Døyparen Johannes sin martyrdød

I dag er det ifølgje kalendaren minnedag for døyparen Johannes sin martyrdød. Forteljingane om Johannes» død er for det første interessant historisk stoff. Samtidig kan det minna oss om at det òg i vår tid er mange som lid og som ofrar livet for overtydinga si. Eg syns dessutan det er interessant å plassera hendinga geografisk.Les meir «Døyparen Johannes sin martyrdød»

Til Israel i haust?

Oppdatering 28.01.2012: Dette bloggnotatet gjeld situasjonen hausten 2006 og er dermed ikkje så interessant lenger. Den oppmerksomme lesar har sikkert registrert at det i høgre spalte på bloggen blir reklamert for ein tur til Israel i oktober. Men er det eigentleg mogleg å reisa til Israel nå, slik situasjonen har vore i sommar? Dette spørsmåletLes meir «Til Israel i haust?»