Om Septuaginta

Dei første kristne brukte Septuaginta, den greske omsetjinga av GT, som si heilage skrift. Her gjev ein forskar med jødisk bakgrunn ei vurdering av Septuaginta si tyding i oldkyrkja: «The translation of the Hebrew Bible into Greek between the 3rd and 1st centuries BCE is said to be one of the most lasting achievements of the Jewish civilizationLes meir «Om Septuaginta»

Religion kan skapa fred

Filmen Om guder og mennesker verkar interessant. Her er eit par utdrag frå artikkelen Munker skaper ettertanke i Frankrike i DagenMagazinet: Dominikanerbror og samfunnsdebattant Arnfinn Haram, blir nevnt i rulleteksten av filmen. Det skyldes at han var konsulent for den norske oversettelsen. Det var viktig for filmskaperne at det teologiske og språklige ble riktig gjengitt. Haram synesLes meir «Religion kan skapa fred»

Dei uskuldige barna sin dag

Den kyrkjelege tradisjonen markerer 28. desember som Dei uskuldige barna sin dag, til minne om at Herodes den store skal ha drepe mange barn i Betlehem i eit forsøk på å rydda Jesus av vegen. Vårt ord ramaskrik kjem frå denne forteljinga (her). Josef og Maria var i følgje historia i Matteusevangeliet (2,13-18) blitt varslaLes meir «Dei uskuldige barna sin dag»

Caesarea i storm

Caesarea blei kraftig ramma av storm tidlegare i månaden (her). Nå er redselen at ein ny storm vil øydeleggja enda meir av byen som i nytestamentleg tid var hovudstad for det romerske styret i Judea. Caesarea blei kraftig utbygd av Herodes den store. Eg har tidlegare i dag (her) vist til ein artikkel av Geza VermesLes meir «Caesarea i storm»

Herodes, den store?

Er det rett å kalla Herodes for den store? Skulle han heller vore kalla Herodes den grufulle? Geza Vermes har skrive ein lengre biografisk artikkel om Herodes i Standpoint Magazine januar/februar 2011. Han skriv om blant anna om politikk, familiefeidar og byggjeprosjekt som blir knytt til Herodes. (Oppdatering: Merk at eg til slutt her iLes meir «Herodes, den store?»

Husrom i Betlehem

Kor har det blitt av herberget i juleevangeliet? Luk 2.7 er nå omsett slik: …. og ho fekk son sin, den førstefødde; ho sveipte han og la han i ei krubbe, for dei fann ikkje husrom nokon stad. Eg har tidlegare nemnt her på bloggen at evangelisten Lukas eigentleg ikkje skreiv om noko herberge i Betlehem:Les meir «Husrom i Betlehem»

Caspari Center skal flytta

Caspari Center skal i januar 2011 flytta til nye og betre lokale, framleis sentralt i Jerusalem. Eg reknar med å vera innom senteret eit par gonger det neste året, og det ser eg fram til! Caspari Center har vakse ut av lokala sine og har lenge ønskt seg meir plass. Dei har nå fått leigaLes meir «Caspari Center skal flytta»

Storm truar Caesarea

ABC Nyheter har i går (13.12.2010) eit oppslag om at ein kraftig storm i Middelhavet har gjort store øydeleggingar i restane av den romerske hamna i Caesarea på kysten av Israel. Det er AFP som har kome med nyheita: Storm truer antikk by En stor storm i Middelhavet har ødelagt dikene som beskytter den romerskeLes meir «Storm truar Caesarea»

Verdifulle funn på avvegar

Til vanleg tenkjer eg at gjenstandar som blir funne av arkeologar, er i trygge hender. Eg veit sjølvsagt om at det finst kriminalitet også på dette området. Men nå har eg kome over ei historie som viser at verdifulle funn også kan koma på avvegar på grunn av tilfeldig lagring. På 1970-talet blei det utførtLes meir «Verdifulle funn på avvegar»

Kulturarven frå Nasaret

Nasaret er ein viktig by i den kristne tradisjonen vår. Det var her inkarnasjonen skjedde. Det var her Jesus vaks opp. Slik sett finn me nokre viktige røter for kulturen vår i denne byen i Galilea nord i Israel. Bildet viser den store Bodskapskyrkja i Nasaret. Catholic.net har eit referat frå kollokviet Nazareth: Archeology, History,Les meir «Kulturarven frå Nasaret»

Pilegrim i Jorsalaborg III

Eg er i gang med ein serie bloggnotat om den norrøne abbeden Nikolas som reiste som pilegrim til Jerusalem på 1150-talet (sjå del I og del II). Her kjem eit nytt notat i serien. Nikolas kom til Jerusalem midt i korsfarartida. Byen var styrt av korsfararane i 88 år, i perioden 1099-1187. Korsfararane er først og fremstLes meir «Pilegrim i Jorsalaborg III»

Synagogefunnet i Magdala

Oppdatering: Eg besøkte denne synagogen for første gong i februar 2015, og skreiv etterpå dette notatet her på bloggen: Synagogen i Magdala. Det følgjande er skrive i desember 2010: I fjor blei det gjort interessante arkeologiske funn i Magdala ved Gennesaretsjøen. Det blei funne restar av ein bygning som truleg er ein synagoge frå 1. hundreår.Les meir «Synagogefunnet i Magdala»