Diakoni på Ebenezer

29/08/2009

Leiv Roald Thu frå Bryne har vore utsending for Israelsmisjonen i Tel Aviv og Haifa i fleire år. Nå er han styreleiar for Ebenezer, ein aldersheim for messianske jødar og kristne arabarar i Haifa. Dette er faktisk den einaste aldersheimen i Israel der messianske jødar får leva alderdommen i eit kristent miljø!

Leiv Roald er intervjua i Israelsmisjonen sitt appellbrev (august 2009):

Tro virksom i kjærlighet!

Jeg har hatt en prat med Leiv Roald Thu, styreleder for Ebenezerhjemmet og en skikkelig veteran i Israelsmisjonen. Når han forteller om Ebenezer og viktigheten av arbeidet som drives der, trekker han fram Gal 5,4 som selve kjernen i arbeidet, nemlig «tro virksom i kjærlighet». Tro er ikke bare teoretisk og abstrakt, den skal utfoldes i møte med våre medmennesker og i møte med våre søsken i troen. – På Ebenezer-hjemmet blir dette virkelig, jeg ser at troen blir virksom i kjærlighet i møte med mennesker, forteller Thu.

Leiv Roald forteller videre om viktigheten av det diakonale perspektivet, et område som ofte blir oversett i en del menigheter i Israel. Ebenezer fyller derfor et behov som ikke blir ivaretatt godt nok. «Det du har gjort mot en av mine minste, har du gjort mot meg», sier Jesus. Diakoni er å la troen bli virksom i kjærlighet, derfor er diakonien viktig og vi ønsker å ta diakonien på alvor i hele sin bredde.

Vi ønsker å ta det diakonale perspektivet enda lenger, sier Leiv Roald engasjert, slik at Ebenezer skal bli et kompetanse- og ressurssenter for diakoni, noe de lokale menighetene da kan benytte seg av i enda større grad enn i dag. Vitnesbyrdene fra folk som er innom hjemmet er tydelig, alt fra turistgrupper til pårørende og offentlige myndigheteropplever noe helt spesielt i møte med Ebenezer. Staben og beboerne er på hver sin måte med på å gi mennesker et møte med Gud i handling, troen er virksom i kjærlighet og det er derfor Ebenezer-hjemmet er så viktig, sier Leiv Roald.

Les meir om Ebenezer her.

Eg vil også nemna at Leiv Roald ein god venn av meg og at han er sterkt «medskuldig» til engasjementet mitt for Israelsmisjonen.


Mini – Aleksander den store

28/08/2009

Ein liten smykkestein med eit flott bilete av Aleksander den store er nyleg funne i utgravingar i Tel Dor på den israelske kysten sør for Haifa.

Arutz Sheva skriv:

Unprecedented Miniature Carving of Alexander the Great Found

Excavations in Tel Dor have turned up a rare and unexpected work of Hellenistic art: a precious stone bearing the miniature carved likeness of Alexander the Great. Archaeologists are calling it an important find, indicating the great skill of the artist.

(…)

«Despite the tiny proportions – the length of the gemstone (gemma) is less than a centimeter and its width less than half a centimeter – the artist was able to carve the image of Alexander of Macedon with all of his features,» Dr. Gilboa said. «The king appears as young and energetic, with a sharp chin and straight nose, and with long, curly hair held in a crown.»

(…)

«It has been accepted to assume that first-rate artists – and whoever carved the image of Alexander in this gemstone was certainly one of them – were primarily active under the patronage of the large royal courts in Greece itself or in major capitals,» the scientists explained. «It turns out that local elites in secondary centers such as Dor could allow themselves – and knew to appreciate – superior artwork.»  (les meir)

(via Biblical Archaeology Review)

Lenker til bileta har eg funne på BiblePlaces Blog. Andre bloggar som skriv om funnet: PergaMent og The History Blog.


Jerusalemsguide

21/08/2009

The Jerusalem Insider’s Travel Guide er ei nettside som inneheld mykje og (så langt eg kan sjå) god informasjon om Jerusalem.

Discover Jerusalem, the Most Unique City on Earth

«The view of Jerusalem is the history of the world; it is more, it is the history of earth and of heaven.»

— Benjamin Disraeli (1804–1881)

No other city in the world ignites passions like this one. For three of the world’s major religions, it is a holy, sacred place.

(via BiblePlaces Blog og Biblical Paths)


Bridgebuilders

16/08/2009

Dagens sitat:

Det er neppe noen sensasjon om det skulle sprenges en ny bombe i Midtøsten. Derimot er det sterkt å møte unge israelere (noen av dem soldater) og palestinere som har vært tøffe nok og sårbare nok til å lytte til hverandres livshistorier, le og gråte med hverandre, og som snart drar hjem med et brennende ønske om gjøre en forskjell i den verden de lever i. Men NRK og Aftenposten syns ikke dette er aktuelt stoff?!

(ass. gen. sekr. Jorunn Andestad Langmoen, Israelsmisjonen, om Bridgebuilders på Facebook)


Ricinusbusken

14/08/2009

Notat til dagens tekst: Jona 4,1-11

Då lét Herren Gud ein ricinus-busk veksa opp over Jona og kasta skugge over hovudet hans, så han kunne verta kvitt mismodet sitt. Jona hadde stor glede av ricinus-busken. (v 6)

Eg skal ikkje gå inn på heile samanhengen her, bare seia at Jonaboka er eit glimrande eksempel på ca 2500 år gamal forteljarkunst og at «boka» (2,5 sider i Bibelen) er overraskande, underhaldande og alvorleg. Dessutan seier den oss mykje om Guds omsorg for menneske (og dyr).

Men kva slags busk er denne ricinusbusken? På hebraisk heiter den kikayon, ei enkel norsk omsetjing er oljeplante.

Store Norske Leksikon skriv:

Oljeplante, Ricinus communis, tropisk planteart i vortemelkfamilien. Spredt overalt i tropene, der den blir treaktig. I kjøligere strøk, som i Norge, blir den dyrket som ettårig. Bladene er håndlappet, og blomstene sitter samlet i topper, nederst hannblomster, øverst hunnblomster. Frukten er en pigget kapsel med tre bønnestore, giftige frø. Av frøene utvinnes ricinusolje, se ricin.

Oljeplante kalles i Bibelen (Jona 4,6) kikajontre, som Vårherre lot vokse opp til skygge og belærelse til profeten.


Synagogefunn i Demre, Tyrkia

13/08/2009

Tyrkiske arkeologar har funne eit jødisk «tempel», truleg ein synagoge, i Demre (Myra) i Lykia-regionen. Staden ligg sørvest for Antalya.

Dei seier det er første gong det er funne spor av jødisk kultur i dette området av Tyrkia, og er tydelegvis glade for desse funna!

(I kristen samanheng er elles denne staden kjent som heimstad for St. Nikolaus, helgenen som er eitt av utgangspunkta for julenissetradisjonane.)

Today’s Zaman skriv:

Jewish temple found in ancient port city at Lycian site

Ongoing excavations at the ancient port city of Andriake in Lycia — located in Antalya’s Demre district — have uncovered a centuries-old Jewish temple.

Site chief Dr. Nevzat Çevik, an archaeology professor at Akdeniz University, told the Anatolia news agency that his team believes the temple is from around the third century. Located on a choice spot facing the sea, the temple was likely built following a law instituted in 212 that allowed Jews the right to become Roman citizens, Çevik said.

The find is important as it is the first archaeological trace of Jewish culture found in Lycia. “For the archaeological world, the world of science and particularly for Lycian archaeology and history, we’re facing an important find here. It’s the first remnant of Lycian Jewish culture we’ve found,” Çevik said, describing the find. (Les meir)

(via PaleoJudaica)


Svart dag i Pakistan

12/08/2009

I dag feires «minoritetenes dag» i Pakistan. Den kristne minoriteten i landet markerer i stedet en «svart dag».

(Les meir i Vårt Land)

Dei kristne i Pakistan har det vanskeleg for tida. Dei er ein liten minoritet som slett ikkje har religionsfridom. Sist veke braut det på ny ut harde forfølgingar. Å bruka den offisielle minoritetsdagen 11.08 til heller å markera sørgedag, er ei tydeleg og uredd handling som det står stor respekt av.

Les sterke historier frå pakistanske kristne om kva som skjedde sist veke her. Nå oppfordrar pakistanske kyrkjeleiarar den verdsvide kyrkja om å stå saman med dei i bøn, og spesielt å bruka førstkomande søndag (16.08.2009) til forbøn for dei kristne i landet. Norsk Misjon i Øst har utarbeidd bakgrunnsstoff og forslag til forbøner til bruk i gudstenester og andre samlingar:

Vi oppfordrer norske menigheter som lever i full trosfrihet om å at inn over seg situasjonen som våre kristne søsken i Pakistan opplever for tiden!

Vi ber om:
– at Pakistans kristne holder ut i lidelsene,
– at de får kraft til å stå imot uretten,
– at de får hjelp til å gjenreise de nedbrente husene sine.

Vi ber også for de pakistanske myndigheter – at de tar på alvor den urett som har skjedd og sørger for lov og rett for alle innbyggere, uansett tro.
Og vi ber om at de som står bak ugjerningen blir dømt og straffet, og at de erkjenner at de har handlet galt og endrer sin atferd i fremtiden.

Den svenske bloggen Rövaren på korset kommenterer saka slik:

Jag måste säga att jag är imponerad av de pakistanska kristna och deras mod. Jag är imponerad av att de litar på Herren – för utan att lita på Herren Jesus Kristus törs du inte framträda som kristen i ett land som Pakistan, och än mindre demonstrera mot förföljelser. (Les meir)


%d bloggarar likar dette: