Meir om Jesu dåpsstad

27/02/2011

Den såkalla Jesu dåpsstad på den jordanske sida av Jordanelva får omtale i Catholic Online:

Where Christ was baptized: Bethany-beyond-the-Jordan

The Baptism Site on the Jordan side of the Jordan River is one of the most important recent discoveries in biblical archaeology. Excavations only began here in 1996. In the brief time since then, more than 20 churches, caves and baptismal pools have been uncovered dating from the Roman and Byzantine periods.

(Les meir)

Sjå også tidlegare relaterte notat: Jesu dåp i Jordanelva og Jordanelva som symbol.


Notat #1.000

23/02/2011

Eg legg ikkje mykje vekt på å skriva om bloggen. Innhaldet på bloggen er sjølvsagt meir interessant. Men eg syns det er verdt å nemna at eg nå har skrive 1000 notat her på bloggen.

Vil du leita i gamalt stoff, kan du gå bakover i arkivet via kategoriane eller søkja i søkjefeltet eit stykke nede i høgre spalte.


Bysantinsk by på Naxos

20/02/2011

Frå steinhaug til festningsby

Ein ukjent by frå bysantinsk tid blei i fjor undersøkt av norske arkeologar. Teamet skal halda fram med undersøkingane. I dag (20.02.2011) held arkeologen Håkon Ingvaldsen, som har leia arbeidet, foredrag om funnet i Oslo. Foredraget på Historisk Museum har tittelen Fra steinhaug til festningsby.

Vårt Land (papiravisa 18.02) hadde ein notis om saka. Dei skriv at det også blir opna ei utstilling om funnet i dag. Historisk Museum sine nettsider informerer bare om foredraget.

Ingvaldsen fortel til Vårt Land:

En stor havneby vokste fram og ble øyas midtpunkt i nesten 1.000 år. Innbyggerne forsvant imidlertid fra denne byen for tusen år siden eller mer,  vi vet ikke hvorfor, men en ny hovedstad ble reist bak massive festningsmurer på toppen av en klippe (…) At byen ble forlatt og bygget opp igjen et annet sted, tyder på at øyboerne på et tidspunkt sto over for en alvorlig og langvarig trussel. (…) Våre undersøkelser har reist flere spørsmål enn svar, men vi har fått holdepunkter for enkelte teorier om den mystiske festningsbyen og hva som kan ha [sic!] befolkningen på denne største øya i Kykladene, sier Ingvaldsen.


Pioneren Titus Tobler

19/02/2011

Titus Tobler (1806-1877) var ein av pionerane i arbeidet med historisk geografi i dei bibelske landskapa.

Tobler kom frå Sveits. Han reiste på fire ekspedisjonar til Jerusalem med omland i 1835, 1845, 1857 og 1865. Han skreiv ei rekkje fagbøker og artiklar. Han hadde stor tyding for andre som samtidig og seinare på 1800-talet arbeidde med dette fagfeltet.

Seinare er han meir eller mindre blitt gløymt. Det vil seia: ikkje heilt gløymt. BiblePlaces Blog har denne veka publisert ein biografisk artikkel om han. Me får høyra kva han arbeidde med og kva han fekk bety. For meg var dette ny kunnskap.

Titus Tobler – A Neglected Pioneer

Every discipline has its champion, its most famous pioneer, the person whom most everybody identifies as being the embodiment of a particular area of study – for the discipline of Historical Geography that person is Edward Robinson. Robinson, the great explorer and geographer is credited with identifying over 1,000 ancient places names through his knowledge of ancient Near Eastern history and linguistics and his revolutionary usage of toponomy. However, Edward Robinson was not the only great explorer living in the mid-1800s – there were a few men of great standing, who along with Robinson helped build the foundation of ancient Near Eastern studies for today’s scholarship. One of those men of great standing was Titus Tobler.

(Les meir)


Hebraisk språk på frimerke

10/02/2011

Det moderne hebraiske språket ivrit har lange røter tilbake til bibelsk hebraisk. Nå har staten Israel gjeve ut eit frimerke som feirar dette språket og peiker på denne språkhistoria. Kunstnaren David Ben-Hador har framstilt språket som ein plante med djupe røter.

The Academy of the Hebrew Language skriv:

The Israeli Philatelic Society and the Academy of the Hebrew Language have joined forces in issuing a new stamp dedicated to the Hebrew language. Designed by David Ben-Hador, its focus is a luxuriant seedling whose leaves spell the word “Ivrit.” Nurturing the seedling’s roots are the different historical strata of Hebrew and each root contains rows of words from these strata: biblical Hebrew, rabbinic Hebrew literature, medieval Hebrew works, and Modern Hebrew.

Les meir

(via Daily Bible and Archaeology News)


Nye israelsmisjonen.no

10/02/2011

Den nye nettsida til Israelsmisjonen blei lansert i går (10.02.2011). Eg er godt fornøgd. Eg veit litt om det arbeidet som ligg bak, og gratulerer dei som har stått på for å få nettsida ferdig!

Her finn du mykje og godt stoff. Blant anna finn du ein preikeverkstad for forkynnarar. Der det vil bli lagt ut tekstgjennomgang for søndagens tekst. Knut Helge Høyland, internasjonal leiar av Caspari Center i Jerusalem, er først ute som skribent, sjå her.


Ei koptisk forteljing

07/02/2011

Dei kristne i Egypt lever i ein vanskeleg situasjon, som resten av folket dei tilhøyrer. Den kristne trua er likevel med og gir dei håp.

Gamle underforteljingar spelar ei viktig rolle i koptisk spiritualitet. Sjå bloggen til Eyvind Skeie, der han i notatet Fjellet som løftet seg gir eit eksempel på ei slik forteljing som kan vera med og gje håp i Egypt, også i vår tid.


%d bloggarar likar dette: