Det gode kornet er dei som er born av riket

Søndagens tekst for såmannssøndagen / Bibeldagen: Matt 13,24-30 Preiketeksten er henta frå Matteus si samling av likningar om himmelriket. Likninga har ei litt anna vinkling på vekstmotivet enn dei andre såmannslikningane til Jesus. Her er såkornet Guds barn, ikkje Guds ord: «Det gode kornet er dei som er born av riket». Det er eit hovudpoengLes meir «Det gode kornet er dei som er born av riket»