Ein himmelsk turban

Visste du at turban blir omtalt som eit himmelsk plagg i Bibelen? Eg hadde lese det før, men då eg i dag (27.02.2013) las komande søndags lesetekst frå GT, la eg likevel på nytt merke til dette som ein overraskande detalj.

Det dreier seg om ein tekst frå profeten Sakarja. Han ser i eit syn at øvstepresten Josva står framfor Herrens engel i ei himmelsk rettssak. Satan står ved sida og fører klagemål mot øvstepresten. Men engelen representerer den nådige Gud og tar bort Josva si skuld. Samtidig blir Josva kledd opp i himmelske festplagg, blant anna ein rein turban!

Her er teksten:

Sanneleg, denne mannen er ei vedskie raka ut or elden.»  3 Josva var kledd i skitne klede der han stod framfor engelen.  4 Engelen tok til ords og sa til dei som stod framfor han: «Ta av han dei skitne kleda!» Til Josva sa han: «Sjå, eg tek bort skulda di og kler deg i festklede.»  5 Då sa eg: «Set ein rein turban på hovudet hans!» Dei sette den reine turbanen på hovudet hans og tok på han kleda medan Herrens engel stod der. (Sak 3,2b-5)

Eg tenkjer først og fremst på sikhismen når eg høyrer ordet turban. Men etter oppslag i ulike oppslagsverk har eg fått repetert at dette er eit tradisjonelt orientalsk hovudplagg for menn. Turbanen består av eit tøystykke som blir vikla om hovudet. Ordet kjem i følgje ordboka frå tyrkisk som igjen har det frå persisk. Det er ein språkleg samanheng til ordet tulipan.

Teksten hos profeten Sakarja er elles ikkje den einaste bibelteksten som handlar om turbanar. I Andre Mosebok står det at turbanen var ein del av den prestedrakta som Aron og sønene hans skulle nytta:

Du skal veva ein rutete kjortel av fint lin og laga ein turban av fint lin. Du skal òg laga eit belte i farga vev. (2. Mos 28,39)

Tilbake til teksten frå profeten Sakarja. Den første delen av denne profetboka består av åtte nattsyn som profeten fekk. Det handlar om tida (på 500-talet f. Kr.) då israelsfolket kom tilbake frå fangenskapet i Babylon og skulle byggja opp igjen Jerusalem.

Teksten fortel oss om ein nådig Gud som tilgir skuld. Samtidig viser den oss på ein interessant måte at Bibelen er blitt til i ein heilt annan kultur enn vår. Trua har ikkje oppstått her i Stavanger. Den har djupe røter tilbake til orientalsk kultur der ein himmelsk turban var eit godt bilde på det reine, det frie, det nyskapte livet.

Spaffford-familien er sentral i eit svært spesielt kapittel i Jerusalems historie; utviklinga av The American Colony. Eg har tidlegare skrive om denne historia her og her på bloggen. Leiarskikkelsen Anna Spafford var født i Stavanger. Nå skriv Ferrell’s Travel Blog om familien i ein serie om menneske som er gravlagt på den protestantiske kyrkjegarden på Sionshøgda.

Ferrell's Travel Blog

How the Spaffords came to make Jerusalem their home is an interesting story, but I will leave it for you to read in Bertha Spafford Vester, Our Jerusalem: An American Family in the Holy City 1881–1949. It may be difficult to locate a copy of the book for a reasonable price, but it is available in Kindle format for $8.39. Click here: Our Jerusalem.

The members of the American Colony lived under a series of governments — the Turks, British, Jordanians, and Israelis. Horatio died in 1888 during the Turkish rule. The American Colony had secured a place for burials on the south eastern slope of the traditional Mount Zion overlooking the Hinnom Valley.

Before I can show you the grave marker of Horatio Spafford I should tell you about the desecration of his original grave. Toward the end of the 19th century, when the members of…

View original post 411 fleire ord

Herodes-utstilling 2013

Herodiansk mur, tempelplassen. Foto: Arne Berge 2013
Herodiansk mur, tempelplassen.
Foto: Arne Berge 2013

Israel Museum opnar i dag ei stor utstilling om Herodes den store. Utstillinga er open 13. februar – 5. oktober 2013.

Eg har dessverre ikkje planlagt nokon besøk i Jerusalem i denne perioden, og satsar derfor på at utstillinga blir grundig dokumentert på nettet og i bokform.

Bildet viser herodiansk mur i vestmuren på tempelplassen i Jerusalem, nær det sørvestre hjørnet. Steinane i forgrunnen har lege der sidan dei raste ned då romarane tok staden i år 70.

Her er museets informasjon om utstillinga:

Herod the Great: The King`s Final Journey

We are pleased to announce that the exhibition will be open to the public from
February 13, 2013-October 5, 2013
Location: Bella and Harry Wexner Gallery
Curator: Dudi Mevorach and Silvia Rozenberg

The first exhibition entirely dedicated to Herod the Great, Israel’s greatest builder and one of the most controversial figures in Jewish history. Large reconstructions and new finds from Herod’s palaces in Herodium, Jericho, and other sites are on display. Exhibited to the public for the very first time, these artifacts shed new light on the political, architectural, and aesthetic influence of Herod’s rule (37–4 BCE). Herod’s tomb – discovered at Herodium after a 40-year search by the late Prof. Ehud Netzer of the Hebrew University – holds pride of place. The exhibition is held in memory of Prof. Netzer, who fell to his death in 2010 on the site of his discovery.

Jerusalem Post skriv om utstillinga:

Monumental enough for Herod the Great?
The Israel Museum’s exhibit on the life and legacy of the controversial king opens this week.

World history has anointed few with the epithet “the Great.” He masterminded and engineered the Jerusalem Temple – among the most magnificent temples in the ancient world; the fortress-complex at Masada – the most-visited site in Israel; Caesarea – in its day, the largest all-weather harbor built in the open sea; imposing cities, aqueducts and, finally, Herodium – the most spacious palace known to us in the Greco-Roman world before the common era.

A giant who moved mountains, Herod was respected, feared and despised. Reckoning with Herod is indispensable to interpreting the historical and material landscape of Israel.

Les meir

Oppdatering:

14.02.2013: Sjå bilder frå utstillinga hos Shmuel Browns (via BiblePlaces Blog)

Snømann på Oljeberget

Bilde frå bibelske landskap, veke 7/2013

Oljeberget er ei høgde som ligg like aust for Jerusalem. Sist eg var der (12.01.2013), var det vinter i byen. Det hadde vore nokre dagar med uver og snø. Framleis stod snømannen og heldt stand på den katolske eigedomen Dominus flevit (Herren gret, jfr Luk 19,41-44). Eit uvanleg syn.

Snømann på Oljeberget. Foto: Arne Berge 2013
Snømann på Oljeberget. Foto: Arne Berge 2013

Cardo i Sepphoris

Bilde frå bibelske landskap, veke 6/2013

Sepphoris var hovudstad i Galilea då Jesus vaks opp i Nasaret, som ligg ca 5 km lenger sør. Bildet viser Cardo, den eine av dei to hovudgatene i byen som var bygd etter romersk byplanlegging. Legg merke til dei tydelege hjulspora i vegen!

Utgravingane etter Sepphoris ligg i dag i Zippori National Park. Bildet er tatt ein kald vinterdag for nokre veker sidan (10.01.2013).

Cardo, Sepphoris. Foto: Arne Berge 2013
Cardo, Sepphoris. Foto: Arne Berge 2013

Herodes Antipas bygde opp byen som hovudstad i Galilea frå år 3 f. Kr. Kongen budde her til han flytta til den nye hovudstaden Tiberias ved Gennesaretsjøen i 18 e. Kr.

Eg meiner det er naturleg å tenkja seg at Jesus var her i oppveksten, sjølv om byen ikkje er nemnt i NT. Kanskje var han med faren på bygningsarbeid i byen?

Jerome Murphy O’Connor skriv:

His decision to rebuild i 3 BC probably drew the artisan Joseph and his family to settle in nearby Nazareth (Matt 2:21-3); the project would provide work for many years. (The Holy Land. An Oxford Archaeological Guide. Side 412).

Det er meir usikkert om Jesus var i Sepphoris som vaksen. Kanskje han helst heldt seg borte frå Antipas sine byar (jfr Luk 13,31-33)? Professor Karl Olav Sandnes hadde interessant undervisning om dette då eg var der på studietur tidlegare i år. Han peikte spesielt på to spørsmål som denne byen aktualiserer:

  1. Kor stod Jesus i skjæringspunktet mellom jødisk og hellenistisk kultur?
  2. Koss stilte Jesus seg til rikdom, som det var mykje av i denne byen?

PS: Dersom du går fotturen Jesus trail, er Zippori National Park ein naturleg stad for lunchpause første dag, mellom Nasaret og Kana.

Oppdatering seinare i veke 6/2013:

Staden har denne veka også vore omtalt i ei reiseskildring i den israelske avisa Haaretz:

Tourist tip #157 / Zippori National Park
The ancient ruins of this once great city lives up to its post-Biblical billing, «the ornament of all Galilee».

With ancient hype billing it as “the ornament of all Galilee” (the Jewish historian Josephus), and “perched on a mountain like a bird” – i.e., a bird’s eye view (the Talmud) and “a land flowing with milk and honey for 16 miles around,” (ditto) even in ruin, the city of Zippori has a lot to live up to. And it does.

Les meir