Jesu grav opna etter restaureringa

Kapellet over det som truleg er Jesu grav i Gravkyrkja i Jerusalem, blei i går (22.03.2017) opna igjen etter omfattande restaurering. Det er flott å sjå artiklar med bilde av kapellet, som normalt blir omtalt som The Edicule. Den litle bygningen blei sist bygd opp i 1810, og er altså meir enn 200 år gamal.Les meir «Jesu grav opna etter restaureringa»

Ein «ny» Titusbue i Roma

Arkeologar har funne restar etter ein annan og større Titusbue enn den kjente Titusbuen som står på Forum Romanum i Roma. Funnet er gjort ved Circus Maximus. Buen blei bygd som minnesmerke etter sigeren over jødane og øydelegginga av Jerusalem i år 70. Det er Haaretz som skriv om dette i dag: Second Monumental Arch ofLes meir «Ein «ny» Titusbue i Roma»

Jesus på fjellet Hattins horn?

Bilde #8 frå vandringa på Jesus trail Bildet er tatt i bakkane opp på Hattins horn i Galilea. Eg kjenner ikkje historia til desse murane, men eg har forstått at det på 1800-talet var relativt vanleg å seia at Jesus heldt Bergpreika på dette fjellet. Murane var truleg ikkje reist i 1863, då den norskeLes meir «Jesus på fjellet Hattins horn?»

Tyros og Sidon

Geografisk notat til Matt 15,21-28 Så fór Jesus derifrå og tok vegen til landet kring Tyros og Sidon. Slik begynner bibelteksten om den kanaaneiske kvinna, éin av tekstane på 2. søndag i fastetida. Teksten skildrar ei av Jesu reiser ut av Israelslandet. Tyros og Sidon er to gamle byar, som nå ligg i Libanon. DeiLes meir «Tyros og Sidon»

Kristent palestinsk/jødisk forsoningsinitiativ

Vrahati 2017 Det pågår for tida ein viktig forsoningsprosess mellom palestinske kristne og messianske jødar, støtta av The Lausanne Initiative for Reconciliation in Israel/Palestine (LIRIP). Ei gruppe leiarar frå begge sider var nyleg samla til konferanse i Vrahati i Hellas. Dette var ei oppfølging av ei tilsvarande samling i Larnaca på Kypros for eitt år sidan, då einLes meir «Kristent palestinsk/jødisk forsoningsinitiativ»