Gamle Jerusalemsbilete

28/11/2007

Ein artikkel om ein amerikansk fotoutstilling med gamle Jerusalemsbilete er illustrert med eit par interessante bilete frå tempelhøgda ca 1850. Sjå her.

Bakgrunnen for utstillinga er faktisk eit garasjesal:

Organized by the Israel Museum, Jerusalem, and featuring some of the
earliest known images of Jerusalem, the exhibition is the result of
discovery at a garage sale in St Paul, Minn., in 1989, when an American
photographer came across some dusty boxes of glass plate negatives,
silver prints, notebooks and other photographic material. This will be
the first known exhibition of James Graham’s work since an 1862
exhibition in London.

(via PaleoJudaica)


Norsk doktorgrad om Dødehavsrullane

23/11/2007

The_shrine_of_the_book
Ein norsk teologisk doktorgrad om Dødehavsrullane, – det er ganske sjeldan kost! Årstein Justnes disputerer 30. november på MF med ei avhandling der han tolkar tre av tekstane frå Qumran.

Elles skriv denne forskaren óg blogg, og eg vil gjerne anbefala innlegget Om å ta doktorgrad, der han har ei tilnærming til temaet som ikkje akkurat er vitskapleg.

Biletet viser The Shrine of the Book, museet for Dødehavsrullane i Jerusalem.

Eg er ikkje spesialist på Dødehavsrullane, men eg har vore ein del gonger i Qumran og eg er fascinert av staden og historia om dei viktige funna (sjå tidlegare relatert stoff på bloggen her). Derfor syns eg det er flott at forskarar studerer dette materialet. På den måten kan me blant anna få meir kunnskap om jødedomen på Jesu tid. For sjølv om ei doktorgradsavhandling ofte bare er lesbar for dei som har mykje kunnskap om emnet frå før, vil den på sikt kunna generera ny kunnskap ut til oss vanlege interesserte lesarar.

Avhandlinga har dessverre ein tittel som ikkje akkurat inviterer til å få fleire lesarar: The Time of Salvation: An Analysis of 4QApocryphon of Daniel ar (4Q246),4QMessianic Apocalypse (4Q521 2), and 4QTime of Righteousness (4Q215a).

Les resten av dette innlegget »


For eller mot fred?

20/11/2007

Salim J. Munayer, ein kristen palestinar eg har truffe ved eit par høve, skriv i Musalaha sitt nyhetsbrev:

I
recently received an email from a Christian group that was urging all
believers to speak out against the upcoming peace summit to be held in Annapolis in the United States of America.
While it is natural to have a healthy dose of skepticism with regards
to all political maneuvering, and easy to see how some would be
unconvinced that this meeting will lead to true and lasting peace
between the Israelis and the Palestinians, its seems odd to me that
Christians would be against it altogether. (les meir)

I framhaldet skriv han om Bibelen sitt syn på fred i ulike tydingar. Artikkelen er interessant å lesa, og Salim er ein flott representant for dei kristne palestianarane som på mange måtar er ei gløymd gruppe i Midt-Austen. Han er leiar for Musalaha, ei forsoningsrørsle som me i Den Norske Israelsmisjon samarbeider med. Musalaha presenterer seg som "a  non-profit organization that promotes reconciliation between Israelis and  Palestinians."

Sjå óg tidlegare artikkel om Musalaha.


Danmarks beste kyrkjelege heimeside

20/11/2007

ReadcropthumbfileKristeligt Dagblad har kvart år ein konkurranse om Danmarks beste kyrkjelege heimeside. Årets vinnar er Den Danske Salmebog Online. Gratulerer!

Andre som gjorde det godt, var

Her er meir stoff om heimesidekonkurransen.

Kven har den beste norske nettsida?


Knud Jørgensen om misjon

20/11/2007

Knud Jørgensen er ein interessant dansk-norsk misjonsleiar. Den danske Folkekirkens Mission har samla ein del lenker til artiklar og foredrag om og av han. Knud Jørgensen er leiar (pr 20.11.2007) for Areopagos som igjen er del av nettverket Samarbeidsråd for Menighet og Misjon.

Her er eit utdrag frå eit intervju med Knud Jørgensen:

– Kirken driver ikke misjon. Den er misjon, i ord og gjerning, i livsstil og tiltrekningskraft. Kirken og menigheten er evangeliets middel for at den treenige Gud kan bli kjent, tolket og vitnet om i den verden hvor han allerede finns, noen ganger som en ukjent Gud.
For Gud er ukjent for stadig flere i den vestlige verden, er Knud Jørgensens erfaring. Vi befinner oss i et paradigmeskifte der de gamle velbrukte svarene ikke lenger er gangbare. Dette skyldes sekularisering og økende pluralisme, en grenseløs religiøsitet på vandring i en folkereligiøs forbrukerkultur. I dette samfunnet skal vi være kirke.
Vi utfordres til å være det kirken alltid har vært: mennesker av kjøtt og blod som bærer evangeliet i seg og formidler det gjennom sitt liv. Det er sannsynlig at det berømte, men sjelden realiserte ”almene prestedømme” vil bli den grunnleggende kirke- og misjonsstruktur, sier Knud Jørgensen.
Areopagos har tatt initiativ for å skape misjonerende menigheter i Norge og Danmark. I Danmark skjer det i samarbeid med Folkekirkens Mission, mens man i Norge er blitt en aktiv partner i et prosjekt som kalles Menighet i bevegelse, i regi av Samarbeidsråd for Menighet og Misjon. Målet her er å bidra til å forstå og svare på de utfordringer det er å være misjonerende kirke i en ny tid. Menighet i bevegelse spiller på en dobbelthet: en menighet må etter sitt vesen være i aktiv, misjonerende bevegelse og må, ettersom
samfunnet endrer seg, bevege seg i forhold til tidligere tiders tenkning, praksis og organisering.
Prosjektet ønsker å bære med seg og formidle sentrale verdier som medvandring, og dialog, bevissthet om kontekstualitet, ungt engasjement, det almene prestedømme og Sør som
kilde og kraft, avslutter han.


Romersk gate ved Vestmuren

17/11/2007

Denne veka har israelske arkeologar offentleggjort at dei har funne ei romersk gate og eit bad i tilknyting til The Western Wall Tunnels i Jerusalem. Eg gjekk gjennom denne spennande tunnelen då eg var i byen i haustferien. Nå vil det altså bli enda meir som kan visast fram i dette omfattande tunnelsystemet som går langs Vestmuren av tempelplassen.

Arkeologane tidfestar gata til 2. hundreår e. Kr. då romarane bygde byen opp igjen under namnet Aelia Capitolina. Dei meiner at funnet av gata, som er ei tverrgate til Cardo (hovudgata nord-sør gjennom den romerske byen), viser at tempelplassen har hatt ei viktig tyding også i denne fasen av byhistoria, sjølv om tempelet var øydelagt i år 70.

Frå omtalen hos Reuters:

Israeli archaeologists have unearthed the remains of a second
century terraced street and bath house which provide vital clues about
the layout of Roman Jerusalem.
   

The Israel Antiquities Authority said the 30-metre (90-foot) alley
was used by the Romans to link the central Cardo thoroughfare with a
bath house and with a bridge to the Temple Mount, once the site of
Jerusalem’s ancient Jewish temple.

"We find bits of Roman road all the time but this discovery helped
us piece together a picture of Roman Jerusalem," Jon Seligman,
Jerusalem regional archaeologist, told Reuters at the site. "It was a
real Eureka moment." (les meir)

Funnet er også omtalt i Jerusalem Post (via BiblePlaces Blog).


Hustavle

11/11/2007

Eg var deltakar på konferansen Håp for en såret jord i Gand kyrkje i går. Fekk høyra mange tankevekkjande foredrag. Dessutan fekk eg med meg den heilt nye boka Grønn kirkebok. Der fann eg denne hustavla, skriven av biskop Finn Wagle og prest/forfattar/bloggar Eyvind Skeie. Den hustavla vil eg gjerne dela med fleire!

HUSTAVLE

Ropet fra en såret jord

Menneske, du som har kunnskap om godt og ondt:
Livet er truet, ta ditt ansvar!

Oppdag helheten

Jorden er en vev uten sømmer
som ingen har rett til å rive i stykker.

Sans helligheten

En hellig duft hviler over alt som er til.
Livet skal verdsettes, vernes og elskes.

Gled deg over skjønnheten

Skaperverket eier sin egen rikdom.
Ingen ting er bare råvarer.
Jordens gaver skal forvaltes med hengivenhet og takk.

Dyrk sammenhengen

Ditt liv er innfelt i jordens liv. Alt er gitt deg til låns.
Alt skal du overlate til dem som følger etter.

Kjem for rettferdigheten

Moder jord har nok til alles behov,
men ikke til alles grådighet.
Misforholdet mellom fattig og rik
er forakt for menneskeverdet.

Lev i forsoningen

Menneske, du som har makt til
å ødelegge jordens vev:
Du er kalt til et liv
i forsoning!


%d bloggarar likar dette: