Meir om Jesu dåpsstad

Den såkalla Jesu dåpsstad på den jordanske sida av Jordanelva får omtale i Catholic Online:

Where Christ was baptized: Bethany-beyond-the-Jordan

The Baptism Site on the Jordan side of the Jordan River is one of the most important recent discoveries in biblical archaeology. Excavations only began here in 1996. In the brief time since then, more than 20 churches, caves and baptismal pools have been uncovered dating from the Roman and Byzantine periods.

(Les meir)

Sjå også tidlegare relaterte notat: Jesu dåp i Jordanelva og Jordanelva som symbol.

Notat #1.000

Eg legg ikkje mykje vekt på å skriva om bloggen. Innhaldet på bloggen er sjølvsagt meir interessant. Men eg syns det er verdt å nemna at eg nå har skrive 1000 notat her på bloggen.

Vil du leita i gamalt stoff, kan du gå bakover i arkivet via kategoriane eller søkja i søkjefeltet eit stykke nede i høgre spalte.

Bysantinsk by på Naxos

Frå steinhaug til festningsby

Ein ukjent by frå bysantinsk tid blei i fjor undersøkt av norske arkeologar. Teamet skal halda fram med undersøkingane. I dag (20.02.2011) held arkeologen Håkon Ingvaldsen, som har leia arbeidet, foredrag om funnet i Oslo. Foredraget på Historisk Museum har tittelen Fra steinhaug til festningsby.

Vårt Land (papiravisa 18.02) hadde ein notis om saka. Dei skriv at det også blir opna ei utstilling om funnet i dag. Historisk Museum sine nettsider informerer bare om foredraget.

Ingvaldsen fortel til Vårt Land:

En stor havneby vokste fram og ble øyas midtpunkt i nesten 1.000 år. Innbyggerne forsvant imidlertid fra denne byen for tusen år siden eller mer,  vi vet ikke hvorfor, men en ny hovedstad ble reist bak massive festningsmurer på toppen av en klippe (…) At byen ble forlatt og bygget opp igjen et annet sted, tyder på at øyboerne på et tidspunkt sto over for en alvorlig og langvarig trussel. (…) Våre undersøkelser har reist flere spørsmål enn svar, men vi har fått holdepunkter for enkelte teorier om den mystiske festningsbyen og hva som kan ha [sic!] befolkningen på denne største øya i Kykladene, sier Ingvaldsen.

Pioneren Titus Tobler

Titus Tobler (1806-1877) var ein av pionerane i arbeidet med historisk geografi i dei bibelske landskapa.

Tobler kom frå Sveits. Han reiste på fire ekspedisjonar til Jerusalem med omland i 1835, 1845, 1857 og 1865. Han skreiv ei rekkje fagbøker og artiklar. Han hadde stor tyding for andre som samtidig og seinare på 1800-talet arbeidde med dette fagfeltet.

Seinare er han meir eller mindre blitt gløymt. Det vil seia: ikkje heilt gløymt. BiblePlaces Blog har denne veka publisert ein biografisk artikkel om han. Me får høyra kva han arbeidde med og kva han fekk bety. For meg var dette ny kunnskap.

Titus Tobler – A Neglected Pioneer

Every discipline has its champion, its most famous pioneer, the person whom most everybody identifies as being the embodiment of a particular area of study – for the discipline of Historical Geography that person is Edward Robinson. Robinson, the great explorer and geographer is credited with identifying over 1,000 ancient places names through his knowledge of ancient Near Eastern history and linguistics and his revolutionary usage of toponomy. However, Edward Robinson was not the only great explorer living in the mid-1800s – there were a few men of great standing, who along with Robinson helped build the foundation of ancient Near Eastern studies for today’s scholarship. One of those men of great standing was Titus Tobler.

(Les meir)

Hebraisk språk på frimerke

Det moderne hebraiske språket ivrit har lange røter tilbake til bibelsk hebraisk. Nå har staten Israel gjeve ut eit frimerke som feirar dette språket og peiker på denne språkhistoria. Kunstnaren David Ben-Hador har framstilt språket som ein plante med djupe røter.

The Academy of the Hebrew Language skriv:

The Israeli Philatelic Society and the Academy of the Hebrew Language have joined forces in issuing a new stamp dedicated to the Hebrew language. Designed by David Ben-Hador, its focus is a luxuriant seedling whose leaves spell the word “Ivrit.” Nurturing the seedling’s roots are the different historical strata of Hebrew and each root contains rows of words from these strata: biblical Hebrew, rabbinic Hebrew literature, medieval Hebrew works, and Modern Hebrew.

Les meir

(via Daily Bible and Archaeology News)

Nye israelsmisjonen.no

Den nye nettsida til Israelsmisjonen blei lansert i går (10.02.2011). Eg er godt fornøgd. Eg veit litt om det arbeidet som ligg bak, og gratulerer dei som har stått på for å få nettsida ferdig!

Her finn du mykje og godt stoff. Blant anna finn du ein preikeverkstad for forkynnarar. Der det vil bli lagt ut tekstgjennomgang for søndagens tekst. Knut Helge Høyland, internasjonal leiar av Caspari Center i Jerusalem, er først ute som skribent, sjå her.

Ei koptisk forteljing

Dei kristne i Egypt lever i ein vanskeleg situasjon, som resten av folket dei tilhøyrer. Den kristne trua er likevel med og gir dei håp.

Gamle underforteljingar spelar ei viktig rolle i koptisk spiritualitet. Sjå bloggen til Eyvind Skeie, der han i notatet Fjellet som løftet seg gir eit eksempel på ei slik forteljing som kan vera med og gje håp i Egypt, også i vår tid.

Tunnel ved tempelhøgda II

Her er nøktern og informativ informasjon om dreneringstunnelen som er graven fram i området mellom tempelhøgda og Siloadammen i Jerusalem.

Det er Caspari Media Review 03.02.2011 som formidlar denne teksten frå avisa Ma’ariv:

An ancient drainage tunnel running the length of the Tyropoeon Valley has recently been cleared of dirt and refuse accumulated over the course of 2,000 years, allowing body-height access for the first time since its discovery. The channel is located beneath the main paved and stepped road which traversed Jerusalem in those days, passing alongside the Western Wall in the north and down to the Siloam Pool in the southern portion of the City of David. Neither the road nor the channel pass beneath the Temple Mount itself.

Sjå tidlegare notat om tunnelen her.

Kyrkjefunn i Horbat Midras

IAA har i dag kunngjort interessante arkeologiske funn i Horbat Midras (sørvest for Jerusalem).

Ein viktig del av funnet er ei bysantinsk kyrkje. Tradisjonen vil ha det til at dette er ei minnekyrkje som er bygd over profeten Sakarja si grav.

A discovery of major importance was uncovered in salvage excavations the IAA Conducted at Horbat Mid

An archaeological discovery, including an impressive mosaic floor that is large and beautiful and a church, was uncovered in excavations carried out by the Israel Antiquities Authority at Horbat Midras in the Judean Shephelah. Various scholars who visited the site during the excavation proposed identifying the place as the residence and tomb of the prophet Zechariah.

(…)

The church, in its last phases, was built as a basilica, at the front of which is a large flagstone courtyard from which worshippers passed into an entry corridor. Through a shaped opening one enters into the nave where there were eight breathtaking marble columns that bore magnificent capitals which were specially imported from Turkey. At the end of the nave is a raised bema and on either side of the nave are two wide aisles. All of the floors in the building were adorned with spectacular mosaic floors decorated with faunal and floral patterns and geometric designs that are extraordinarily well preserved. Located behind the bema are two rooms, one paved with a marble floor and the other that led to an underground tomb devoid of any finds. Branching out beneath the entire building is a subterranean hiding complex in which there are rooms, water installations, traps and store rooms. This complex belongs to the large building from the Second Temple period which the Byzantine church was built into. Among the artifacts discovered in the hiding complex are coins from the time of the Great Revolt (66-70 CE) and the Bar Kokhba uprising (132-135 CE), stone vessels, lamps and various pottery vessels that are characteristic of the Jewish population from the settlement at that time.

As previously mentioned, researchers who visited the site are of the opinion that this place is the residence and tomb of the prophet Zechariah. Ancient Christian sources identified the burial place of the prophet Zechariah in the village of Zechariah, and noted that his place of burial was discovered in 415 CE. The researchers believe that in light of an analysis of the Christian sources, including the Madaba Map, the church at Horbat Midras is a memorial church meant to mark the tomb of the prophet Zechariah. This subject will be examined and studied in the near future.

Les meir

Vårt Land har også tatt inn ein notis om saka i kveld: Kyrkje i Jerusalem kan løyne Sakarias-grava.

(via BiblePlaces Blog)

Egyptiske kulturskattar i fare

Det viktige Museum of Egyptian Antiquities ligg like ved Tahrir-plassen i Kairo. Eg har vore der. Det var fascinerande å sjå utstillingane over den gamle egyptiske kulturarven.

Det er i desse dagar god grunn til bekymring for kulturskattane som museet har ansvar for. Det har allereie vore innbrot. Og nabobygningar er sette i brann. Det er å håpa at dei som kjempar for fridom og dei som skapar kaos i ly av demonstrasjonane (eg er mest redd dei siste), held seg unna museet med skattar som heile verda har eit forhold til.

Egyptian Museum si nettside er ikkje tilgjengeleg (internett er p.t. stengt i Egypt), men du kan lesa om museet f eks på Wikipedia.

Situasjonen for historiske kulturskattar er uoversiktleg i heile Egypt. Det gjeld ikkje bare på Tahrir-plassen. Bloggen Egyptology News gir oppdatert informasjon.

Bloggen til Zahi Hawass har litt lenger artiklar med relativt optimistisk informasjon. Han sit i ein offisiell posisjon som ansvarleg for forvaltinga av kulturskattane. Eg håper han har rett når han skriv:

I would like the people of the world to know that today all of the Egyptian monuments are safe. All the archaeological sites in Aswan, such as the Temple of Philae, the Unfinished Obelisk, the Island of Kalabsha, the Tombs of the Nomarchs, and Elephantine Island are completely safe. The temples of Edfu and Kom Ombo are also safe. All of the tombs in the Valley of the Kings, Valley of the Queens, Tombs of the Nobles, and the temples of Luxor and Karnak are safe. The temples of Dendera, Abydos, the sites in Akhmim, and all sites in Middle Egypt, such as Tuna el-Gebel, Amarna, and Beni Hasan, are safe. All sites in Alexandria are safe. All the mosques, synagogues, and monasteries are safe; nothing has happened to any of them.

Midt i denne tankegangen må eg jo også ta med dette poenget: Den verkeleg store uroen gjeld sjølvsagt menneska i Egypt. Eg håper at moderate krefter som vil ha fridom (også religionsfridom!) og demokrati blir ståande som vinnarar i det som skjer nå. Men eg er langt frå sikker på at dette blir utfallet.

Caspari Center i nye lokale

I dag (01.02.2011) opnar Caspari Center sine nye lokale sentralt i Jerusalem.

Det nye senteret ligg i bygningen til The Church and Missionary Alliance (CMA) i Rechov HaNevi’im (Profetgata). Dette er ei nesten 100 år gamal bygning som tidlegare har vore nytta som kyrkje. Her skal det vera god plass til bibliotek, kontor og undervisningsrom.

Eg reknar med å vera innom senteret eit par gonger det neste året, og det ser eg fram til!

Her er eit utdrag frå ein informasjonsartikkel frå Caspari Center:

I løpet av de siste to årene har det vært mange forandringer i Caspari-staben, så flyttingen kommer i en naturlig periode og gir nye muligheter innenfor vårt undervisningsarbeid. Biblioteket som vokste over sine grenser er nå blitt en god del større, slik at vi har plass til både mer materiale og flere brukere. Vi får tilgang til en møtesal, flere klasserom og et konferanserom, noe som passer bra med tanke på å ta imot internasjonale studentgrupper (i mars får vi 20 MF-studenter som skal være her i en måned) og lokale seminarer.  Vi har også noen gjesterom som kan benyttes av besøkende knyttet til Caspari og CMA.

I tillegg er det flott å kunne være en del av et større felleskap av messianske og arabiske kristne organisasjoner og menigheter som holder til i bygningen. Sammen kan vi være et vitnesbyrd for Jesus i denne delen av Jerusalem.

(Les meir)

Sjå også Caspari Center si heimeside her.