Himmelsk fest på fjellet

Notat til søndagens tekst: Jes 25,6-9 Profetteksten frå Jesaia inneheld både ein misjonsdimensjon og ein håpsdimensjon. Teksten skildrar ein himmelsk fest for alle folk. Profeten seier at festen skal vera på «dette fjellet», underforstått: på Sion, tempelfjellet i Jerusalem (jfr Jes 24,23). Til denne festen er alle folkeslag invitert. Her blir døden, «den siste fiende»,Les meir «Himmelsk fest på fjellet»

Maresha og Bet-Guvrin

Grottene i Maresha og Bet-Guvrin er nå med på UNESCO-lista over verdsarven Maresha / Bet-Guvrin er ein historisk stad med imponerande grotter og interessant historie. Desse historiske byane ligg i låglandet sørvest for Jerusalem. I dag har UNESCO avslutta møtet som har utvida lista over verdsarven, og Maresha og Bet-Guvrin er blant dei 26 nyeLes meir «Maresha og Bet-Guvrin»