Dnk og Luthers syn på jødane

Den norske kyrkja tar i forkant av reformasjonsjubileet i 2017 avstand frå Luther sine antijødiske uttalar. Eg er glad for at biskopane i dag har kome med denne uttalen: Arven fra Luther og det jødiske folk  Markeringen av 500 års-jubileet for reformasjonen i 2017 gir oss anledning til å fornye det som er av varigLes meir «Dnk og Luthers syn på jødane»

Ei uforståeleg historie

Det har nyleg kome ut ein biografi om presten Sigmund Feyling, ein av dei mest sentrale nazistane i Norge under krigen. Vårt Land har eit stort oppslag om boka i dag. Aftenbladet skreiv om den for ei veke sidan. Feyling var fram til 1941 sokneprest og prost i Egersund. Då blei han ekspedisjonssjef i Kirke-Les meir «Ei uforståeleg historie»

Kyrkja reagerte for seint

Bispemøtet har denne veka behandla saka Kirken og jødene. Biskopane har blant anna vedtatt ein uttale om Den norske kyrkja sitt forhold til jødane under okkupasjonen 1940-1942. Det er nå i haust 70 år sidan dei norske jødane blei deportert til Tyskland. Uttalen viser at kyrkja reagerte på det som skjedde, men dessverre alt forLes meir «Kyrkja reagerte for seint»

Å bli tatt inn i Guds folk

Notat til søndagens tekst: Matt 8,5-13 Bibelteksten fortel om Jesu møte med ein «heidning» (i Bibelen betyr det ein som ikkje er jøde) som har ei enkel og tillitsfull tru. Jesus gir den utanlandske offiseren i Kapernaum denne attesten: Ikkje hos nokon i Israel har eg funne slik ei tru. Eg vil her ta medLes meir «Å bli tatt inn i Guds folk»

Vårt lokale holocaust

Morgenbladet om Stavangers jødiske historie Det budde norske jødar i Stavanger på første del av 1900-talet. Éin familie budde til og med nokre år på Bryne. Dei blei utrydda av tyske nazistar, godt hjelpte av andre nordmenn som truleg var for prega av antisemittisme til å reagera. Morgenbladet har i dag ein interessant omtale avLes meir «Vårt lokale holocaust»

Solidaritet med jødane

Denne veka har eg vore med på å vedta følgjande uttale frå landsstyret i Den Norske Israelsmisjon: Det er i år 70 år siden norske jøder ble fanget og deportert til utryddelsesleirene. Målet om kollektiv tilintetgjørelse av et helt folk, og den ideologi som lå bak, hadde dessverre altfor mange støttespillere i Norge. Vi erLes meir «Solidaritet med jødane»

Våre jødar

Statsministeren talte i dag om våre jødar. Han var med på markeringa av den internasjonale holocaustdagen 27. januar, og nytta høvet til å beklaga at norske jødar for 70 år sidan blei arrestert (av nordmenn!) og sendt til tyske konsentrasjonsleirar. Slik eg oppfattar uttrykket våre jødar, tydeleggjer det at norske jødar er nordmenn, at deiLes meir «Våre jødar»

Auschwitz-Birkenau

For eit par veker sidan besøkte eg Auschwitz og fekk omvising i konsentrasjons-leirane der. Det gjorde djupt inntrykk. Leirane fungerer både som museum og minnesmerke. Her kan me læra meir om den ufattelege vondskapen som nazistane sette i system under krigen og me kan samtidig minnast alle dei menneska som blei utsletta under holocaust. DetLes meir «Auschwitz-Birkenau»

Jødisk minnesmerke

Til minne om jødane som blei deportert frå Rogaland Det var 22 jødar frå Rogaland blant offera for Holocaust. I dag (26.10.2010) har desse omsider fått sitt minnesmerke i Stavanger, reist av Stavanger kommune og Stavanger kyrkjelege fellesråd. Oppdatering: To bilde frå staden, 18.09.2016. Stavanger Aftenblad skriv: Endelig minnes Stavanger jødene som ble sendt til dødsleireneLes meir «Jødisk minnesmerke»