Brannen i Gravkyrkja 1949

Det var brann i kuppelen i Gravkyrkja i 1949. Brannen blei dokumentert med bilde av ein norsk soldat som var FN-utsending i Jerusalem på denne tida. Sidan har brannen vore lite omtalt, og eg hadde ikkje høyrt om denne historia før Vårt Land denne veka (19.03.2019) hadde ein reportasje om saka og gjengav eit parLes meir «Brannen i Gravkyrkja 1949»

Kjent og ukjent hjarteflimmer

Denne veka skal Trygve disputera for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Oslo. I denne samanhengen er eg først og fremst stolt far! Det dreier seg om forekomsten av kjent og ukjent hjarteflimmer, og eg gleder meg både til å læra meir om dette og til å vera med på prøveforelesing, disputas og fest! ForskingsprosjektetLes meir «Kjent og ukjent hjarteflimmer»

Nikolai Astrup: Getsemane

Eg har stor sans for kunsten til Nikolai Astrup (1880-1928). Her har han måla eit særprega Getsemane-bilde der bibelhistoria er plassert rett inn i norsk natur. Det bibelske Getsemane er hagen ved foten av Oljeberget i Jerusalem, der Jesus var inne i ein djup bønekamp og der han blei arrestert og ført bort kvelden førLes meir «Nikolai Astrup: Getsemane»

Hebrearbrevet om å bli bønhøyrd

Kva betyr det å bli bønhøyrd? Hebrearbrevet i Det nye testamentet gir eit overraskande svar på dette spørsmålet. Dette kjem i ein omtale av Jesu bønnekamp i Getsemane: Då Jesus levde som menneske, bar han fram bøner og naudrop, med høge skrik og tårer, til han som kunne berga han frå døden, og han vartLes meir «Hebrearbrevet om å bli bønhøyrd»