Torleif Elgvins nettside

Den norske forskaren Torleif Elgvin, som er spesialist på Dødehavsrullane, har nyleg opna ei nettside: torleifelgvin.no. Her er det mykje interessant stoff! Oppdatering: Her kan du blant anna lesa unikt stoff om Gabriels openberring, ein nyfunnen Dødehavstekst som Torleif har omsett og skrive ein introduksjonsartikkel til. Sjå her. Ressurssida er nå lagt inn i lista over lenkerLes meir «Torleif Elgvins nettside»

Alfabetsalmar i Bibel 2011

I den nye bibelomsetjinga finn me nokre poetiske tekstar der det er markert at teksten eigentleg følgjer det hebraiske alfabetet. Eg syns det er flott at dette nå er gjort synleg i Bibel 2011. På den måten kan alle bibellesarar få eit lite innblikk i éi av formene i hebraisk poesi. Dette dreier seg om såkallaLes meir «Alfabetsalmar i Bibel 2011»

Om å æra Gud på nynorsk

Notat til dagens tekst: Joh 15,1-8 Første del av vers 8 blir ulikt omsett på nynorsk og bokmål i Bibel 2011: Nynorsk: For ved dette lyser herlegdomsglans om Far min, at de ber mykje frukt og blir mine læresveinar. Bokmål: For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. DetLes meir «Om å æra Gud på nynorsk»

Historisk kyrkje blir moské

Hagia Sophia i Nikea (i dag: Iznik) I Tyrkia er dessverre den historiske kyrkjeruinen etter Hagia Sophia i Nikea nyleg gjort om til moské. Staden har ei tyding i kyrkje-historia ved at det sjuande og siste økumeniske konsilet var samla her i 787. Eg hadde ei flott oppleving då eg besøkte staden i 2005. Les omLes meir «Historisk kyrkje blir moské»

Lokalisering av bibelske stadar

Koss kan me sikkert lokalisera dei stadane det står om i Bibelen? Kan me stola på dei lokale tradisjonane? Dette er tema eg ofte har kome tilbake til når eg har skrive om ulike stadar i dei bibelske landskapa. Situasjonen er at nokre stadar er ganske sikkert lokaliserte, andre er mykje meir usikre. Donald L.Les meir «Lokalisering av bibelske stadar»

Jesusbåten

Eg syns det er flott å sjå den godt bevarte fiskebåten som er utstilt på museet  i Kibbutz Ginosar. Båten er funnen i Gennesaretsjøen og den er frå det første hundreåret. Det er ingenting ved båten som knyter den spesielt til Jesus eller disiplane, men den er frå rett epoke og gjev meg eit godt inntrykkLes meir «Jesusbåten»

Helsing frå biskop Thomas

Å forene tilgivelse og rettferdighet er en stor og vanskelig oppgave, men vi er forpliktet på den kjærligheten som aldri svikter. Det gjer inntrykk når desse orda kjem i ei helsing frå kyrkja i Egypt. Denne søndagen er ein internasjonal solidaritetsdag for kristne som blir forfølgde for trua si. Eg tar med heile helsinga frå biskop Thomas.Les meir «Helsing frå biskop Thomas»

Openberringa av Guds namn

Notat til søndagens tekst: 2. Mos 3,11-15 Her får Moses læra å kjenna Gudsnamnet JHWH, det som oftast blir skrive Jahve og omsett «Eg er den eg er». I den nye bibelomsetjinga er namnet markert med store bokstavar; HERREN eller GUD. Dagfinn Rian er ein svært kompetent person til å seia noko om den interessante ogLes meir «Openberringa av Guds namn»

Kunne Jesus lesa og skriva?

Jesus vaks opp i eit jødisk arameisk-språkleg miljø i Galilea. Dei heilage tekstane deira var skrivne på hebraisk. Familien hans levde i eit land som var under romersk styre og som hadde vore under hellenistisk (gresk) påverknad sidan Alexander den store si tid (332 f Kr). Det nye testamentet er skrive på gresk. Dette gjerLes meir «Kunne Jesus lesa og skriva?»