Altartavla i Time kyrkje

Krucifikset er et merkelig og skjønt arbeide – i særdeleshed benene og de vidunderlig behandlede føtter – de hører til de mest plastiske detaljer vi har av den slags. Slik skreiv Dominico Erdmann, representant for Riksantikvaren, som restaurerte altartavla i Time kyrkje i 1921. Denne altartavla er eigentleg sett saman av fleire delar eldre kyrkjekunstLes meir «Altartavla i Time kyrkje»

Skriftfunn: Betlehem

Det er gjort eit arkeologisk funn av ein gjenstand frå ca 600-700 f. Kr. med skrift som inneheld namnet Betlehem. Det dreier seg om eit segl av leire som er funne i Jerusalem. Dette er den eldste arkeologiske dokumentasjonen som er kjent av byen Betlehem. Betlehem er mest berømt som Jesu fødestad, men byen spelarLes meir «Skriftfunn: Betlehem»

Meir enn ein engleflokk!

Eg ønskjer lesarane av bloggen god pinse, og helsar med originalversjonen av salmen Apostlene satt i Jerusalem. Dette  er Grundtvig si gjendikting av forteljinga om då Den heilage ande kom på pinsedagen. Det som ikkje kjem fram i den norske salmeutgåva, er Grundtvig sitt spenstige grep der han i forkant av pinseunderet lar det veraLes meir «Meir enn ein engleflokk!»

Lukas om himmelfarten

Det er først og fremst forfattaren av Evangeliet etter Lukas og Apostelgjerningane som skriv om Jesu himmelfart. Larry Hurtado refererer i dag på Kristi Himmelfartsdag på bloggen sin til eit større arbeid om himmelfarten: Jesus’ “Ascension” (…) For seriously interested people, I’ll recommend a fine study by Arie Zwiep: The Ascension of the Messiah inLes meir «Lukas om himmelfarten»

Garborg: Gud signe Noregs land

Norsk Fedralandssong Teksten er skriven av Arne Garborg til 17. mai 1878. Han var då 27 år gamal, og salmen markerer hans lyriske gjennombrot. Den er også blant dei første tekstane hans på nynorsk, etter at han i 1877 hadde starta bladet Fedraheimen og skrive Den ny-norske Sprog- og Nationalitetsbevægelse. Bildet viser salmen i Norsk salmebok,Les meir «Garborg: Gud signe Noregs land»

Sidkias grotte

Oppdatering: Eg har i 2019 skrive eit meir oppdatert notat om denne grotta etter sjølv å ha besøkt den. Sjå: Salomos steinbrot eller Sidkias grotte? Sidkias grotte er eit stort og gamalt steinbrot som går langt inn under Gamlebyen i Jerusalem. Inngangen ligg på utsida av bymuren, nær Damaskus-porten. Foto: Wikipedia. Ved å lesa artikkelen FindingLes meir «Sidkias grotte»

Kultfunn frå kong Davids tid

Det er gjort viktige arkeologiske funn av kultiske gjenstandar frå kong Davids tid i utgravingane i Khirbet Qeiyafa. Dette kom fram under ein presentasjon i Jerusalem i går. Khirbet Qeiyafa ligg i Ela-dalen ca 30 km sørvest for Jerusalem, eit område som er omtalt i forteljinga om David og Goliat i 1. Sam 17,2-3. Tidlegare bibelomsetjingarLes meir «Kultfunn frå kong Davids tid»

Evangeliet etter Matteus?

Kven har eigentleg skrive dei ulike delane av Bibelen? Det er eit stadig tilbakevendande spørsmål i forskinga. Matteusevangeliet har ingen opplysningar om kven som er forfattar av skriftet. Ein gamal kyrkjeleg tradisjon seier at evangeliet er skrive av tollaren Matteus i Kapernaum (Matt 9,9). Derfor har skriftet frå gamalt av hatt namnet Evangeliet etter Matteus.Les meir «Evangeliet etter Matteus?»