs were a tantalizing mystery. More than a century later, so they remain.

Today, archaeologists have their eyes on a site that might — just might — provide an answer.

Les meir

(via PaleoJudaica)

Synagogefunn i Huqoq

Det er grave fram ein synagoge frå bysantinsk tid i Huqoq vest for Kapernaum i Galilea. Synagogen har flott mosaikk med bibelske motiv blant anna av Samson frå Domarboka.

Her er eit utdrag frå pressemeldinga frå IAA, som også inneheld lenke til bilete av mosaikken:

Monumental synagogue building discovered in excavations in Galilee

A monumental synagogue building dating to the Late Roman period (ca. 4th-5th centuries C.E.) has been discovered in archaeological excavations at Huqoq in Israel’s Galilee.

(…)
Huqoq is an ancient Jewish village located approximately two to three miles west of Capernaum and Migdal (Magdala). Thissecond season of excavations has revealed portions of a stunning mosaic floor decorating the interior of the synagogue building. The mosaic, which is made of tiny colored stone cubes of the highest quality, includes a scene depicting Samson placing torches between the tails of foxes (as related in the book of Judges 15). In another part of the mosaic, two human (apparently female) faces flank a circular medallion with a Hebrew inscription that refersto rewards for those who performgood deeds.

«This discovery is significant because only a small number of ancient (Late Roman) synagogue buildings are decorated with mosaics showing biblical scenes, and only two others have scenes with Samson (one is at another site just a couple of miles from Huqoq),» said Magness, the Kenan Distinguished Professor in the department of religious studies in UNC’s College of Arts and Sciences. «Our mosaics are also important because of their high artistic quality and the tiny size of the mosaic cubes. This, together with the monumental size of the stones used to construct the synagogue’s walls, suggest a high level of prosperity in this village, as the building clearly was very costly.» (…)

Via BiblePlaces Blog