Kulturlandskap i Galilea

Bilde #3 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet viser kulturlandskapet nord for Nasaret. Her ser eg tilbake på byen der Jesus vaks opp. Det vil seia, på Jesu tid var Nasaret ein liten landsby på andre sida av den bebygde åskammen me ser i horisonten. Etter å ha passert ein travel hovudveg i utkantenLes meir «Kulturlandskap i Galilea»

Stavangersk nynorsk

Tore Renberg har skrive roman på nynorsk. Aftenbladet har i dag eit intervju med han, og her kjem gullkorna på rekke og rad. Eg syns det er flott kvar gong det blir fokusert på kor naturleg nynorsk er her i Rogaland, – inkludert i Stavanger. Sjølv begynte eg å skriva nynorsk mens eg framleis varLes meir «Stavangersk nynorsk»

Morgonlys over Nasaret

Bilde #2 frå vandringa på Jesus trail Jesus trail begynner i Nasaret. Den første delen av turen går opp gjennom gamle og bratte bydelar, på ein veg som eigentleg er ein lang trapp. Dei som har talt, seier det er 406 trappetrinn før me når toppen. Men så får me belønning for strevet. På toppenLes meir «Morgonlys over Nasaret»

Klar for vandring i Galilea

Bilde #1 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet er tatt tidleg på morgonen i Gamlebyen i Nasaret. Eg er klar for å legga ut på fire dagars fottur langs turløypa Jesus trail frå Nasaret til Kapernaum. Bildet er frå 2012 då Inger og eg gjekk denne turen i Galilea for første gong. Eg startarLes meir «Klar for vandring i Galilea»

Golvfliser frå tempelplassen

Restar av farga golvfliser frå tempelplassen i Jerusalem er nå sett saman til fascinerande eksempel på koss eit flislagt golv i eller ved tempelet på Jesu tid, kan ha sett ut. Herodes sitt tempel og tempelplassen i Jerusalem var eit av dei største praktbygg i Romarriket. Staden er også sentral i Det nye testamentet. EgLes meir «Golvfliser frå tempelplassen»