Frå vatn til vin

Store delar av denne preika er henta frå den danske diktarpresten Kaj Munk (1898-1944) si særprega forkynning over bibelteksten om då Jesus gjorde vatn til vin. Enjoy! Det står skrive i evangeliet etter Johannes, kapittel 2: 1 Tredje dagen var det eit bryllaup i Kana i Galilea. Mor til Jesus var der. 2 Også JesusLes meir «Frå vatn til vin»