Paulus om mot og styrke til …

Mot og styrke er eigenskapar me menneske kan trenga i ulike situasjonar. Ikkje minst når me opplever noko vanskeleg. Me er inne i eit Paulusår, og eg markerer det her på bloggen med eit kjent sitat kvar månad, eitt frå kvart av dei tretten Paulusbreva i NT. Februarsitatet er frå 2. Tessalonikarbrev. Eg gjer denneLes meir «Paulus om mot og styrke til …»

Fastetid 2009

Fastetida begynner i dag på askeonsdag (25.02.2009) og varer i 40 dagar fram til påske. Fastetida utfordrar meg til å forsaka noko eg normalt prioriterer. Gjer eg det, kan eg leggja større vekt på verdiar som å søkja Jesus Kristus, byggja fellesskap, leva enklare og fremma rettferd. Eg er usikker på kor mykje denne utfordringaLes meir «Fastetid 2009»

Apostelen Mattias

Notat til dagens tekst: Apgj 1,15-26 I første kapittel av Apostelgjerningane står historia om då Mattias blei valt til apostel som erstatning for Judas Iskariot. I dag (24. februar) er det Mattismesse etter gamal kalender og namnedag for dei som heiter Mattias og Mathias. Dette veit me ut frå bibelteksten om apostelen Mattias: Han varLes meir «Apostelen Mattias»

Klagemuren / Vestmuren

Oppdatering: Sjå også det nyare notatet Vestmuren. Jerusalems 10 på topp #3. I programmet for Israelsturen som Inger og eg skal vera reiseleiarar for i oktober (2009), står det slik om ein av dagane: Me begynner dagen ved den berømte Klagemuren / Vestmuren, som i dag er den mest heilage staden for jødane i Jerusalem.Les meir «Klagemuren / Vestmuren»

Gennesaretsjøen +4 cm

Denne helga har vatnet i Gennesaretsjøen stige 4 cm på grunn av mykje regn. Dette er ein svært god nyhet i Israel, der vassmengda i den store innsjøen, som israelarane kallar Kinneret, blir følgt nøye. Nivået ligg ved siste måling på 214,19 meter under havet. Dette er ikkje langt frå det som blir rekna somLes meir «Gennesaretsjøen +4 cm»

Gjestebloggar: Paulus

Om eg talar med mennesketunger og engletunger, men ikkje har kjærleik, då er eg ein ljomande malm eller ei klingande bjølle. Om eg har profetisk gåve og kjenner alle løyndomar og eig all kunnskap, og om eg har all tru så eg kan flytta fjell, men ikkje har kjærleik, då er eg ingen ting. OmLes meir «Gjestebloggar: Paulus»

«Livsstil-nazien Paulus»

I dag (19.02.2009) er eg sjokka av Aftenbladet si filmmelding Fantastisk Penn mot Paulus. Ikkje fordi meldaren rosar filmen Milk (som eg ikkje har sett) og gir den terningkast fem. Heller ikkje fordi han tydelegvis mislikar apostelen Paulus, som har skrive store delar av NT. Men fordi han omtalar Paulus som «livsstil-nazi». Dette er eiLes meir ««Livsstil-nazien Paulus»»

Forsoningsarbeid

En ting er å sitte i Norge og kreve forsoning mellom uenige parter i Midtøsten, en annen å lytte til mennesker som har opplevd og stadig opplever krenkelser som en del av hverdagen, og høre dem snakke om forsoning og tilgivelse og ikke minst vise det i praksis. Besøket ble et sterkt vitnesbyrd om ordLes meir «Forsoningsarbeid»

Studentar med entusiasme

Seks amerikanske studentar som har vore med på viktige arkeologiske utgravingar i Jerusalem, fortel i Edmond Outlook om kva dei har opplevd. Eg går ikkje god for alle vurderingane deira og veit ingenting om magasinet som dei uttalar seg til, men merkar meg entusiasmen og iveren som dei fortel med: Working with Dr. Eilat Mazar,Les meir «Studentar med entusiasme»

Septuaginta-dagen

Septuaginta (blir forkorta LXX) er den greske omsetjinga av GT frå dei siste hundreåra før Kristus. Denne bibelutgåva er viktig og interessant av mange grunnar, men eg må innrømma at mitt eksemplar likevel står relativt ubrukt i bokhylla. Og nå har til og med Den internasjonale Septuaginta-dagen (8. februar) passert utan noko vidare oppstuss herLes meir «Septuaginta-dagen»

Norges Kristne Råd i Israel

Februar 2009: Styret i Norges Kristne Råd har vore på studietur til Israel og dei palestinske områda. Det ligg litt stoff frå turen på nettsida til det breidt samansette økumeniske organet. Etter første dag på turen blei det lagt ut nokre inntrykk frå Galilea: ”I Galilea har vi revet ned murene mellom kirkene og bruktLes meir «Norges Kristne Råd i Israel»

Bibeldagen

Bibeldagen blir i dag (søndag 8. februar) markert i kyrkjer og ulike kristne forsamlingar over heile landet. Fokus i år er støtte til arbeidet med å spreia Bibelen i Russland. I 2009 markeres 20-årsdagen for Berlin-murens fall. Det ble innledning på store endringer i Øst, som medførte sammenbrudd for både Sovjetunionen og de regjerende kommunistpartier.Les meir «Bibeldagen»

Klosteret i Thiva

The Sacred Monastery of the Exaltation of The Holy Cross Eg har gjennom fleire år hatt kontakt med det gresk-ortodokse klosteret i Thiva i Hellas. Klosteret Opplyftinga av Det Heilage Korset høyrer til i eit fellesskap av kloster som me kan kan kalla ein klosterfamilie. Den norske nonna Syster Thavoria, som er utgangspunkt for kontaktenLes meir «Klosteret i Thiva»