Korfor stod Jesus opp?

Jesus lever! Det er den grunnleggjande bodskapen til oss nå i påsketida. Men korfor stod eigentleg Jesus opp frå døden? Bloggen Singing In The Reign, som er skriven av to katolske teologar, peikar på at teologen og filosofen Thomas Aquinas (på 1200-talet) rekna opp fem grunnar til Jesu oppstode: 1. It reveals God’s justice. BecauseLes meir «Korfor stod Jesus opp?»

Varhaug gamle kyrkjegard

I påsken var eg ein tur i flott vinterver på Varhaug gamle kyrkjegard, heilt ute ved kysten her på Jæren. Kyrkjegarden har vore i bruk sidan mellomalderen. Her låg kyrkja for Varhaug sokn gjennom mange hundre år. Den første kyrkja på staden blei truleg bygd på 1300-talet, seinare blei det bygd nye kyrkjer på 1600-taletLes meir «Varhaug gamle kyrkjegard»

Bakgrunnsstoff om påsken

Påsken er slett ikkje over ennå! I kyrkjeåret varer påsketida heilt fram til pinse, og det er Jesu oppstode som er det store og viktige tema i denne utvida påskefeiringa. Påsken er den eldste kristne høgtida og heile kyrkjeåret er bygd opp med utgangspunkt i påsken. Den første kristne påskedagen var den dagen då JesusLes meir «Bakgrunnsstoff om påsken»

Påskepynt forsvann i flyttinga

Me har ikkje funne all påskepynten etter flyttinga. Dessverre. Påskeegg frå Praha, kyllingar og annan påskepynt får anten koma på plass seinare i den stille veka eller før påske neste år. Heldigvis fann me eska med Påls påskefigurar, som han laga då han var tretten år. Dei har nå kome på plass i den nyeLes meir «Påskepynt forsvann i flyttinga»

Interesse for den koptiske kyrkja

Studieturen til Egypt opna ei ny verd for meg. Landet har ei spesiell og lang kulturhistorie, og det er utruleg mykje interessant stoff å gripa fatt i. Det har eg sjølvsagt visst lenge, utan å ha særleg kunnskap ut over det eg ein gong lærte på gymnaset. Derfor var det kjekt å få eit fornyaLes meir «Interesse for den koptiske kyrkja»

Asgeir Ueland om Midt-Austen

Oppdatering 2016: Asgeir har nå opna blogg: Asgeir Ueland. Verden sett fra Galilea. Eg har vore i Time Folkeakademi og høyrt foredrag av journalist Asgeir Ueland i kveld (12.03.2008). Kvardagsliv i Jerusalem var tittelen hans, men eigentleg var foredraget meir ei vurdering av situasjonen i og rundt Israel i dag, med historiske tilbakeblikk tilbake tilLes meir «Asgeir Ueland om Midt-Austen»