Himmelvandring

Notat til søndagens tekst: Luk 13,22-30

Trygve Berge: Himmelvandring. Måleri 1983
Trygve Berge: Himmelvandring. Måleri 1983

Herre, er det få som blir frelste? Dette spørsmålet var ein gong retta til Jesus. Svaret hans er preiketekst i dag på Bots- og bønnedag. I staden for å svara generelt, taler han eksistensielt til den som spør og seier: Kjemp for å koma inn gjennom den tronge døra! Samtidig seier han at det skal koma folk frå aust, vest, nord og sør og sitja til bords i Guds rike.

Eg oppfattar at han indirekte seier: Det er mange som skal bli frelst, og dei kjem frå alle kulturar og folkeslag. Samtidig: det er mange overraskingar i vente på Herrens dag! «Då skal nokre som er dei siste, bli dei første, og nokre som er dei første, bli dei siste.»

Då faren min blei pensjonist, begynte han å teikna og måla, slik han hadde gjort då han var ung. Han måla mest landskapsmaleri. Men eitt av dei måleria som me i familien har etter han, har han kalt «Himmelvandring».

Her ser me mange menneske på veg mot eit mål. Der framme er døra eller porten til himmelen. Me ser ein engel (eller Jesus?) i lysglansen. Me ser korset som symbolsk er plassert i opninga. Far fortalte meg ein gong at han hadde måla opninga smal sidan han tenkte seg at me trass i trengselen bare kunne koma inn éin om gangen.

For meg var det den gong overraskande at far måla dette motivet. Han (eller mor) har til og med kopla bildet saman med julesongen Nå vandrer fra hver en verdens krok. Denne teksten er limt fast bak på måleriet.

Nå vandrer fra hver en verdens krok
i ånden frem, i ånden frem
et uoverskuelig pilgrimstog
mot Betlehem, mot Betlehem.

Eg tok med fars bilde i preika i Hinna kirke i dag (26.10.2014). Ofte kan eit bilde seia meir enn mange ord.

Online tidsskrift: JJMJS

Frå i dag er Journal of the Jesus Movement in its Jewish Setting fritt tilgjengeleg på nettet. Tidsskriftet skal innehalda faglege artiklar om

Christian Origins, New Testament studies, Early Jewish Studies (including Philo and Josephus), the Dead Sea Scrolls, Apocrypha and Pseudepigrapha, Rabbinic Studies, Patristics, History of Ancient Christianity, Reception History, and Archaeology.

Eg reknar med at det kan bli mykje interessant stoff her dei komande åra!

Slik omtaler utgjevarane tidsskriftet:

Journal of the Jesus Movement in its Jewish Setting: From the First to the Seventh Century (JJMJS) is a peer-reviewed academic open access journal, published electronically (immediate free online availability) in co-operation with Eisenbrauns, with support of McMaster University and Caspari Center. In addition to the open-access format, Eisenbrauns publishes hardcopies of each issue (order here). The journal publishes one (1) issue per year.

The journal aims, uniquely, to advance scholarship on this crucial period in the early history of the Jewish and Christian traditions when they developed into what is today known as two world religions, mutually shaping one another as they did so. JJMJS publishes high-quality research on any topic that directly addresses or has implications for the understanding of the inter-relationship and interaction between the Jesus movement and other forms of Judaism, as well as for the processes that led to the formation of Judaism and Christianity as two related but independent religions.

The primary fields of study are: Christian Origins, New Testament studies, Early Jewish Studies (including Philo and Josephus), the Dead Sea Scrolls, Apocrypha and Pseudepigrapha, Rabbinic Studies, Patristics, History of Ancient Christianity, Reception History, and Archaeology. Methodological diversity and innovation is encouraged.

JJMJS was initiated by Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg and JJMJS’s Managing Editor Knut H. Høyland, and developed in co-operation with the co-editors, who are responsible for the academic standard and general direction of the journal. JJMJS is governed by the editorial committee. JJMJS is an independent and scholarly journal and does not represent any particular theological school or religious organization.

Pont Valentré i Cahors

Notat frå vandring på Chemin de Compostelle 2014, del 2

Oppdatering: Her er eit avsluttande notat etter at me hadde avslutta vandringa i Frankrike:Pilegrimsvegen Via Podiensis i Frankrike.

The finest fortified bridge in Europe. Slik blir Pont Valentré omtalt i guideboka eg brukar på den franske delen av pilegrimsvegen til Santiago. Sjølv har eg ikkje så stort samanlikningsgrunnlag, men eg kan skriva under på at eg syns denne brua er flott!

Brua over Lot-elva er eit historisk monument, og blir i dag sjølvsagt bare brukt som gangbru. Den blei bygd i perioden 1308-1378, men har vore open for bruk frå 1350.

Inger og eg har dei siste par åra vore innom Cahors tre gonger. I fjor ferierte me der eit par dagar etter at me hadde avslutta vandringa. Då fekk me oppleva fyrverkeri frå brua seint om kvelden på den franske nasjonaldagen. Det var ein stilig plass å ha fyrverkeri!

I år var me igjen innom byen på veg til Cajarc, der me skulle starta å gå. Og så, etter tre dagsmarsjar av årets etappe, gjekk me ein tidleg morgon pilegrimsvegen gjennom sentrum av byen (der me nå følte oss rimeleg godt kjent) og vidare over den gamle brua frå mellomalderen.

Eg tar med nokre bilde frå staden.

Pont Valentré, Cahors. Foto: Arne Berge 2014
Pont Valentré, Cahors. Foto: Arne Berge 2014
Utsikt frå Pont Valentré, Cahors. Foto: Arne Berge 2013
Utsikt frå Pont Valentré, Cahors. Foto: Arne Berge 2013
Pont Valentré, Cahors. Foto: Arne Berge 14.07.2013
Pont Valentré, Cahors. Foto: Arne Berge 14.07.2013
Pont Valentré, Cahors. Foto: Arne Berge 14.07.2013
Pont Valentré, Cahors. Foto: Arne Berge 14.07.2013
Pont Valentré, Cahors. Foto: Inger Bakke Berge 2014
Pont Valentré, Cahors. Foto: Inger Bakke Berge 2014

Vidare i retning Santiago

Notat frå vandring på Chemin de Compostelle 2014, del 1

Inger og eg har kome heim frå årets etappe på det store pilegrimsprosjektet vårt. Me fortsatte der me slutta i fjor og gjekk seks dagsetappar vidare på pilegrimsvegen til Santiago de Compostella. Me har nå gått over 400 km av dei ca 1500 km frå Le Puy i Frankrike til Santiago i Spania. Det har vore ein herleg ferie. Me har hatt mange flotte naturopplevingar langs vegar og stigar, har hatt gode pauser, sett mange fine kapell og kyrkjer, og hatt godt fellesskap med medvandrarar som me kom i kontakt med undervegs. Kvar overnattingsstad har sitt preg, – og nokre av dei har utsøkt kvalitet!

Oppdatering: Her er eit avsluttande notat etter at me hadde avslutta vandringa i Frankrike: Pilegrimsvegen Via Podiensis i Frankrike

IMG_5176 IMG_5132 IMG_3208