Å bli tatt inn i Guds folk

Notat til søndagens tekst: Matt 8,5-13 Bibelteksten fortel om Jesu møte med ein «heidning» (i Bibelen betyr det ein som ikkje er jøde) som har ei enkel og tillitsfull tru. Jesus gir den utanlandske offiseren i Kapernaum denne attesten: Ikkje hos nokon i Israel har eg funne slik ei tru. Eg vil her ta medLes meir «Å bli tatt inn i Guds folk»

Haaretz om Jesus trail

Den israelske avisa Haaretz skriv i dag om Jesus trail og om Maoz Inon som eg traff på gjestehuset hans i Nasaret i sommar: The Gospel Tour, off the beaten track. Avisa legg stor vekt på Maoz» sine tankar om independent travel som alternativ til organisert reiseverksemd. Les om mitt besøk hos Maoz her: Nye opplevingar iLes meir «Haaretz om Jesus trail»

Hattins horn

Notat frå Jesus trail IV Sjølv om Hattins horn ikkje hever seg så høgt over slettelandet, er det ei utruleg flott utsikt over store delar av Galilea frå fjellet. Turløypa Jesus trail går over den vulkanske toppen, og her spanderte Inger og eg på oss ein lang pause då me gjekk der i sommar, sjølvLes meir «Hattins horn»

«Evangeliet» om Jesu kone

Denne veka (september 2012) har me på nytt sett at apokryfe skrifter har ei eiga tiltrekningskraft. For eit par dagar sidan blei det offentleggjort at det finst eit lite fragment av eit koptisk handskrift frå 300-talet der Jesus refererer til «kona mi». Dermed var det blitt skapt ei nyheit som er omtalt i medier verdaLes meir ««Evangeliet» om Jesu kone»

Jerusalems sekulære religion

Eg les Montefiore sin Jerusalemsbiografi for tida. Det er ei stor bok i alle tydingar av ordet. Eg er fascinert og kjem sikkert tilbake til boka seinare. I dag vil eg sitera frå eit par avsnitt som blei sjølvransakande for meg i mi interesse for Jerusalems arkeologi. Eg står sikkert i fare for å oversjå menneskaLes meir «Jerusalems sekulære religion»

Jesu gøymestad i Jordan?

Heldt Jesus og disiplane seg i skjul i ein sidedal på austsida av Jordanelva den siste vinteren før Jesu død og oppstode? Kan i så fall denne skjulestaden lokaliserast? Både Johannes- og Markus-evangeliet seier at Jesus drog til landet på andre sida av Jordan (Mark 10,1 og Joh 10,40). Johannes kallar staden Ainon ved Salim,Les meir «Jesu gøymestad i Jordan?»

Vatn i Jerusalem i GTs tid

Det er nyleg funne store reservoar for vatn frå gamaltestamentleg tid like ved tempelhøgda i Jerusalem. Funna blei presenterte på ein konferanse i byen i går kveld. Vatn er viktig. Jerusalem ligg høgt oppe i fjella i ein region med varmt klima. Sikker tilgang på vatn har alltid vore heilt avgjerande. Det har lenge vore kjentLes meir «Vatn i Jerusalem i GTs tid»