Finkelstein om Davidsbyen

Den anerkjente – og kontroverielle – israelske arkeologen Israel Finkelstein har skrive ein artikkel om Davidsbyen i Jerusalem. Artikkelen i The Jewish Daily Forward er vel verdt å lesa: In the Eye of Jerusalem’s Archaeological Storm The City of David, Beyond the Politics and Propaganda Archaeological activity in Jerusalem has been sucked into a whirlwindLes meir «Finkelstein om Davidsbyen»

Under Jerusalem

Det blir arbeidd mykje med å grava ut ulike gamle tunnelar under Gamlebyen og Davidsbyen i Jerusalem. Avisa Haaretz publiserte i går ein stor artikkel om ulike sider ved dette arkeologiske arbeidet. Artikkelen inneheld mykje og interessant informasjon om dei ulike prosjekta. Dei politiske sidene ved arkeologien i Jerusalem får også rimeleg stor plass. Artikkelen erLes meir «Under Jerusalem»

Det Paulus hadde motteke

God påske!  Kort tid etter oppstoda blei det formulert eit fast formular eller ei forteljing om det sentrale i påskebodskapen og om kven den oppstadne Jesus hadde vist seg for. Dette overtok Paulus og gjorde til sitt, og han lærte det vidare til dei nystarta kyrkjelydane rundt omkring i Romarriket: Paulus skriv: For først og fremstLes meir «Det Paulus hadde motteke»

Moxnes om pavens Jesusbok

Professor Halvor Moxnes har skrive om pave Benedikt si Jesusbok bd 2 i Vårt Land. Pavens personlige Jesus-forhold De som har oppfattet Joseph Ratzinger som kirkepolitiker og som en streng håndhever av rettroenhet, kan bli overrasket over pavens personlige Jesus-forhold. Pave Benedikts nye Jesus-bok frikjenner jødene for skyld i Jesu død. Det var den oppsiktsvekkendeLes meir «Moxnes om pavens Jesusbok»

Getsemane og Oljeberget

Getsemane er eit kjent stadnamn frå Bibelen, knytt til Jesu lidingshistorie. Biletet viser Oljeberget som ligg aust for Gamlebyen i Jerusalem. Getsemane er namnet på området ved foten av denne høgda. Biletet er tatt frå den muslimske gravplassen som ligg langs austsida av tempelplassen. Du kan derfor sjå muslimske graver i forgrunnen. Eg vel å taLes meir «Getsemane og Oljeberget»

Surdeig

Bruk av surdeig var den vanligste måten å bake brød på på Jesu tid. Gjæringen måtte frembringes organisk, forteller Kvanvig. Sitatet er henta frå eit oppslag i Vårt Land (papirutgåva 20.04.2011), der avisa presenterer den svenske Martin Johansson som er aktuell her i Norge med bakarboka Enklare brød (Samlaget 2011). Artikkelen begynner slik: Noe iLes meir «Surdeig»

250.000 til Israel i påsken

Det er stor turisttrafikk til Israel for tida. Jerusalem Post skreiv i går at det er venta 250.000 turistar til landet nå i påsken, som er éin av høgsesongane i denne samanhengen. Avisa omtalar dette, ikkje overraskande, som faith tourism industry. Det dreier seg både om jødiske og kristne turistar. Det var forresten stor pilegrimstrafikkLes meir «250.000 til Israel i påsken»

Blybøker frå første hundreår?

Dei siste to vekene har det vore skrive mykje på nettet om eit mogleg funn av gamal kristen litteratur i Jordan. Det skal dreia seg om ca 70 små bøker (kodeksar) av bly og det blir påstått at dei kan vera frå det første hundreåret. I så fall er det eit funn som gjerne kanLes meir «Blybøker frå første hundreår?»

Arkeologi i Israel 3/2011

The Bible and Interpretation har nyleg presentert ei oppdatering over aktuelle saker knytt til arkeologi i Israel (og dei palestinske områda): Archaeology in Israel Update– March 2011. Her kjem det f eks fram at den palestinske leiinga gjer eit forsøk på å få Fødselskyrkja inn på UNESCO si liste over verdsarven. Håper dei vil lukkast!Les meir «Arkeologi i Israel 3/2011»

Biblical Studies Carnival LXI

Eit nytt Carnival er på plass. Biblical Studies Carnival LXI – March Madness Edition er nyleg publisert på bloggen Dr. Platypus. Dette er ei oversikt over kva som er skrive på ulike bibliobloggar den siste månaden, i stor grad sett med amerikanske auge. Welcome, sports fans, to the March 2011 edition of the Biblical Studies Carnival.Les meir «Biblical Studies Carnival LXI»

Caspari Center 03/2011

Caspari Center i Jerusalem har nyleg lagt ut den norske utgåva av nyheitsbrevet for mars 2011 på nettet. (In English) Her er deira eigen presentasjon av brevet, i mailen som eg fekk for eit par dagar sidan: Kjære venn av Caspari, Shalom. Vårt nyhetsbrev for mars er nå klart til dere! Den store flytteprosess til våreLes meir «Caspari Center 03/2011»