Jesus stiller stormen

Notat til søndagens tekst: Matteus 8,23-27 Sjølv om Gennesaretsjøen ikkje er så stor, kan det raskt koma kraftig vind der. Eg har sjølv opplevd dette naturfenomenet utpå sjøen. Matteus kjenner Markus si historie (Markus 4,35-41), men gjer den kortare og fokuserer på etterfølginga (v 23), sjå samanhengen han har plassert forteljinga i (v 18-22). TekstenLes meir «Jesus stiller stormen»

Tunnel nær tempelhøgda

Arkeologar har grave ut ein gamal dreneringstunnel som bind saman Davidsbyen i Jerusalem med området ved tempelhøgda. Tunnelen er frå tida før år 70 e. Kr. Haaretz skriv: Digging completed on tunnel under Old City walls in East Jerusalem (…) The tunnel, which was uncovered during excavations conducted over the past few months, was formerlyLes meir «Tunnel nær tempelhøgda»

Lite fisk i Gennesaretsjøen

Det er lite fisk i Gennesaretsjøen (Lake Kinneret) for tida. I 1999 blei det fanga 2.144 tonn fisk. I 2009 blei det bare fanga 157 tonn. Biletet viser fiskarar i arbeid i 2006. Jerusalem Post skriv nå: «Kinneret could become a fish-free lake». I følgje avisa er grunnen at det har kome rekordlite regn. Årsaksforholda erLes meir «Lite fisk i Gennesaretsjøen»

Mosaikken frå Lod

I 1996 blei det funne nokre flotte romerske mosaikkbilete i Lod nær Tel Aviv. I desse dagar skal noko av dette visast fram på utstillingar i USA, og kritikaren James Gardner skriv i den samanheng om mosaikken frå Lod i The Wall Street Journal. Lod er kjent frå bibelsk tid. I Apg 9,32-35 blir detLes meir «Mosaikken frå Lod»

Vatn og vin; bryllaupet i Kana

Notat til søndagens tekst: Joh 2,1-11 Historia om at Jesus gjorde vatn til vin, er ei forteljing som skil seg ut i NT. Dette var i følgje Johannesevangeliet det første teiknet han gjorde og han «openberra sin herlegdom» gjennom dette. Forteljinga er preiketekst i kyrkjene denne helga. Oppdatering 2012: Omsider har eg vore i Kana! LesLes meir «Vatn og vin; bryllaupet i Kana»

Rubljov: Treeininga

Ikonet Den heilage treeininga frå ca 1410 fascinerer også i vår tid. Det er 650 år sidan kunstnaren Andrej Rubljov blei født. Jubileet har ført til fornya fokus på kunsten hans. Eg les for tida ei ny, norsk bok om dette ikonet. Morgenbladet skriv denne veka (papirutgåva 7.-13. januar 2011) om Rubljov: Ikonmaleren som samletLes meir «Rubljov: Treeininga»

Luthersk Kirketidende

Frå i dag (11.01.2011) har Luthersk Kirketidende fått eigne nettsider. Bladet presenterer seg slik: Velkommen til Luthersk Kirketidende Luthersk Kirketidende er Norges eldste og største fagblad for prester og teologer i Den norske Kirke. (…) På nettsidene kan du lese bladets lederartikler. Andre artikler, debattinnlegg, tekstgjennomgåelser, stillingsutlysninger m.m. får du som abonnent på papirutgaven. Sjå ogsåLes meir «Luthersk Kirketidende»

The American Colony II

… the history of the American Colony, a non-denominational utopian Christian community founded by a small group of American expatriates in Ottoman Palestine in 1881. Les tidlegare notat om The American Colony her, blant anna om at stiftaren Anna Spafford faktisk var født i Stavanger, at denne historia er utgangspunkt for Selma Lagerlöfs roman JerusalemLes meir «The American Colony II»

Jesu dåp i Jordanelva

Notat til søndagens tekst: Matt 3,13-17 / Mark 1,3-11 Jesus blei døypt i Jordanelva av Døyparen Johannes. Men kvar skjedde det? Det er i det minste tre ulike stadar som blir rekna som Jesu dåpsstad. Eg har tidlegare skrive om Betania på andre sida av Jordan (i Jordan). Eg har ikkje nemnt Yardenit (biletet), etterLes meir «Jesu dåp i Jordanelva»

Netzer om Herodes» grav

Herodes den store døydde i år 4 f. Kr. og blei gravlagt på Herodion. Grava blei først funnen i 2007 (her). Arkeologen bak dette funnet, Ehud Netzer, døydde dessverre etter ei fallulukke på Herodion i oktober 2010 (her). Nå har eit nytt nummer av Biblical Archaeology Review (januar/februar 2011) kome bl a med ein artikkelLes meir «Netzer om Herodes» grav»

Kultursenter i Gamlebyen

Old City Ottoman barracks reinvented as cultural center – Haaretz Daily Newspaper | Israel News. (…) Over the past 40 years, the Ottoman-built mid-19th-century Kishle compound in the Old City of Jerusalem has been closed to visitors. The impressive 450-meter arched structure, which includes a former prison, contains artifacts from nearly every period in Jerusalem’sLes meir «Kultursenter i Gamlebyen»

Samaritanane i dag

Ordet samaritan er relativt godt kjent. Men det er ikkje mange som kjenner denne folkegruppa i dag. Derfor er det bra at BBC skriv om dei. Det er visstnok ikkje meir enn ca 700 samaritanar igjen i vår tid. Først litt om samaritanane i NT. Bakgrunnen var blant anna at samaritanane hadde si eiga gudsdyrking medLes meir «Samaritanane i dag»

Koptisk frykt etter nyttår

– og ei oppfordring til forbøn for den koptiske kyrkja Den kristne minoriteten i Egypt lever i frykt. Terroren nyttårsaftan har gjort situasjonen deira enda verre. Den koptiske kyrkja feirar jul 6. januar, og dei kristne er nå svært usikre på korleis feiringa vil bli. Biskop Thomas, som eg fleire gonger tidlegare har nemnt herLes meir «Koptisk frykt etter nyttår»