Trappevegen frå Siloadammen

Det er diskusjon om alderen på pilegrimsvegen som er under utgraving under Davidsbyen i Jerusalem. Det har lenge vore sagt at den blei bygd av Herodes den store, som døydde i år 4 f Kr. Nå seier ein forskings-rapport at den er bygd ca år 30, altså under Pilatus. Mens den fremste eksperten på tempelhøgdaLes meir «Trappevegen frå Siloadammen»

Jesus Trail og Jerusalem 2019

Eg var tidlegare i haust på ein elleve dagars tur i Israel og dei palestinske områda. Inger og eg var reiseleiarar for gruppa som deltok på turen Jesus Trail og Jerusalem 2019. Det er ei spesiell oppleving å oppleva eit land og kulturen der til fots. Me ser andre ting enn når me er i bilLes meir «Jesus Trail og Jerusalem 2019»

Mishkan om Jerusalem

Tidsskriftet Mishkan, som gis ut av Caspari Center i Jerusalem, har nyleg kome med eit temanummer om Jerusalem. Eg har foreløpig lese dei to første artiklane og syns dei er interessante. Eg blei spesielt nysgjerrig då eg såg artikkelen om byen på Egerias tid, sidan eg sjølv tidlegare har lese og skrive om pilegrimstekstar fråLes meir «Mishkan om Jerusalem»

Spor av Jerusalem i Skandinavia

Eg fekk Informasjonsmagasinet MF våren 2019 i posten i dag, og sette spesielt pris på artikkelen Ny innsikt om Jerusalem som handlar om prosjektet Tracing the Jerusalem Code. Eg har interessert meg for dette prosjektet etter at eg fekk med meg ein temakveld dei arrangerte i Uranienborg kirke for ei tid sidan. Nå kjenner eg atLes meir «Spor av Jerusalem i Skandinavia»

Brannen i Gravkyrkja 1949

Det var brann i kuppelen i Gravkyrkja i 1949. Brannen blei dokumentert med bilde av ein norsk soldat som var FN-utsending i Jerusalem på denne tida. Sidan har brannen vore lite omtalt, og eg hadde ikkje høyrt om denne historia før Vårt Land denne veka (19.03.2019) hadde ein reportasje om saka og gjengav eit parLes meir «Brannen i Gravkyrkja 1949»

Jesus Trail og Jerusalem, oktober 2019

Tre dagars vandring til fots på Jesus Trail i Galilea, frå Nasaret til Gennesaretsjøen. Fleire dagar med mange ulike opplevingar i Jerusalem. Besøk i Nasaret og Betlehem. Og enda mykje meir, f eks å koma til Qumran der Dødehavsrullane blei funne. Og det at me får med oss Yom Kippur (den store forsoningsdagen, ein viktigLes meir «Jesus Trail og Jerusalem, oktober 2019»

«Jerusalem» skrive i stein

I dag blei eit interessant arkeologisk funn presentert i Jerusalem. Det dreier seg om ein stein frå ca Jesu tid med inskripsjonen «Jerusalem». Steinen blei funnen sist vinter og har sidan vore til grundig fagleg vurdering. Her er utdrag frå pressemeldinga (som også har med bilde av inskripsjonen): Second Temple Period stone inscription noting theLes meir ««Jerusalem» skrive i stein»

På taket av Gamlebyen

Jerusalem, byen med heilage stadar for tre religionar Eg reiser snart til Israel og dei palestinske områda igjen. Denne gong som reiseleiar for familie- og ungdomstur frå Hinna menighet. Det blir nok mange høgdepunkt. Eg er rimeleg sikker på at for eksempel Gamlebyen i Jerusalem vil gjera inntrykk på mange som reiser til byen forLes meir «På taket av Gamlebyen»

Den tyske Mariakyrkja, Jerusalem

Restane etter den tyske Mariakyrkja ligg sentralt i det jødiske kvarteret i Gamlebyen i Jerusalem. Likevel er den så bortgøymt at få legg merke til den. Kva kan ein sjå på staden? Og kva veit me om denne kyrkja frå korsfarartida? Først litt om bygningsrestane slik dei er å finna i dagens jødiske kvarter. NårLes meir «Den tyske Mariakyrkja, Jerusalem»

Tur til Israel og dei palestinske områda, sommaren 2018

Vil du vera med? I sommar skal eg vera reiseleiar for familie- og ungdomstur til Israel og dei palestinske områda. Me har nokre ledige plassar og det er framleis mogleg å melda seg på. Hinna menighet i Stavanger arrangerer turen, men det er nå opna for at folk frå andre kyrkjelydar og stadar kan veraLes meir «Tur til Israel og dei palestinske områda, sommaren 2018»

Staden Jesus blei dømt?

Er det mogleg å finna staden der Jesus blei dømt? Det skjedde i alle høve innanfor murane i Jerusalem, og desse murane gjekk delvis på same stad som bymurane rundt Gamlebyen går i dag. Dei fleste historikarar vil seia at Pilatus truleg oppheldt seg i slottet som Herodes den store hadde bygd, omtrent på stadenLes meir «Staden Jesus blei dømt?»

Bibelhistorier: Getsemane

Getsemane er eit kjent stadnamn i den bibelske geografien, knytt til Jesus og påsken. Bildet viser Oljeberget som ligg aust for Gamlebyen i Jerusalem. Getsemane er namnet på området ved foten av denne høgda. Bibelhistoria om Jesu bønekamp i Getsemane er spesielt knytt til skjærtorsdag: Så kom Jesus med læresveinane til ein stad som heiter Getsemane,Les meir «Bibelhistorier: Getsemane»

VG om Jesu grav

Det er ikkje kvardagskost at VG skriv om arkeologi knytt til Jesus og Det nye testamentet. Men funnet av mørtel frå 300-talet i Jesu grav i Gravkyrkja i Jerusalem er utan tvil så spesielt at det fortener omtale i dei større media, også her i Norge. Eg syns artikkelen gjengir saka på ein god måte.Les meir «VG om Jesu grav»

Spor frå 300-talet i Gravkyrkja

I 2016 blei Jesu grav i Gravkyrkja i Jerusalem vitskapleg undersøkt for første gong. Det blir nå meldt at mørtel funne i gravkammeret, er frå 300-talet. Den kristne tradisjonen har til alle tider lokalisert Jesu grav her, men kyrkja har hatt ei dramatisk historie. Det har derfor også blitt stilt spørjeteikn ved om dette erLes meir «Spor frå 300-talet i Gravkyrkja»

Ritmeyer om det romerske teateret

Leen Ritmeyer, som kjenner tempelhøgda i Jerusalem svært godt, har skrive om funnet av det romerske teateret som blei presentert i går. Artikkelen er som vanleg rikt illustrert med gode teikningar og bilde. Les og sjå på illustrasjonane på bloggen Ritmeyer Archaeological Design: Remains of Roman odeon found in Jerusalem. Ritmeyer skriv her meir presist enn detLes meir «Ritmeyer om det romerske teateret»

Romersk teater nær Vestmuren

Arkeologar har funne eit lite, romersk teater under dei store bogane i Wilson´s Arch (bildet), like ved Vestmuren i Jerusalem. Kanskje er dette den typen teater som blir kalla ein odeon? Funnet blei presentert på ein pressekonferanse i Jerusalem i dag. Her var det presentasjon av funn frå arkeologisk arbeid i tunnelen langs Vestmuren og underLes meir «Romersk teater nær Vestmuren»

Påskeforteljinga i Jerusalem i dag

Filmen The Week that changed the World gir ein god gjennomgang av Jesu siste påske i Jerusalem. Samtidig gir den eit inntrykk av dei aktuelle delane av Jerusalem i dag. Foreløpig er første del (ca 15 min) av Wayne Stiles´film lagt ut på nettet. Resten kjem seinare i påsken. Eg vil følgja med, for detteLes meir «Påskeforteljinga i Jerusalem i dag»

Jesu grav opna etter restaureringa

Kapellet over det som truleg er Jesu grav i Gravkyrkja i Jerusalem, blei i går (22.03.2017) opna igjen etter omfattande restaurering. Det er flott å sjå artiklar med bilde av kapellet, som normalt blir omtalt som The Edicule. Den litle bygningen blei sist bygd opp i 1810, og er altså meir enn 200 år gamal.Les meir «Jesu grav opna etter restaureringa»

Undersøking av Jesu grav 2016

Jesu grav i Gravkyrkja i Jerusalem blir nå grundig undersøkt. Dette skjer i samband med at det er sett i gang heilt nødvendig restaurering av The Edicule, den litle bygningen (eit kapell) som står på staden der Jesu grav truleg låg. Bildet viser inngangen til kapellet. The Edicule blei sist bygd opp i 1810 ogLes meir «Undersøking av Jesu grav 2016»

I Jesu fotspor, mai 2017

Vil du vera med på pilegrimsvandring i Jesu fotspor i Galilea og i Jerusalem? Inger og eg skal vera reiseleiarar på ein tur 20.-27. mai 2017. Du finn turprogram, reisefakta, pris og informasjon om påmelding her: I Jesu fotspor. Pilegrimsvandring i Galilea og Jerusalem. Her er innleiinga frå turbrosjyren: Dette blir ein tur prega avLes meir «I Jesu fotspor, mai 2017»

Restaureringa av Jesu grav har begynt

Eg har tidlegare skrive om den planlagte restaureringa av The Edicule, det vil seia den litle bygningen (eit kapell) som står inne i Gravkyrkja der Jesu grav truleg låg. Nå har det viktige og interessante arbeidet begynt. Den britiske nettavisa The Jewish News Online skriv i dag: Historic renovation begins at Jesus’ Jerusalem tomb TheLes meir «Restaureringa av Jesu grav har begynt»

Restaurering av Jesu grav

Jesu grav skal restaurerast, – eller faktisk: bli bygd opp på nytt! «Grava» som det her er snakk om er ein liten bygning, på engelsk omtalt som The Edicule, over og rundt det som måtte vera igjen av den eigentlege grava. The Edicule blei sist bygd opp i 1810 og er altså 200 år gamal.Les meir «Restaurering av Jesu grav»

Luftskip over Jerusalem

Det tyske luftskipet Graf Zeppelin var i 1931 på tur med luksusturistar over Jerusalem. Turen var ein dagstur med utgangspunkt i Kairo. Tom Powers har ein interessant artikkel om besøket: Through the American Colony Lens: GRAF ZEPPELIN OVER JERUSALEM. Oppdatering 11.04.2016: Det er i dag nøyaktig 85 år sidan luftskipet hang over Gravkyrkja i Jerusalem.Les meir «Luftskip over Jerusalem»

Hiskias dam, Jerusalem

Hiskias dam ligg midt inne i Gamlebyen i Jerusalem. Bildet er frå 1865. Bygningane rundt den nå tørre dammen inneheld i dag små butikkar ut mot gatene og bustadar i etasjane over. Eg er relativt godt kjent i den uoversiktelege (og fascinerande) Gamlebyen, men har aldri vore på denne staden. Hiakias dam er normalt ikkje openLes meir «Hiskias dam, Jerusalem»

Kong Hiskias segl

Hiskia var konge i Jerusalem ca 700 år f. Kr. Denne veka har israelske arkeologar vist fram funnet av det som truleg er hans private segl, funne i utgravingar i det kongelege kvartalet like sør for tempelplassen i Jerusalem. Photo 1: Courtesy of Dr. Eilat Mazar; Photo by Ouria Tadmor. Photo 2: Courtesy of Andrew Shiva.Les meir «Kong Hiskias segl»

Caspari Center 12/2015

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for desember 2015. CC er eit studie- og ressurssenter som blir drive av Den Norske Israelsmisjon i samarbeid med andre aktørar. Fokus er på leiarutvikling, disippeltrening og forsking. CC er også ein viktig brubyggjar mellom den messianske bevegelsen og den verdsvide kyrkja.Les meir «Caspari Center 12/2015»

Barluzzi-kunst i Gravkyrkja

Arkitekten Antonio Barluzzi laga flott mosaikk-kunst i det latinske kapellet på Golgata i Gravkyrkja då han restaurerte dette kapellet på 1930-talet. Motiva er knytt til at Jesus blir festa til korset. Han viser også til gamaltestamentleg bakgrunnsstoff for dette. Utgangspunktet hans er ein liten medaljong med mosaikk bevart frå korsfarartida. Barluzzi er kjent som Det heilageLes meir «Barluzzi-kunst i Gravkyrkja»