Meir om Jesu dåpsstad

Den såkalla Jesu dåpsstad på den jordanske sida av Jordanelva får omtale i Catholic Online: Where Christ was baptized: Bethany-beyond-the-Jordan The Baptism Site on the Jordan side of the Jordan River is one of the most important recent discoveries in biblical archaeology. Excavations only began here in 1996. In the brief time since then, moreLes meir «Meir om Jesu dåpsstad»

Bysantinsk by på Naxos

Frå steinhaug til festningsby Ein ukjent by frå bysantinsk tid blei i fjor undersøkt av norske arkeologar. Teamet skal halda fram med undersøkingane. I dag (20.02.2011) held arkeologen Håkon Ingvaldsen, som har leia arbeidet, foredrag om funnet i Oslo. Foredraget på Historisk Museum har tittelen Fra steinhaug til festningsby. Vårt Land (papiravisa 18.02) hadde einLes meir «Bysantinsk by på Naxos»

Pioneren Titus Tobler

Titus Tobler (1806-1877) var ein av pionerane i arbeidet med historisk geografi i dei bibelske landskapa. Tobler kom frå Sveits. Han reiste på fire ekspedisjonar til Jerusalem med omland i 1835, 1845, 1857 og 1865. Han skreiv ei rekkje fagbøker og artiklar. Han hadde stor tyding for andre som samtidig og seinare på 1800-talet arbeiddeLes meir «Pioneren Titus Tobler»

Hebraisk språk på frimerke

Det moderne hebraiske språket ivrit har lange røter tilbake til bibelsk hebraisk. Nå har staten Israel gjeve ut eit frimerke som feirar dette språket og peiker på denne språkhistoria. Kunstnaren David Ben-Hador har framstilt språket som ein plante med djupe røter. The Academy of the Hebrew Language skriv: The Israeli Philatelic Society and the AcademyLes meir «Hebraisk språk på frimerke»

Nye israelsmisjonen.no

Den nye nettsida til Israelsmisjonen blei lansert i går (10.02.2011). Eg er godt fornøgd. Eg veit litt om det arbeidet som ligg bak, og gratulerer dei som har stått på for å få nettsida ferdig! Her finn du mykje og godt stoff. Blant anna finn du ein preikeverkstad for forkynnarar. Der det vil bli lagtLes meir «Nye israelsmisjonen.no»

Ei koptisk forteljing

Dei kristne i Egypt lever i ein vanskeleg situasjon, som resten av folket dei tilhøyrer. Den kristne trua er likevel med og gir dei håp. Gamle underforteljingar spelar ei viktig rolle i koptisk spiritualitet. Sjå bloggen til Eyvind Skeie, der han i notatet Fjellet som løftet seg gir eit eksempel på ei slik forteljing som kanLes meir «Ei koptisk forteljing»

Tunnel ved tempelhøgda II

Her er nøktern og informativ informasjon om dreneringstunnelen som er graven fram i området mellom tempelhøgda og Siloadammen i Jerusalem. Det er Caspari Media Review 03.02.2011 som formidlar denne teksten frå avisa Ma’ariv: An ancient drainage tunnel running the length of the Tyropoeon Valley has recently been cleared of dirt and refuse accumulated over the course ofLes meir «Tunnel ved tempelhøgda II»

Kyrkjefunn i Horbat Midras

IAA har i dag kunngjort interessante arkeologiske funn i Horbat Midras (sørvest for Jerusalem). Ein viktig del av funnet er ei bysantinsk kyrkje. Tradisjonen vil ha det til at dette er ei minnekyrkje som er bygd over profeten Sakarja si grav. A discovery of major importance was uncovered in salvage excavations the IAA Conducted atLes meir «Kyrkjefunn i Horbat Midras»

Egyptiske kulturskattar i fare

Det viktige Museum of Egyptian Antiquities ligg like ved Tahrir-plassen i Kairo. Eg har vore der. Det var fascinerande å sjå utstillingane over den gamle egyptiske kulturarven. Det er i desse dagar god grunn til bekymring for kulturskattane som museet har ansvar for. Det har allereie vore innbrot. Og nabobygningar er sette i brann. Det erLes meir «Egyptiske kulturskattar i fare»

Caspari Center i nye lokale

I dag (01.02.2011) opnar Caspari Center sine nye lokale sentralt i Jerusalem. Det nye senteret ligg i bygningen til The Church and Missionary Alliance (CMA) i Rechov HaNevi’im (Profetgata). Dette er ei nesten 100 år gamal bygning som tidlegare har vore nytta som kyrkje. Her skal det vera god plass til bibliotek, kontor og undervisningsrom. EgLes meir «Caspari Center i nye lokale»