Diakoni på Ebenezer

Leiv Roald Thu frå Bryne har vore utsending for Israelsmisjonen i Tel Aviv og Haifa i fleire år. Nå er han styreleiar for Ebenezer, ein aldersheim for messianske jødar og kristne arabarar i Haifa. Dette er faktisk den einaste aldersheimen i Israel der messianske jødar får leva alderdommen i eit kristent miljø!

Leiv Roald er intervjua i Israelsmisjonen sitt appellbrev (august 2009):

Tro virksom i kjærlighet!

Jeg har hatt en prat med Leiv Roald Thu, styreleder for Ebenezerhjemmet og en skikkelig veteran i Israelsmisjonen. Når han forteller om Ebenezer og viktigheten av arbeidet som drives der, trekker han fram Gal 5,4 som selve kjernen i arbeidet, nemlig «tro virksom i kjærlighet». Tro er ikke bare teoretisk og abstrakt, den skal utfoldes i møte med våre medmennesker og i møte med våre søsken i troen. – På Ebenezer-hjemmet blir dette virkelig, jeg ser at troen blir virksom i kjærlighet i møte med mennesker, forteller Thu.

Leiv Roald forteller videre om viktigheten av det diakonale perspektivet, et område som ofte blir oversett i en del menigheter i Israel. Ebenezer fyller derfor et behov som ikke blir ivaretatt godt nok. «Det du har gjort mot en av mine minste, har du gjort mot meg», sier Jesus. Diakoni er å la troen bli virksom i kjærlighet, derfor er diakonien viktig og vi ønsker å ta diakonien på alvor i hele sin bredde.

Vi ønsker å ta det diakonale perspektivet enda lenger, sier Leiv Roald engasjert, slik at Ebenezer skal bli et kompetanse- og ressurssenter for diakoni, noe de lokale menighetene da kan benytte seg av i enda større grad enn i dag. Vitnesbyrdene fra folk som er innom hjemmet er tydelig, alt fra turistgrupper til pårørende og offentlige myndigheteropplever noe helt spesielt i møte med Ebenezer. Staben og beboerne er på hver sin måte med på å gi mennesker et møte med Gud i handling, troen er virksom i kjærlighet og det er derfor Ebenezer-hjemmet er så viktig, sier Leiv Roald.

Les meir om Ebenezer her.

Eg vil også nemna at Leiv Roald ein god venn av meg og at han er sterkt «medskuldig» til engasjementet mitt for Israelsmisjonen.

Mini – Aleksander den store

Ein liten smykkestein med eit flott bilete av Aleksander den store er nyleg funne i utgravingar i Tel Dor på den israelske kysten sør for Haifa.

Arutz Sheva skriv:

Unprecedented Miniature Carving of Alexander the Great Found

Excavations in Tel Dor have turned up a rare and unexpected work of Hellenistic art: a precious stone bearing the miniature carved likeness of Alexander the Great. Archaeologists are calling it an important find, indicating the great skill of the artist.

(…)

«Despite the tiny proportions – the length of the gemstone (gemma) is less than a centimeter and its width less than half a centimeter – the artist was able to carve the image of Alexander of Macedon with all of his features,» Dr. Gilboa said. «The king appears as young and energetic, with a sharp chin and straight nose, and with long, curly hair held in a crown.»

(…)

«It has been accepted to assume that first-rate artists – and whoever carved the image of Alexander in this gemstone was certainly one of them – were primarily active under the patronage of the large royal courts in Greece itself or in major capitals,» the scientists explained. «It turns out that local elites in secondary centers such as Dor could allow themselves – and knew to appreciate – superior artwork.»  (les meir)

(via Biblical Archaeology Review)

Lenker til bileta har eg funne på BiblePlaces Blog. Andre bloggar som skriv om funnet: PergaMent og The History Blog.

Jerusalemsguide

The Jerusalem Insider’s Travel Guide er ei nettside som inneheld mykje og (så langt eg kan sjå) god informasjon om Jerusalem.

Discover Jerusalem, the Most Unique City on Earth

«The view of Jerusalem is the history of the world; it is more, it is the history of earth and of heaven.»

— Benjamin Disraeli (1804–1881)

No other city in the world ignites passions like this one. For three of the world’s major religions, it is a holy, sacred place.

(via BiblePlaces Blog og Biblical Paths)

Bridgebuilders

Dagens sitat:

Det er neppe noen sensasjon om det skulle sprenges en ny bombe i Midtøsten. Derimot er det sterkt å møte unge israelere (noen av dem soldater) og palestinere som har vært tøffe nok og sårbare nok til å lytte til hverandres livshistorier, le og gråte med hverandre, og som snart drar hjem med et brennende ønske om gjøre en forskjell i den verden de lever i. Men NRK og Aftenposten syns ikke dette er aktuelt stoff?!

(ass. gen. sekr. Jorunn Andestad Langmoen, Israelsmisjonen, om Bridgebuilders på Facebook)

Ricinusbusken

Notat til dagens tekst: Jona 4,1-11

Då lét Herren Gud ein ricinus-busk veksa opp over Jona og kasta skugge over hovudet hans, så han kunne verta kvitt mismodet sitt. Jona hadde stor glede av ricinus-busken. (v 6)

Eg skal ikkje gå inn på heile samanhengen her, bare seia at Jonaboka er eit glimrande eksempel på ca 2500 år gamal forteljarkunst og at «boka» (2,5 sider i Bibelen) er overraskande, underhaldande og alvorleg. Dessutan seier den oss mykje om Guds omsorg for menneske (og dyr).

Men kva slags busk er denne ricinusbusken? På hebraisk heiter den kikayon, ei enkel norsk omsetjing er oljeplante.

Store Norske Leksikon skriv:

Oljeplante, Ricinus communis, tropisk planteart i vortemelkfamilien. Spredt overalt i tropene, der den blir treaktig. I kjøligere strøk, som i Norge, blir den dyrket som ettårig. Bladene er håndlappet, og blomstene sitter samlet i topper, nederst hannblomster, øverst hunnblomster. Frukten er en pigget kapsel med tre bønnestore, giftige frø. Av frøene utvinnes ricinusolje, se ricin.

Oljeplante kalles i Bibelen (Jona 4,6) kikajontre, som Vårherre lot vokse opp til skygge og belærelse til profeten.

Synagogefunn i Demre, Tyrkia

Tyrkiske arkeologar har funne eit jødisk «tempel», truleg ein synagoge, i Demre (Myra) i Lykia-regionen. Staden ligg sørvest for Antalya.

Dei seier det er første gong det er funne spor av jødisk kultur i dette området av Tyrkia, og er tydelegvis glade for desse funna!

(I kristen samanheng er elles denne staden kjent som heimstad for St. Nikolaus, helgenen som er eitt av utgangspunkta for julenissetradisjonane.)

Today’s Zaman skriv:

Jewish temple found in ancient port city at Lycian site

Ongoing excavations at the ancient port city of Andriake in Lycia — located in Antalya’s Demre district — have uncovered a centuries-old Jewish temple.

Site chief Dr. Nevzat Çevik, an archaeology professor at Akdeniz University, told the Anatolia news agency that his team believes the temple is from around the third century. Located on a choice spot facing the sea, the temple was likely built following a law instituted in 212 that allowed Jews the right to become Roman citizens, Çevik said.

The find is important as it is the first archaeological trace of Jewish culture found in Lycia. “For the archaeological world, the world of science and particularly for Lycian archaeology and history, we’re facing an important find here. It’s the first remnant of Lycian Jewish culture we’ve found,” Çevik said, describing the find. (Les meir)

(via PaleoJudaica)

Svart dag i Pakistan

I dag feires «minoritetenes dag» i Pakistan. Den kristne minoriteten i landet markerer i stedet en «svart dag».

(Les meir i Vårt Land)

Dei kristne i Pakistan har det vanskeleg for tida. Dei er ein liten minoritet som slett ikkje har religionsfridom. Sist veke braut det på ny ut harde forfølgingar. Å bruka den offisielle minoritetsdagen 11.08 til heller å markera sørgedag, er ei tydeleg og uredd handling som det står stor respekt av.

Les sterke historier frå pakistanske kristne om kva som skjedde sist veke her. Nå oppfordrar pakistanske kyrkjeleiarar den verdsvide kyrkja om å stå saman med dei i bøn, og spesielt å bruka førstkomande søndag (16.08.2009) til forbøn for dei kristne i landet. Norsk Misjon i Øst har utarbeidd bakgrunnsstoff og forslag til forbøner til bruk i gudstenester og andre samlingar:

Vi oppfordrer norske menigheter som lever i full trosfrihet om å at inn over seg situasjonen som våre kristne søsken i Pakistan opplever for tiden!

Vi ber om:
– at Pakistans kristne holder ut i lidelsene,
– at de får kraft til å stå imot uretten,
– at de får hjelp til å gjenreise de nedbrente husene sine.

Vi ber også for de pakistanske myndigheter – at de tar på alvor den urett som har skjedd og sørger for lov og rett for alle innbyggere, uansett tro.
Og vi ber om at de som står bak ugjerningen blir dømt og straffet, og at de erkjenner at de har handlet galt og endrer sin atferd i fremtiden.

Den svenske bloggen Rövaren på korset kommenterer saka slik:

Jag måste säga att jag är imponerad av de pakistanska kristna och deras mod. Jag är imponerad av att de litar på Herren – för utan att lita på Herren Jesus Kristus törs du inte framträda som kristen i ett land som Pakistan, och än mindre demonstrera mot förföljelser. (Les meir)

Kong David sitt palass?

Israel 2009.10 249Eg har tidlegare skrive om Eilat Mazar sine arkeologiske utgravingar i Davidsbyen i Jerusalem. Ho hevdar blant anna at ho har funne kong Davids palass! Nå er den foreløpige rapporten om dette funnet gjeve ut som bok.

(Oppdatering 25.10.2009: For eit par veker sidan var eg i Davidsbyen. Då kjøpte eg rapporten og tok bl a dette biletet frå utgravingane).

Todd Bolen kommenterer på BiblePlaces Blog:

The first preliminary report of Eilat Mazar’s excavations of the City of David is provocatively entitled, The Palace of King David.  The cover art shows an artist’s reconstruction of the palace, based on far more than what Mazar has excavated in her first three seasons.

Her er utgjevaren sin informasjon om boka med rapporten frå utgravingane:

The Palace of King David

The Palace of King David
Excavations at the Summit of the City of David: Preliminary Report of Seasons 2005-2007

by Eilat Mazar
Shoham Academic Research and Publication, 2009
100 pages + numerous full color pictures, English
Paper
ISBN: 9789659029952
Your Price: $22.50
www.eisenbrauns.com/item/MAZPALACE

Utgravingar på Ramat Rachel

Arutz-7 skriv i dag om interessante arkeologiske funn som er gjort på Ramat Rachel mellom Jerusalem og Betlehem. Ramat Rachel er ein kibbutz som eg har vore innom fleire gonger, blant anna fordi dei driv ein god og effektiv spisestad. Eg har registrert at det i fleire år har vore arkeologiske utgravingar inne på området til kibbutzen.

Remains from Period of King Hezekiah Discovered

The most recent dramatic archaeological find in Israel is that of a luxurious administrative center from the period of King Hezekiah, over 2,700 years ago. The center was discovered in Kibbutz Ramat Rachel, just south of Jerusalem.

(…)

The administrative center at what is now Ramat Rachel included a complex of palace buildings that was active from the reign of King Menashe through that of King Zedekiah, at the end of the First Temple period, and for at least 200 years after the return to Zion and through the Hellenistic period. During the Hasmonean period, however, the site was razed to the ground – and atop it was built a Jewish village, from which remain many ritual baths situated in private homes, caves used for raising pigeons, and more.

The Jewish village lasted until at least the Roman destruction of Jerusalem in the year 68, when the Romans took it over. A church was built there under the Byzantines, but the site was later to remain desolate for nearly 1,000 years – until the construction of Kibbutz Ramat Rachel by modern-day Zionist Jews.

(Les meir)

Et meisterverk om Mennesket

Bare et menneske, og likevel et menneske! Støv, og likevel en som Gud har gitt den største ære! (Sigmund Mowinckel)

Salme 8 er ein av dei flottaste salmane i Det gamle testamentet si salmebok. Denne vakre teksten får fram det kontrastfylte i at me menneske har ein uendeleg verdi og ei stor gudgjeven oppgåve, samtidig som me er så uendeleg små i den store samanhengen. Eg vil seia at Salme 8 er eit meisterverk om Mennesket.

Her er er eit utdrag av salmen i den nyaste omsetjinga, Bibelselskapet si prøveomsetjing som er lagt ut på nettet:

Når eg ser din himmel, eit verk av dine fingrar,
månen og stjernene som du har sett der,

kva er då eit menneske – at du hugsar på det,
eit menneskebarn – at du tek deg av det?

Du sette han lite lågare enn Gud
og krona han med herlegdom og ære.

Du sette han til herre over det dine hender har skapt,
alt la du under hans føter:

småfe og storfe i samla flokk,
dei ville dyr på marka,

fuglen under himmelen og fiskane i havet,
alt som ferdast på havsens stigar.

Herre, vår herre,
kor herleg ditt namn er over heile jorda! (Salme 8, 4-10)

Denne teksten er preiketekst i Den norske kyrkja i dag (10. søndag etter pinse 2009). I samband med dette fann eg fram ei gamal GT-utgåve som eg har i bokhylla mi, der den norske salmespesialisten Sigmund Mowinckel (1884-1965) har omsett og kommentert Salmane.

Mowinckel skriv blant anna slik om Salme 8:

Dikterens utgangspunkt er naturiakttagelsen: stjernehimmelens velde, som vender tanken til skapelsen og til skaperen, til hans kamp og seier over sine fiender i ophavet, og til det skapte kosmos, som blev resultatet av seieren. Fra Guds velde og majestet går tanken til dikterens og menneskets litenhet: et intet mot Gud! Men likevel, mennesket er ikke bare støv, det er også utrustet med en majestet og makt som er av næsten guddommelig art; skaperen har gitt det en guds makt over alt det skapte! Bare et menneske, og likevel et menneske! Støv, og likevel en som Gud har gitt den største ære! Slik blir menneskets ringhet og storhet et nytt bevis på Guds overjordiske og ufattelige underfullhet og herlighet! – En av de originaleste og mest personlige av alle salmene. Dikteren taler på hele menighetens vegne, se v. 2 og 10; men det er hans egen personlige oplevelse og religiøse grunnkjensle han gir uttrykk for – han vet at de andre deler hans syn. – Mer enn de fleste andre hymner klinger denne universalistisk og almenmenneskelig, just fordi den begynner med Gud selv og uttrykker det personlig oplevde forhold til Gud; det nasjonale – at denne herlige Gud er Israels Gud – klinger bare svakt med i innledningens og avslutningens «Jahve vår herre».

(Det gamle testamentet, oversatt av S. Michelet, Sigmund Mowinckel og N. Messel, bind IV Skriftene, 1. del, Oslo 1955, side 37)

Tempelmodell i Jerusalem

Det er nyleg laga ein stor modell av «Det andre templet» i Jerusalem, det vil i denne samanhengen seia kong Herodes sitt tempel som stod i Jerusalem på Jesu tid. Modellen er plassert på taket av ein yeshiva (jødisk «bibelskule») i Gamlebyen, nær tempelhøgda og med god utsikt til denne staden der templet stod fram til år 70. Modellen er sjølvsagt interessant, men plasseringa vil truleg kunne verka provoserande.

Arutz-7 skriv:

The model, built at a scale of 1:60, was built by Michael Osanis for the Aish HaTorah Yeshiva in Jerusalem’s old city, and is displayed on the roof of its new museum, which at seven stories above the Western Wall plaza has a breathtaking view of the Temple Mount.

(Les meir og sjå film frå monteringa av modellen)

Sjå også kommentaren til Ritmeyer Archaeological Design.

Arkeologisk falskneri

Det er mange som er opptatt av arkeologiske funn som kan knytast til Bibelen. Derfor er det også marknad for falskneri på dette området. Professor Magnar Kartveit, Misjonshøgskolen, skriv i dag (08.08.2009) om problemet i kommentaren Sann, sannare, sannast? i Stavanger Aftenblad (papirutgåva).

Han nyttar den kjende saka om steinkista med inskripsjonen «Jakob, son av Josef, Jesu bror» som eksempel. Her er antikvitetshandlaren Oded Golan i Tel Aviv tiltalt for å ha skrive denne inskripsjonen inn på ei gamal steinkiste for å gjera den (mykje) meir verdifull. Det viser seg vanskeleg å få han dømt:

I 2004 vart difor Oded Golan tiltalt for falskneri, og i 2005 vart rettssaka opna. Fleire andre vart også tiltalte, og Dorfman såg for seg opprulling av eit heilt nettverk av forfalsking, tjuveri, svarte pengar og luring av godtruande kunstsamlarar, museum og fagfolk. Etter årevis med rettargang, 100 vitne og 10.000 sider rettsprotokoll truar saka med å bli ein fiasko for Dorfman, staten Israel og dei statlege instansane.

Forklaringa på dette er enkel. Ved ei rettssak er den tiltala uskuldig inntil det er lagt fram fellande prov og domen er rettskraftig. Golan har hatt dyktige juristar som har klart å så tvil om alle bevis, og aktoratet sitt kronvitne, ein egyptisk handverkar som truleg har utført forfalskingane, nekta å koma til Jerusalem. Dermed kan ikkje staten Israel bevisa at Golan har utført eller bestilt forfalskingsarbeidet. Tvilen kjem tiltalte til gode.

Sjå også filmen Cool Jobs: Forgery Expert

Forfølging i Pakistan

Forfølging av kristne skjer også i vår tid, mange stadar i verda. Nettsida Sammen for de forfulgte følgjer godt med og gir oppdatert informasjon om situasjonen. Hovudoppslaget nå er om forfølginga som braut ut i Pakistan i forrige veke:

Kristne brent til døde

Lørdag 1. august ble flere enn 50 kristne hjem og en kirke påtent i landsbyen Gojra, nordøst i Pakistan. Flere kristne ble drept, blant dem et barn. Bakgrunnen for angrepet var rykter om at noen kristne hadde bedrevet blasfemi mot Koranen, noe den påfølgende politietterforskning avviste. (Les meir)

Utgravingar på Sionshøgda

Det er nyleg funne eit steinkar med ca 2000 år gamal arameisk eller hebraisk skrift i Jerusalem. Funnet blei gjort i dei arkeologiske utgravingane på Sionshøgda like utanfor Gamlebyen, der arbeidet denne sesongen nå er avslutta. Arkeologane opplever funnet som svært interessant, men teksten som kryptisk, og dei har naturleg nok bede om hjelp frå andre faggrupper til å tolka den.

Steinkaret er kanskje noko tilsvarande dei som er omtalt i NT, i forteljinga om bryllupet i Kana:

No stod det seks vasskar av stein der, slike som blir nytta i reinsingsskikkane til jødane. Kvart av dei tok to eller tre anker. «Fyll kara med vatn,» sa Jesus. Og tenarane fylte dei til randa. (Joh 2,6-7)

Nettsida Dig Mount Zion har mykje informasjon frå staden, blant anna kart og bilete, og ei pressemelding om funna denne sommarsesongen (sjå nedanfor). Bloggen TaborBlog, som blir skriven av ein av arkeologane i prosjektet, har også mykje stoff om desse utgravingane.

Steinkaret med den gamle teksten får sjølvsagt hovudoppslaget i pressemeldinga og i dei utallige presseoppslaga som har følgt i kjølvatnet av offentleggjeringa. Men dei andre funna som blir nemnte, er også interessante:

  • eit bygningskompleks frå det andre templet si tid, dvs frå Jesu tid, med bl a reiningsbad og omnar for brødbaking. Denne bydelen («Øvrebyen») var truleg bydelen der presteskapet og saddukearane budde.
  • ein bygning med mosaikkgolv frå bysantinsk tid, Jerusalems kristne periode (ca 325-638). Det blir antyda at bygningen kanskje har hatt  samanheng med Neakyrkja. Det er tidlegare gjort få funn med tilknyting til denne store kyrkja frå 500-talet.

Her er pressemeldinga om 2009-sesongen:

A Unique Inscription from Second Temple Times Found in Jerusalem

A unique ten-line inscription on the side of a stone cup commonly used for ritual purity during the first century CE was recently uncovered in archaeological excavations conducted this summer on Mount Zion in Jerusalem. Inscriptions of this kind are extremely rare and only a handful has been found in scientific excavations made within the city.

The new inscription from the first century CE is presently being deciphered by epigraphic experts in an effort to determine the meaning of the text, which is clear but cryptic. The dig also produced a sequence of building remains dating from the history of Jerusalem, from the First and Second Temple periods through to Byzantine and Early Islamic periods.

From the Second Temple period archaeologists uncovered a house complex with an mikve (purification pool) with a remarkably well preserved vaulted ceiling. Inside this house were three bread ovens with a level of burning dating from the year 70 CE when Titus and the Roman troops stormed the city. Archaeologists believe that this area of the Upper City of Jerusalem served as the priestly quarter of Jerusalem during Second Temple times. In support of this were interesting finds including an ornate window screen made of stone. Ten murex shells were also found and these were used for producing the argaman dye which was used for the coloring the priestly vestments at that time.

In addition, a large arched building with a mosaic floor (preserved to a height of 3 metres) from the Byzantine period was also uncovered; perhaps it is part of a building complex or street associated with the nearby Church of St Mary (the Nea)