Diakoni på Ebenezer

Leiv Roald Thu frå Bryne har vore utsending for Israelsmisjonen i Tel Aviv og Haifa i fleire år. Nå er han styreleiar for Ebenezer, ein aldersheim for messianske jødar og kristne arabarar i Haifa. Dette er faktisk den einaste aldersheimen i Israel der messianske jødar får leva alderdommen i eit kristent miljø! Leiv Roald erLes meir «Diakoni på Ebenezer»

Mini – Aleksander den store

Ein liten smykkestein med eit flott bilete av Aleksander den store er nyleg funne i utgravingar i Tel Dor på den israelske kysten sør for Haifa. Arutz Sheva skriv: Unprecedented Miniature Carving of Alexander the Great Found Excavations in Tel Dor have turned up a rare and unexpected work of Hellenistic art: a precious stoneLes meir «Mini – Aleksander den store»

Bridgebuilders

Dagens sitat: Det er neppe noen sensasjon om det skulle sprenges en ny bombe i Midtøsten. Derimot er det sterkt å møte unge israelere (noen av dem soldater) og palestinere som har vært tøffe nok og sårbare nok til å lytte til hverandres livshistorier, le og gråte med hverandre, og som snart drar hjem medLes meir «Bridgebuilders»

Ricinusbusken

Notat til dagens tekst: Jona 4,1-11 Då lét Herren Gud ein ricinus-busk veksa opp over Jona og kasta skugge over hovudet hans, så han kunne verta kvitt mismodet sitt. Jona hadde stor glede av ricinus-busken. (v 6) Eg skal ikkje gå inn på heile samanhengen her, bare seia at Jonaboka er eit glimrande eksempel påLes meir «Ricinusbusken»

Synagogefunn i Demre, Tyrkia

Tyrkiske arkeologar har funne eit jødisk «tempel», truleg ein synagoge, i Demre (Myra) i Lykia-regionen. Staden ligg sørvest for Antalya. Dei seier det er første gong det er funne spor av jødisk kultur i dette området av Tyrkia, og er tydelegvis glade for desse funna! (I kristen samanheng er elles denne staden kjent som heimstadLes meir «Synagogefunn i Demre, Tyrkia»

Svart dag i Pakistan

I dag feires «minoritetenes dag» i Pakistan. Den kristne minoriteten i landet markerer i stedet en «svart dag». (Les meir i Vårt Land) Dei kristne i Pakistan har det vanskeleg for tida. Dei er ein liten minoritet som slett ikkje har religionsfridom. Sist veke braut det på ny ut harde forfølgingar. Å bruka den offisielleLes meir «Svart dag i Pakistan»

Kong David sitt palass?

Eg har tidlegare skrive om Eilat Mazar sine arkeologiske utgravingar i Davidsbyen i Jerusalem. Ho hevdar blant anna at ho har funne kong Davids palass! Nå er den foreløpige rapporten om dette funnet gjeve ut som bok. (Oppdatering 25.10.2009: For eit par veker sidan var eg i Davidsbyen. Då kjøpte eg rapporten og tok blLes meir «Kong David sitt palass?»

Utgravingar på Ramat Rachel

Arutz-7 skriv i dag om interessante arkeologiske funn som er gjort på Ramat Rachel mellom Jerusalem og Betlehem. Ramat Rachel er ein kibbutz som eg har vore innom fleire gonger, blant anna fordi dei driv ein god og effektiv spisestad. Eg har registrert at det i fleire år har vore arkeologiske utgravingar inne på områdetLes meir «Utgravingar på Ramat Rachel»

Et meisterverk om Mennesket

Bare et menneske, og likevel et menneske! Støv, og likevel en som Gud har gitt den største ære! (Sigmund Mowinckel) Salme 8 er ein av dei flottaste salmane i Det gamle testamentet si salmebok. Denne vakre teksten får fram det kontrastfylte i at me menneske har ein uendeleg verdi og ei stor gudgjeven oppgåve, samtidigLes meir «Et meisterverk om Mennesket»

Tempelmodell i Jerusalem

Det er nyleg laga ein stor modell av «Det andre templet» i Jerusalem, det vil i denne samanhengen seia kong Herodes sitt tempel som stod i Jerusalem på Jesu tid. Modellen er plassert på taket av ein yeshiva (jødisk «bibelskule») i Gamlebyen, nær tempelhøgda og med god utsikt til denne staden der templet stod framLes meir «Tempelmodell i Jerusalem»

Arkeologisk falskneri

Det er mange som er opptatt av arkeologiske funn som kan knytast til Bibelen. Derfor er det også marknad for falskneri på dette området. Professor Magnar Kartveit, Misjonshøgskolen, skriv i dag (08.08.2009) om problemet i kommentaren Sann, sannare, sannast? i Stavanger Aftenblad (papirutgåva). Han nyttar den kjende saka om steinkista med inskripsjonen «Jakob, son avLes meir «Arkeologisk falskneri»

Utgravingar på Sionshøgda

Det er nyleg funne eit steinkar med ca 2000 år gamal arameisk eller hebraisk skrift i Jerusalem. Funnet blei gjort i dei arkeologiske utgravingane på Sionshøgda like utanfor Gamlebyen, der arbeidet denne sesongen nå er avslutta. Arkeologane opplever funnet som svært interessant, men teksten som kryptisk, og dei har naturleg nok bede om hjelp fråLes meir «Utgravingar på Sionshøgda»