Palmesøndag

30/03/2007

Img_0003_2 Nå er det snart påske igjen. På søndag er det palmesøndag. Teikninga er teikna av ein 10-åring her på Bryne i samband med ei skulegudsteneste denne veka. Motivet er dei to disiplane som har fått beskjed av Jesus om å gå inn i landsbyen Betfage ved Oljeberget for å finna eit esel til han. Dette kan du lesa om i Matt 21,1-11.

Palmesøndag er dagen då Jesus rir inn i Jerusalem og lar seg hylla som frelsarkongen:

Hosianna, Davids son!
Velsigna vere han som kjem i Herrens namn!
Hosianna i det høgste! (Matt 21,9)

På søndag skal eg vera prest på ei familiegudsteneste der 65 seksåringar skal ha eit påskeprogram. Dei har gått på kyrkjelyden sin dåpsskule nå i vinter og avsluttar dåpsskulen med å delta på denne gudstenesta. Eg gleder meg!

Elles viser eg til ein artikkel eg skreiv her på bloggen i fjor med ein heil del bakgrunnsstoff om palmesøndag.


Innsikt i sorga og livet etterpå

30/03/2007

Eit stort intervju med sonen til den drepte politimannen Arne Klungland. Det er kva Stavanger Aftenblad vartar opp med i dag, og eg nøler ikkje med å seia at dette er viktig og flott journalistikk. Kjetil Klungland svarar reflektert om koss han opplevde det som skjedde og om koss han har hatt det sidan. Han fortel også om si kristne tru. Og det er viktig for han å få fram at han ikkje hatar Nokas-ranarane.

Les resten av dette innlegget »


Josefus

30/03/2007

Josefus var ein jødisk historikar som skreiv for romerske lesarar omtrent samtidig med at NT blei skrive. Bøkene hans gir mykje informasjon om samfunnet der Jesus levde og dei er derfor viktige for alle som vil studera den nytestamentlege historia.

Sjølv brukte eg f eks avsnitt frå Josefus sine skrift då eg arbeidde lokaliseringa av Jesu lidingsveg i Jerusalem. Eg fann verdifull informasjon om dei ulike slotta og borgene i byen og dette kunne også utnyttast i det stoffet eg studerte. F eks dreide det seg om kor Pilatus kan ha opphalde seg då han dømde Jesus.

For første gong har nå ein norsk forskar tatt teologisk doktorgrad på ei avhandling om Josefus. Vårt Land hadde for nokre dagar sidan eit interessant intervju med forskaren Gunnar Haaland. Her er eit utdrag:

Gunnar Haaland legger vekt på at Josefus gir en mengde opplysninger som gjør at bakgrunnen for evangeliene trer tydeligere fram.
– I evangeliene og i Apostlenes Gjerninger treffer vi på geografiske betegnelser, viktige personer og historiske hendelser. Men hvem kan gi oss et kart hvor vi kan avmerke stedsnavnene i Galilea, Samaria og Judea, eller navnet på gater, bassenger, kvartaler og viktige bygninger i Jerusalem? Hvem kan gi oss detaljert informasjon om det turbulente livet til Herodes» familie, rekkefølgen av øversteprester og romerske guvernører? Svaret er: Josefus. Dette er den mest selvsagte verdien av Josefus verk for studiet av NT og tidlig kristendom. Han gir oss bakgrunnsinformasjon, supplerende opplysninger, geografiske og historiske rammeverk og mye mer. For eksempel har arkeologer som jobber med Det andre templets tid har så å si gravd med spade i den ene hånden og Josefus» samlede verker i den andre.
Haaland påpeker at det også finnes flere likheter mellom Josefus og Lukas. Begge skriver det som kan kalles apologetisk historiografi. Dette er tidligere påpekt av forskeren Gregory Sterling. Haaland har spesielt studert forholdet mellom Lukasevangeliet/Apostlenes gjerninger og det siste verket til Josefus; «Mot Apion». (Les heile intervjuet her)

Josefus skreiv på gresk. Store delar av forfattarskapet hans er omsett til norsk. Den jødiske krig er gitt ut på Thorleif Dahls kulturbibliotek og Hermon Forlag og den amerikanske professoren Paul L. Maier si populariserte utgåve Josefus hovedverk er gitt ut på Hermon Forlag. Elles er det mykje stoff om Josefus på nettet, sjå f eks Flavius Josephus Home Page og Wikipedia: Josephus.


Helgedagen nr 2 – 2007

23/03/2007

Helgedagen nr 2 – 2007 er nå lagt ut på nettet, bl a med ein artikkel om påskenatt-gudstenesta i Time kyrkje og med eit klipp frå Torstein Bjorlands blogg.


The Land of Jesus

23/03/2007

The Land of Jesus er ei enkel, men informativ nettside om Israel på Jesu tid. Det er Discovery som har laga sida, som inneheld fine grafiske illustrasjonar og små opplysande tekstar om Kapernaum, Sepphoris, Nasaret, Caecarea og Jerusalem. Anbefales!

(via NT Gateway Weblog)


UNESCO om Tempelplassen

17/03/2007

UNESCO har nå (mars 2007) lagt fram rapporten om dei israelske arkeologiske utgravingane ved Tempelplassen i Jerusalem. FN-organisasjonen seier at utgravingane ikkje skadar den viktige historiske staden, men rapporten er likevel negativ til at Israel held fram med arbeidet utan internasjonale observatørar.

Les resten av dette innlegget »


Haustferie i Jerusalem

16/03/2007

I oktober skal Inger og eg vera reiseleiarar for ein Shalomtur til Israel. Her er eit utdrag frå brosjyren:

Bli med på ein annleis storbyferie i Jerusalem, ein av dei mest spennande byane i verda! Byen har ei 3000-årig historie og den har ein heilt spesiell posisjon, både religiøst, politisk og kulturelt. Vi legg hovudvekta på stadar som er viktige i ein kristen samanheng og vi skal også møta menneske som står midt i eit viktig misjons- og forsoningsarbeid i regionen i dag. Vi skal bu sentralt i det jødiske Vest-Jerusalem, i gangavstand til Gamlebyen og til hovudgatene i den moderne delen av byen, og det vil også bli noko tid til å utforska sentrale delar av byen på eiga hand. I løpet av veka skal vi dessutan dra på to dagsturar, til Jaffa/Tel Aviv og Betlehem. Mot slutten av ferien forlèt vi storbyen og reiser til ørkenområdet nede ved Dødehavet. Der skal vi oppleva fascinerande natur og historie, og dessutan få høve til å bada både i det spesielle Dødehavet og i bassenget på hotellet.

Fullstendig program for turen finn du her.


%d bloggarar likar dette: