Språk-muséet i Figeac

Notat frå vandring på Chemin de Compostelle 2013, del 5 Overnattingsstaden var normalt det me først oppsøkte, når me kom til målet for dagsetappane på pilegrimsvandringa. I Figeac var dette annleis. Eg hadde lese om Musée Champollion, og hadde eit sterkt ønske om å få med meg dette før stengetid. Eg fekk meg ein seinLes meir «Språk-muséet i Figeac»

Alfabetsalmar i Bibel 2011

I den nye bibelomsetjinga finn me nokre poetiske tekstar der det er markert at teksten eigentleg følgjer det hebraiske alfabetet. Eg syns det er flott at dette nå er gjort synleg i Bibel 2011. På den måten kan alle bibellesarar få eit lite innblikk i éi av formene i hebraisk poesi. Dette dreier seg om såkallaLes meir «Alfabetsalmar i Bibel 2011»

Funn av sabbats-grensestein

Denne veka blei det gjort eit interessant funn i Galilea av ein stein med ein gamal inskripsjon av det hebraiske ordet SHABBAT. Steinen skal vera ein grensestein som i romersk eller bysantinsk tid har markert kor langt ein kunne reisa på sabbaten. Det er visstnok første gong ein finn ein slik stein med hebraisk innskrift.Les meir «Funn av sabbats-grensestein»

Tekhelet, fargestoff frå GT

Fargestoffet tekhelet (תכלת) som er omtalt fleire stadar i GT, skal nyleg vera oppdaga i ein tekstil frå Masada. The New York Times skriv om funnet: Rediscovered, Ancient Color Is Reclaiming Israeli Interest One of the mysteries that scholars have puzzled over for centuries is the exact shade of blue represented by “tekhelet,” which the BibleLes meir «Tekhelet, fargestoff frå GT»

Hebraisk språk på frimerke

Det moderne hebraiske språket ivrit har lange røter tilbake til bibelsk hebraisk. Nå har staten Israel gjeve ut eit frimerke som feirar dette språket og peiker på denne språkhistoria. Kunstnaren David Ben-Hador har framstilt språket som ein plante med djupe røter. The Academy of the Hebrew Language skriv: The Israeli Philatelic Society and the AcademyLes meir «Hebraisk språk på frimerke»

Om å læra moderne hebraisk

I Israel blir det hevda at det dei siste åra har kome fleire og fleire katolske teologistudentar til landet for å læra moderne hebraisk. Frå eit jødisk synspunkt ser ein nok på dette litt blanda følelser, kanskje med ei blanding av uro og interesse? Caspari Center Media Review gjengir denne veka innhaldet i eit oppslagLes meir «Om å læra moderne hebraisk»

Bibelsk musikkarkeologi

Musikkarkeologi var eit ukjent ord for meg inntil eg las Vårt Land i går (papirutgåva 13.08.2010). Der blei musikkarkeologen Gjermund Kolltveit intervjua om bibelske musikkinstrument: Det er gjort ein del rekonstruksjonar av instrumenta som er nemnt i Bibelen, seier Gjermund Kolltveit, stipendiat og musikkarkeolog ved Universitetet i Oslo. – Davids harpe er verkeleg eit symbolskLes meir «Bibelsk musikkarkeologi»

Teksten frå Khirbet Qeiyafa

Den gamle hebraiske teksten som blei funnen på eit potteskår i 2008, vekte interesse langt utanfor fagmiljøa. Til og med NTB hadde ei melding om saka. Potteskåret (ca 15 x 16,5 cm) med fem tekstlinjer blei datert til ca 1000-975 f Kr, altså kong Davids tid. Dette gjer inskripsjonen til den eldste hebraiske tekst somLes meir «Teksten frå Khirbet Qeiyafa»

Bryllaupet i Kana

Notat til dagens tekst: Joh 2,1-11 Forteljinga om at Jesus gjorde vatn til vin, er på mange vis ein underleg bibeltekst. Det er mange som har strevd med tanken på at Jesus gjorde dette underet. Kva var meininga? La meg med ein gong slå fast at hovudpoenget, eller i alle høve eit viktig poeng, kjemLes meir «Bryllaupet i Kana»