Turen til Egypt

Eg har i dag (21.01.2008) sett gjennom bileta mine frå studieturen til Egypt. Eg sit igjen med mange gode minne og nokre gode bilete. Eg vil nå prøva å gje ei oversikt over noko av det eg har opplevd. Programmet dei første dagane var knytt til det gamle Egypt. Og her kjem verkeleg ordet gamalLes meir «Turen til Egypt»